Hòa Tan Hoàn Toàn M Gam Hỗn Hợp X Gồm Ba Bao Al Al2O3

     

Cho m gam hỗn hợp X bao gồm Ba, BaO, Ba(OH)2 tất cả cùng số mol vào nước, nhận được 500 ml dung dịch Y và a mol H2. Hấp thụ từ từ 3,6a mol CO2 vào 500 ml dung dịch Y, công dụng thí nghiệm được biểu diễn bằng đồ gia dụng thị sau:

*

Giá trị của m là
Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp x gồm ba bao al al2o3

Lấy m gam tất cả hổn hợp bột Al với Fe2O3 rước phản ứng nhiệt độ nhôm. Để nguội thành phầm sau đó phân thành hai phần không số đông nhau. Phần 1 cho tác dụng với hỗn hợp NaOH dư, chiếm được 8,96 lít khí H2 (đktc) và phần không tan có khối lượng bằng 44,8% khối lượng phần 1. Phần 2 hòa tan trọn vẹn trong dung dịch HCl thu được 2,688 lít H2 (đktc). Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Cực hiếm của m là


Cho 8,63 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Na, K, tía và Al2O3 (trong kia oxi chiếm phần 19,57% về khối lượng) tan hết vào nước thu được dung dịch Y và 1,344 lít H2 (đktc). Mang lại 320 ml dung dịch HCl 0,75M vào dung dịch Y, thu được m gam kết tủa. Quý giá của m là


Hỗn phù hợp X có Al, Ca, Al4C3 cùng CaC2. Mang lại 40,3 gam X vào nước dư, chỉ thu được dung dịch Y và các thành phần hỗn hợp khí Z (C2H2, CH4, H2). Đốy cháy hết Z chiếm được 20,16 lít khí CO2 (đktc) cùng 20,7 gam H2O. Nhỏ từ từ bỏ V lít hỗn hợp HCl xM vào Y, được kết quả biểu diễn theo hình vẽ

*

Giá trị x gần nhất với:
Xem thêm: Những Lời Nói Yêu Thương Với Chồng (Cách Thể Hiện Tình Cảm Với Chồng)

Hòa tan hoàn toàn a gam Al trong dung dịch Ba(OH)2, thu được dung dịch X. Nhỏ tuổi rất nhàn dung dịch H2SO4 0,5M vào dung dịch X và lắc nhẹ để các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Đồ thị màn trình diễn sự nhờ vào tổng cân nặng kết tủa (m gam) theo thể tích dung dịch H2SO4 (V ml) như sau:

*

Giá trị của a là


Hòa tan trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp Al cùng Mg trong V ml dung dịch HNO3 2,5 M. Dứt phản ứng thu được hỗn hợp X ( không chứa muối amoni) cùng 0,084 mol tất cả hổn hợp khí có N2 và N2O tất cả tỉ khối đối với oxi là 31:24. Mang đến từ từ dung dịch NaOH 2M vào dung dịch X thì lượng kết tủa biến đổi thiên theo vật dụng thị hình vẽ dưới đây:

*

Giá trị của m cùng V lần lượt là
Xem thêm: Tổng Hợp Tranh Vẽ Đề Tài Lễ Hội Đấu Vật, Chọi Trâu, Múa Lân, Ngày Tết…

*