Giải bài tập toán sgk lớp 11

     

Chương I. Hàm số lượng giác với phương trình lượng giác

§1.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán sgk lớp 11

Hàm con số giác
§2.Phương trình lượng giác cơ bản
§3.Một số phương trình lượng giác thường gặp
Ôn tập chương I: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Chương II. Tổng hợp – Xác suất

§1.Quy tắc đếm
§2.Hoán vị – Chỉnh hòa hợp – Tổ hợp
§3.Nhị thức Niu-Tơn
§4.Phép test và vươn lên là cố
§5.Xác suất và trở nên cố
Ôn tập Chương II: tổ hợp – Xác suất

Chương III. Dãy số. Cấp cho số cùng và cung cấp số nhân

§1.Phương pháp quy hấp thụ toán học
§2.Dãy số
§3.Cấp số cộng
§4.Cấp số nhân
Ôn tập Chương III: hàng số – cấp cho số cùng và cấp số nhân

Chương IV. Giới hạn

§1.Giới hạn của dãy số
§2.Giới hạn của hàm số
§3.Hàm số liên tục
Ôn tập chương IV: Giới hạn

Chương V. Đạo hàm


§1.Định nghĩa và ý nghĩa sâu sắc của đạo hàm
§2.Quy tắc tính đạo hàm
§3.Đạo hàm của hàm con số giác
§4.

Xem thêm: Công Dụng Của Nụ Hoa Tam Thất Công Dụng Gì? Hoa Tam Thất

Vi phân
§5.Đạo hàm cấp hai
Ôn tập chương V: Đạo hàm

Ôn tập cuối năm Đại số với Giải tích 11

II. Sgk Hình học tập 11

*

Chương I. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

§1.Phép đổi mới hình
§2.Phép tịnh tiến
§3.Phép đối xứng trục
§4.Phép đối xứng tâm
§5.Phép quay
§6.Khái niệm về phép dời hình cùng hai hình bằng nhau
§7.Phép vị tự
§8.Phép đồng dạng
Ôn tập Chương I: Phép dời hình với phép đồng dạng trong mặt phẳng

Chương II. Đường thẳng cùng mặt phẳng trong ko gian. Quan tiền hệ tuy vậy song

§1.Đại cưng cửng về mặt đường thẳng với mặt phẳng
§2.Hai con đường thẳng chéo nhau và hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song
§3.Đường thẳng cùng mặt phẳng tuy vậy song
§4.Hai khía cạnh phẳng song song
§5.Phép chiếu tuy nhiên song. Hình biểu diễn của một hình ko gian
Ôn tập Chương II: Đường thẳng cùng mặt phẳng trong không gian. Quan tiền hệ song song

Chương III. Vectơ trong không gian. Quan hệ nam nữ vuông góc trong ko gian

§1.Vectơ trong không gian
§2.Hai mặt đường thẳng vuông góc
§3.Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
§4.

Xem thêm: Hợp Âm Không Gì Có Thể Thay Thế Em, Không Gì Có Thể Thay Thế Em (Lâm Chấn Huy)

Hai khía cạnh phẳng vuông góc
§5.Khoảng cách
Ôn tập chương III: Vectơ trong ko gian. Quan hệ tình dục vuông góc trong không gian

 Ôn tập thời điểm cuối năm Hình học 11

III. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học tập Lớp 11