LỢI ÍCH TỪ CUỘC THI TOÁN TRÊN INTERNET

     
... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG LỚP 6 VÒNG 2 Đề thi số 1:Câu 1:(18)(19) (21 ) (20 )Câu 2: (1)(7)(5)(3)Câu 3:(8) (6) (10)(4)1Câu 4:(7)(9)(10)(8)Câu 5:Câu 6: Câu 6: (50) (17) ( 16) ( ... ( 16) ( 45)Câu 7:(30) 40 ( 60 )( 20 ) 2 Câu 8: (2) ( 3 )( 4 ) (5)Bài thi số 2: vượt chương ngại vậtCâu 1:Câu 2: Câu 3:Câu 4:Câu 5:3Câu 6: Câu 7:Câu 8:Câu 9:Bài thi số 3: Điền tác dụng thích ... Chục to hơn chữ số hàng đơn vị chức năng là 2.

Bạn đang xem: Lợi ích từ cuộc thi toán trên internet

Số bộ phận của tập Q là Câu 12: cho hai tập đúng theo A = 1; 2; 3; 4; 5; 6 và B là tập hợp những số tự nhiên lẻ, lớn hơn 2. hotline C là một trong những tập hợp bé nào đó...
*

... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG LỚP 10 VÒNG 2 bài bác thi số 1: bài bác thi số 2: Câu 1:1Câu 2: Câu 3: 2 Câu 4:Câu 5:3Câu 6:Câu 7:Câu 8:4Câu 9:Câu 10: Câu 11:5 ...
*

... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG LỚP 5 - VÒNG 9 bài xích thi hàng đầu : bố trí theo máy tự tăng mạnh Bài thi hàng đầu : Đỉnh núi trí tuệ câu hỏi 1: 11018 19 144132717 5 1216 9 6203 15 811 ... 15, 57 = 182 ,53 câu hỏi 13: 1 25% của160 = 160 x 1 25% = 200Câu hỏi 14: 62 ,5% của một trong những bằng 51 ,6 25 thì số sẽ là . 51 ,6 25 : 62 ,5 x 100 = 82,6 hoặc: 51 ,6 25 : 62 ,5% = 82,6 câu hỏi 15: 25% ... 25% của 1= thắc mắc 9: 1 25% của160 = câu hỏi 10: 62 ,5% của một trong những bằng 51 ,6 25 thì số đó là .Câu hỏi 11: 26,8 + 13,2 : 0, 25 = 26,8 + 52 ,8 = 79, 6Câu hỏi 12: 198 ,1 34,6 ì 0, 45 = 198 ,1...

Xem thêm: Palang Xích Kéo Tay 1 Tấn 10 Mét 10Vp5, Top Pa Lăng Xích Kéo Tay 1 Tấn Đáng Mua Nhất


*

... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG LỚP 5 VÒNG 3 bài thi số 1 : Đi tìm kho tàng Câu 1:= 188Câu 2:Bài giải: Xét mẫu mã số: - chủng loại số đầu dãy: 6 x 2 = 12 mẫu mã số cuối dãy : 99 : 6 = 16 ( dư 3) ... Hạng thỏa mãn nhu cầu : (96 – 12) : 6 + 1 = 15 Đáp số: 15 Câu 3: bài xích giải: Số lẻ thứ 3 là : 9 75 : 5 = 1 95 Số nhỏ tuổi nhất của 5 số đó : 1 95 – đơn = 1 93 Câu 4:Bài giải: giả dụ thừa số trước tiên giảm đi 1 đối chọi ... Lời: 25 người trong một ngày đào được m.Tóm tắt: 10 fan : 36 m mương 25 tín đồ : …. M mương 25 người gấp 10 fan số lần là: 25: 10 = 5/ 2 ( lần) 25 người đào được số m mương là: 36 x 5/ 2 =...
*

... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNGLỚP 6 - VÒNG 4 bài bác thi số 1:Câu 1 : tác dụng của phép tính : 45 . 16 1728 45 .15−+= …………………………Câu 2 : Cho cha điểm A, B, C cùng nằm trên một mặt đường ... Còn viết được dưới dạng như thế nào : ……….Câu 5 : công dụng của phép tính : 168 . 168 168 .58110−= …………………………Câu 6 : Tích của hai số tự nhiên sẽ chuyển đổi như thay nào trường hợp thêm chữ số 0 vào mặt ... , biết: . Công dụng là Câu 3: Tính: 3200 : 40 . 2 = Câu 4: chia 1 26 cho một vài ta được số dư là 25. Số chia là Câu 5: tìm kiếm , biết: . Kết quả là Câu 6: tra cứu , biết: . Hiệu quả là Câu 7: tìm kiếm ,...
*

... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG LỚP 3 - VÒNG 4 bài thi tiên phong hàng đầu : Khỉ bé thông tháiCâu hỏi 1:Câu hỏi 2:Câu hỏi 3: thắc mắc 4: thắc mắc 5:Câu hỏi 6:Câu hỏi ... Hỏi 13: câu hỏi 14: bài thi số 2 : Vượt vật cản vậtCâu hỏi 1: 0 câu hỏi 2: 60Câu hỏi 3: bài giải: Độ lâu năm đoạn CA là: 249 – ( 94 + 65) = 90 ( cm)Đáp số: 90 cmCâu hỏi 4: Đáp ... Đáp số: 36 thắc mắc 5: = 192Bài thi số 3 : Đỉnh núi trí tuệCâu hỏi 1: 9 thắc mắc 2: = 5Câu hỏi 3: = 10; thắc mắc 4: 3 câu hỏi 5: 84 thắc mắc 6: 80Câu hỏi 7: 72Câu hỏi 9: 46 0 ; Câu...

Xem thêm: Bài Hát Hào Khí Việt Nam, Hợp Âm, Remix, Hào Khí Việt Nam


... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG LỚP 3 - VÒNG 9 bài xích thi số 1 : dứt phép tính đúngCâu hỏi 1 : thắc mắc 2 : câu hỏi 3 : câu hỏi 4 : câu hỏi 5 : Câu ... = a. 1Câu hỏi 3 : = c/ 120Câu hỏi 4 : b/ 99 h/sCâu hỏi 5 : = c/ 124 dư 3 câu hỏi 6 : = a/ 6Câu hỏi 7 : =d/ 39 8Câu hỏi 8 : = c/ 38 tuổiCâu hỏi 9 : = d/ 63 ... Thắc mắc 9: thắc mắc 10 : câu hỏi 1 1: bài bác thi số 2: Hãy điền số phù hợp vào nơi Câu 1: Tính: Câu 2: Tính: Câu 3: Tính: Câu 4: Tính: Câu 5: tất cả 54 chiếc cốc, chia những vào 9 hộp. Hỏi...
... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG LỚP 3 VÒNG 3 bài xích thi tiên phong hàng đầu : tìm kiếm cặp bằng nhau1h20 5 4,527 5
4 2,802 5
6 1,313 2
7 4,761 16

cung cấp khách hàng giúp sức reviews