Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 1, tập 2

     

a) (9 over 25;,12 over 25;,7 over 25;,4 over 25;,23 over 25)

b) (7 over 8;,7 over 11;,7 over 10;,7 over 9;,7 over 15)

c) (2 over 3;,5 over 6;,7 over 9;,5 over 18)

2. Tính

a) (1 over 4 + 3 over 8 + 5 over 16 = .................)

b) (3 over 5, - ,1 over 3 - 1 over 6 = .................)

c) (4 over 7 imes 5 over 8 imes 7 over 12 = .................)

d) (25 over 28:15 over 14 imes 6 over 7 = .................)

3.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 1, tập 2

năm nay tuổi chị em gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người, biết bà mẹ hơn con 28 tuổi.

4.

Xem thêm: Công Thức Pha Màu Nâu Socola Bất Chấp Nền Tóc, Cách Pha Màu Nâu Socola

biết rằng (3 over 5) diện tích trồng nhãn của một xã là 6ha. Hỏi diện tích trồng nhãn của làng đó bằng bao nhiêu mét vuông?

Đáp án

1. Viết những phân số sau theo thiết bị tự từ bự đến bé

a) (9 over 25;,12 over 25;,7 over 25;,4 over 25;,23 over 25)

b) (7 over 8;,7 over 11;,7 over 10;,7 over 9;,7 over 15)

c) (2 over 3;,5 over 6;,7 over 9;,5 over 18)

Bài giải

a) (23 over 25 > 12 over 25 > 9 over 25 > 7 over 25 > 4 over 25)

b) (7 over 8 > 7 over 9 > 7 over 10 > 7 over 11 > 7 over 15)

c) MSC: 18

nên : (2 over 3 = 12 over 18;,,,,,,,,,,5 over 6 = 15 over 18;,,,,,,,,7 over 9 = 14 over 18;,,,,,,,,,5 over 18)

Vậy (5 over 6 > 7 over 9 > 2 over 3 > 5 over 18)

2. Tính

a) (1 over 4 + 3 over 8 + 5 over 16 = 4 + 6 + 5 over 16 = 15 over 16)

b) (3 over 5, - ,1 over 3 - 1 over 6 = 18 over 30 - 10 over 30 - 5 over 30 = 18 - 10 - 5 over 30 = 1 over 10)

c) (4 over 7 imes 5 over 8 imes 7 over 12 = 4 imes 5 imes 7 over 7 imes 8 imes 12 = 5 over 12 imes 2 = 5 over 24)

d) (25 over 28:15 over 14 imes 6 over 7 = 25 over 28 imes 14 over 15 imes 6 over 7 = 25 imes 14 imes 6 over 28 imes 15 imes 7 = 5 imes 5 imes 14 imes 2 imes 3 over 14 imes 2 imes 5 imes 3 imes 7 = 5 over 7)

3.

Xem thêm: Câu Hỏi Đố Vui Vật Lý Có Đáp Án Học, Đố Vui Vật Lý Có Đáp Án

 

Tóm tắt:

*

Bài giải

Hiệu số phần bằng nhau:

3 – 1 = 2 (phần)

Tuổi bé là:

28 : 2 x 1 = 14 (tuổi)

Tuổi bà bầu là:

14 x 3 = 42 (tuổi)

Đáp số: bà mẹ 42 tuổi, nhỏ 14 tuổi

4. Biết rằng (3 over 5) diện tích trồng nhãn của một thôn là 6ha. Hỏi diện tích trồng nhãn của làng đó bằng bao nhiêu mét vuông?