Giải toán lớp 4 trang

     
*Bạn đang xem: Giải toán lớp 4 trang

• Ôn tập những số đến 100 000 • Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập các số mang đến 100 000 (tiếp theo) trang 5 • Biểu thức bao gồm chứa một chữ • luyện tập trang 7 • các số gồm sáu chữ số • luyện tập trang 10 • Hàng cùng lớp • So sánh những số có nhiều chữ số • Triệu với lớp triệu • Triệu và lớp triệu (tiếp theo) • rèn luyện trang 16 • luyện tập trang 17 • dãy số tự nhiên • Viết số tự nhiên và thoải mái trong hệ thập phân • đối chiếu và xếp thự tự các số tự nhiên và thoải mái • rèn luyện trang 22 • Yến, tạ, tấn • Bảng đơn vị đo cân nặng • Giây, gắng kỉ • luyện tập trang 26 • kiếm tìm số trung bình cộng • rèn luyện trang 28 • Biểu vật • Biểu vật (tiếp theo) • rèn luyện trang 33 • luyện tập chung trang 35 • rèn luyện chung trang 36

Chương 2: tư phép tính với các số tự nhiên. Hình học


• Phép cộng • Phép trừ • rèn luyện trang 40 • Biểu thức gồm chứa nhì chữ • tính chất giao hoán của phép cộng • Biểu thức tất cả chứa bố chữ • Tính chất phối hợp của phép cùng • rèn luyện trang 46 • Tìm nhì số lúc biết tổng và hiệu của nhị số đó • luyện tập trang 48 • luyện tập chung trang 48 • Góc nhọn, góc tù, góc bẹt • hai tuyến phố thẳng vuông góc • hai đường thẳng song song • Vẽ hai tuyến phố thẳng vuông góc • Vẽ hai tuyến phố thẳng song song • thực hành thực tế vẽ hình chữ nhật • thực hành vẽ hình vuông • rèn luyện trang 55 • luyện tập chung trang 56
• Nhân cùng với số có một chữ số • đặc điểm giao hoán của phép nhân • Nhân với 10, 100, 1000, ...Chia cho 10, 100, 1000,... • Tính chất kết hợp của phép nhân • Nhân cùng với số bao gồm tận cùng là chữ số 0 • Đề - xi - mét vuông • Mét-vuông • Nhân một số trong những với một tổng • Nhân một vài với một hiệu • rèn luyện trang 68 • Nhân với số gồm hai chữ số • rèn luyện trang 69 • trình làng nhân số bao gồm hai chữ số cùng với 11 • Nhân cùng với số có bố chữ số • Nhân với số có bố chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 74 • rèn luyện chung trang 75
• phân tách một tổng cho một số • chia cho số gồm một chữ số • rèn luyện trang 78 • Chia một số trong những cho một tích • phân chia một tích cho một số trong những • phân chia hai số tất cả tận thuộc là những chữ số 0 • phân chia cho số bao gồm hai chữ số • phân tách cho số tất cả hai chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 83 • phân tách cho số có hai chữ số (tiếp theo) trang 83 • luyện tập trang 84 • Thương bao gồm chữ số 0 • phân chia cho số có tía chữ số • luyện tập trang 87 • phân tách cho số có tía chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 89 • rèn luyện chung trang 90 • rèn luyện chung trang 91
• tín hiệu chia hết mang đến 2 • dấu hiệu chia hết đến 5 • rèn luyện trang 96 • tín hiệu chia hết mang đến 9 • tín hiệu chia hết đến 3 • rèn luyện trang 98 • luyện tập chung trang 99 • Ki-lô-mét vuông • rèn luyện trang 100


Xem thêm: Trái Nhàu Ngâm Rượu Trái Nhàu Có Tác Dụng Gì, Trái Nhàu: Tác Dụng Của Quả Nhàu Đối Với Sức Khỏe

• Phân số • Phân số cùng phép chia số tự nhiên và thoải mái • Phân số với phép chia số tự nhiên (tiếp theo) • luyện tập trang 110 • Phân số đều bằng nhau • Rút gọn phân số • rèn luyện trang 114 • Quy đồng mẫu số những phân số • Quy đồng mẫu số những phân số (tiếp theo) • rèn luyện trang 117 • luyện tập chung trang 118 • so sánh hai phân số cùng mẫu mã số • luyện tập trang 120 • so sánh hai phân số khác mẫu số • rèn luyện trang 122 • rèn luyện chung trang 123 phần 1 • rèn luyện chung trang 123 phần 2 • luyện tập chung trang 124
• Phép cộng phân số • Phép cộng phân số (tiếp theo) • luyện tập trang 128 • luyện tập 2 trang 128 • Phép trừ phân số • Phép trừ phân số (tiếp theo) • rèn luyện trang 131 • rèn luyện chung trang 131 • Phép nhân phân số • rèn luyện trang 133 • rèn luyện trang 134 • kiếm tìm phân số của một trong những • Phép phân tách phân số • luyện tập trang 136 • luyện tập trang 137 • rèn luyện chung trang 137 • luyện tập chung trang 138 phần 1 • rèn luyện chung trang 138 phần 2 • luyện tập chung trang 139
• ra mắt tỉ số • Tìm nhì số khi biết tổng với tỉ số của hai số đó • luyện tập trang 148 • luyện tập trang 149 • luyện tập chung trang 149 • Tìm hai số lúc biết hiệu và tỉ số của nhị số kia • luyện tập 1 trang 151 • rèn luyện 2 trang 151 • rèn luyện chung trang 152 • rèn luyện chung trang 153
• Tỉ lệ bản đồ • Ứng dụng của tỉ lệ bạn dạng đồ • Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo) • thực hành thực tế • thực hành thực tế (tiếp theo)
• Ôn tập về số thoải mái và tự nhiên • Ôn tập về số tự nhiên và thoải mái (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về những phép tính cùng với số thoải mái và tự nhiên • Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về những phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về biểu đồ • Ôn tập về phân số • Ôn tập về những phép tính với phân số • Ôn tập về những phép tính cùng với phân số (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về những phép tính cùng với phân số (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) phần 3 • Ôn tập về đại lượng • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về hình học • Ôn tập về hình học tập (tiếp theo) • Ôn tập về search số trung bình cộng • Ôn tập về tìm hai số lúc biết tổng và hiệu của nhị số đó • Ôn tập về tìm nhì số khi biết tổng hoặc hiệu với tỉ số của nhì số kia • luyện tập chung trang 176 • rèn luyện chung trang 177 • rèn luyện chung trang 178 • rèn luyện chung trang 179


Xem thêm: Boa Hancock Xuất Hiện Ở Tập Nào Mới Nhất, Boa Hancock Xuất Hiện Ở Tập Nào

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán lớp 4 theo chương •Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng •Chương 2: tư phép tính với những số từ bỏ nhiên. Hình học •Chương 3: dấu hiệu chia hết đến 2, 5, 9, 3. Trình làng hình bình hành •Chương 4: Phân số - các phép tính cùng với phân số. Trình làng hình thoi •Chương 5: Tỉ số - một số bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ phiên bản đồ •Chương 6: Ôn tập