HÒ BA LÍ LỚP 8

     

Dưới đây là mẫu giáo án bài: Ôn tập bài hát Hò ba lí. Nhạc lí Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hoá biểu. Tập đọc nhạc TĐN số 4 được soạn theo công văn 5512. Bài học nằm trong chương trình âm nhạc lớp 8. Hi vọng, mẫu giáo án này mang đến sự hữu ích và tham khảo cần thiết


Tuần Ngày soạn:

Tiết Ngày dạy:

Ôn tập bài hát: Hò ba líNhạc lí: Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hoá biểuTập đọc nhạc: TĐN số 4

I.MỤC TIÊU:

1.Kiến thức

HS biết:Hát thuộc bài Hò ba lí và thể hiện được sắc thái, tình cảm của bài hát.HS biết có hai loại hóa biểu là hóa biểu có dấu thăng và hóa biểu có dấu giáng; thứ tự ghi các dấu thăng và dấu giáng trên hóa biểu.HS hiểu và đọc đúng giai điệu và tập đánh nhịp bài TĐN số 4.HS vận dụng làm 1 số bài tập.

Bạn đang xem: Hò ba lí lớp 8

2.Năng lực

Năng lực chung

Năng lực tự học, giải quyết vấn đề.

Năng lực chuyên biệt

Hiểu biết âm nhạc.Thực hành âm nhạc.Sáng tạo âm nhạc.

3.Phẩm chất

- Yêu gia đình, quê hương, đất nước

II.THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1.Giáo viên:

Soạn bài, SGK, Hướng dẫn thực hiện chuẩn KT, KN.Máy chiếu.

2.Học sinh:

Tìm hiểu về bài hát trước khi lên lên lớp.Phách, biểu diễn tốt bài hát Hò ba lí và tìm hiểu trước phần nhạc lí

III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

A.Hoạt động khởi động (5p):

a)Mục tiêu: Ôn tập bài hát: Hò ba lí. Nhạc lí: Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hoá biểu. Tập đọc nhạc: TĐN số 4.

b)Nội dung: HS lắng nghe hoàn thành nhiệm vụ GV giao

c)Sản phẩm: HS luyện hát

d)Tổ chức thực hiện:

GV cho h/s hát 1 bài hát.

B.Hoạt động hình thành kiến thức mới (30p):

HĐ 1.Ôn tập bài hát Hò ba lí (10p)

a)Mục tiêu: Ôn tập bài hát: Hò ba lí.

b)Nội dung: HS lắng nghe hoàn thành nhiệm vụ GV giao

c)Sản phẩm: HS luyện hát

d)Tổ chức thực hiện:

Hoạt động của GV- HS

Sản phẩm dự kiến

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Cho HS nghe lại giai điệu bài hát

- Hướng dẫn HS luyện thanh.

- Chỉ huy cho HS đứng hát kết hợp vận động

- Chú ý kĩ thuật hát nẩy, hát liền tiếng và thể hiện đúng sắc thái từng đoạn.

- Hướng dẫn HS cách hát Xướng và Xô và lĩnh xướng như sau:

+ Xô 1: Ba lí tang tình …tình tang.

+ Xướng 1: Trèo lên trên rẫy khoai lang

+ Xô 2: Ba lí tang tình mà nghe

+ Xướng 2: Ta hò ba lí tình tang...đến hết bài

- Gọi một vài cá nhân, nhóm nhỏ HS lên trước lớp biểu diễn

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS nghe giai điệu bài hát.

- HS luyện thanh.

- HS thực hiện ôn tập theo hướng dẫn của gv.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- Đứng hát theo chỉ huy.

- Thực hiện hát lĩnh xướng và hoà giọng.

- HS nhận xét cách trình bày của bạn.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, đánh giá, việc thực hiện nhiệm vụ học tập của cá nhân, nhóm HS.

1.Ôn tập bài hát: Hò ba lí.

Dân ca Quảng Nam

HĐ 2.Tìm hiểu về thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu (8p)

a)Mục tiêu: Nhạc lí

b)Nội dung: HS lắng nghe hoàn thành nhiệm vụ GV giao

c)Sản phẩm: HS luyện hát

d)Tổ chức thực hiện:

Hoạt động của GV - HS

Dự kiến sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Gv giới thiệu : Có 2 loại dấu hoá trên hoá biểu là dấu # và dấu b:

+ Các dấu # xuất hiện theo trình tự :

H : đọc tên các dấu # theo thứ tự xuất hiện từ 1 đến 5 dấu ?

- Các dấu # xuất hiện theo 1 trình tự nhất định đã qui định trên bản nhạc không thể thay đổi vị trí đó cho nhau.Có tất cả 7 dấu #.

- Gv giới thiệu thêm cho HS.

+ Các dấu b xuất hiện theo trình tự:

- Tương tự như dấu #, các dấu b cũng xuất hiện theo trình tự nhất điịnh không thể thay đổi vị trí đó cho nhau.

H : đọc tên các dấu b theo thứ tự xuất hiện từ 1 đến 5 dấu ?

- Gv giới thiệu các dấu b còn lại cho HS tham khảo.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS theo dõi bảng phụ và ghi nhớ.

- HS tìm hiểu bài.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- HS báo cáo kết quả làm việc cá nhân.

- HS nhận xét kết quả báo cáo của bạn.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, đánh giá, việc thực hiện nhiệm vụ học tập của cá nhân, nhóm HS.

2.Nhạc lí: Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hoá biểu.

A.Thứ tự các dấu # ở hoá biểu.

Xem thêm: Thuyết Minh Chiếc Nón Lá Lớp 9, Top 29 Bài Thuyết Minh Về Chiếc Nón Lá Siêu Hay

- Các dấu # xuất hiện tho một trình tự nhất đinh đã được qui định trên bản nhạc không thể thay đổi vị trí đó.

B.Thứ tự các dấu b ở hoá biểu.

- Các dấu b xuất hiện tho một trình tự nhất đinh đã được qui định trên bản nhạc không thể thay đổi vị trí đó.

HĐ 3.Hướng dẫn tìm hiểu và đọc bài TĐN số 4 (15p)

a)Mục tiêu: TĐN số 4

b)Nội dung: HS lắng nghe hoàn thành nhiệm vụ GV giao

c)Sản phẩm: HS luyện hát

d)Tổ chức thực hiện:

Hoạt động của GV - HS

Dự kiến sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV cho h/s trình bày cá nhân phần THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆUvề bài TĐN số 4

- Gv cho h/s quan sát bản nhạc bài TĐN và yêu cầu h/s thảo luận nhóm nhận xét bài (3-5p):

+ Gv phát phiếu học tập:

Nhịp

Chi

câu

Cao độ

Trường độ

ÂHTT

+ Hs làm vào phiếu học tập và chấm chéo nhóm.

+ Gv đưa thang điểm để h/s nhận xét và chấm chéo.

- Gv cho h/s đọc gam Đô trưởng.

- Gv tiến hành dạy TĐN:

+ Cho h/s đọc tên nốt nhạc

+ H/s đọc tên nốt kết hợp gõ đệm bài TĐN số 4.

- Hướng dẫn h/s đọc từng câu kết hợp cao độ:

+ GV đàn câu 1: gọi h/s đọc lại -> cả lớp đọc

+ Đàn câu 2: gọi 1 h/s đọc lại, sau đó cả lớp cùng đọc.

+ Ghép câu 1 + 2: h/s đọc.

- Dạy tương tự với 2 câu sau.

- Gv ghép toàn bài: h/s đọc và ghép lời kết hợp gõ phách bài TĐN số 4.

- Cho h/s thực hiện theo nhóm:

+ N1: đọc nhạc

+ N2: ghép lời ca.

Và đảo lại.

- Gv gọi 1,2 h/s đọc bài TĐN số 4.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Hs quan sát bản TĐN số 4, nghiên cứu tài liệu.

- Hs làm việc cá nhân => thảo luận nhóm bàn, thống nhất ý kiến.

- Hs đọc bài TĐN theo hướng dẫn của Gv.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ.

- Hs đọc bài TĐN số 4 theo nhóm.

- Đại diện cá nhân khác nhận xét, bổ sung và đi đến thống nhất kiến thức.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- Gv nhận xét kết quả báo cáo, cách đọc bài của h/s, góp ý, bổ sung.

- Gv chốt kiến thức.

3.Tập đọc nhạc số 4: Chim hót đầu xuân.

*Nhận xét:

- Nhịp 4/4:

- Chia câu: 2 câu.

C.Hoạt động luyện tập (5-7p):

a)Mục tiêu: Củng cố kiến thức, các nhóm tự luyện tập để trình bày trước lớp.

b)Nội dung: HS trình bày theo nhóm.

c)Sản phẩm: Kết quả của các nhóm.

d)Tổ chức thực hiện

Gọi một số cá nhân HS đọc nhạc, hát lời ca.Gõ tiết tấu của một câu bất kì trong bài TĐN, yêu cầu HS nhận biết và gõ lại tiết tấu câu đó.

D.Hoạt động vận dụng (5p):

a)Mục tiêu: Củng cố kiến thức, các nhóm tự luyện tập để trình bày trước lớp.

b)Nội dung: HS chơi trò luyện tai nghe

c)Sản phẩm: HS lắng nghe GV, trả lời các câu hỏi

d)Tổ chức thực hiện

GV Cho HS chơi trò luyện tai nghe: GV đàn bất kỳ một số câu nhạc ngắn trong bài TĐN số 4.

Xem thêm: Hệ Thống Làm Mát Là Gì ? Cấu Tạo Hệ Thống Làm Mát Bằng Nước Cấu Tạo Hệ Thống Làm Mát Bằng Nước

Đó là câu nhạc nào? Em hãy đọc câu nhạc đó?Một giọng trưởng và một giọng thứ có cùng âm chủ nhưng khác hóa biểu, là giọng gì ?Một giọng trưởng và một giọng thứ có cùng hóa biểu nhưng khác âm chủ, là giọng gì ?

GV Đàn: HS hát với tình cảm vui khỏe kết hợp gõ phách bài hát “Hò ba lí”.