Giải bài tập toán 12 bài 1

     

+) Tính đạo hàm của hàm số. Tìm những điểm xi (I =1,2,3,…,n) mà tại kia đạo hàm bằng 0 hoặc ko xác định

+) sắp đến xếp những điểm xi theo đồ vật tự tăng vọt và lập bảng biến thiên

+) phụ thuộc bảng phát triển thành thiên để kết luận khoảng đồng biến đổi và nghịch phát triển thành của hàm số trên tập xác định của nó. (nếu y’ > 0 thì hàm số đồng biến, ví như y’  + (3x^2-7x - 2);

Lời giải chi tiết:

 (y=frac13x^3+3x^2-7x-2)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=x^2+6x-7) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow x^2+6x-7=0) (Leftrightarrow left< eginalign & x=1 \ & x=-7 \ endalign ight..)

Bảng thay đổi thiên:

*

Vậy hàm số đồng biến chuyển trên các khoảng (left( -infty ;-7 ight)) và (left( 1;+infty ight)).

Hàm số nghịch biến chuyển trên (left( -7; 1 ight).)
Bạn đang xem: Giải bài tập toán 12 bài 1

LG c

c) (y = x^4) - (2x^2) +( 3);

Lời giải chi tiết:

 (y=x^4-2x^2+3)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=4x^3-4x) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow 4x^3-4x=0)

(eginarrayl Leftrightarrow 4xleft( x^2 - 1 ight) = 0\ Leftrightarrow left< eginarrayl4x = 0\x^2 - 1 = 0endarray ight.\ Leftrightarrow left< eginarraylx = 0\x = pm 1endarray ight.endarray)

Bảng đổi thay thiên:

*

Vậy hàm số đồng thay đổi trên các khoảng (left( -1; 0 ight)) với (left( 1;+infty ight).)

Hàm số nghịch biến chuyển trên những khoảng (left( -infty ;-1 ight)) và (left( 0; 1 ight).)


LG d

d) (y = -x^3)+ (x^2) - (5).

Lời giải bỏ ra tiết:

(y=-x^3+x^2-5)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=-3x^2+2x) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow -3x^2+2x=0) (Leftrightarrow left< eginalign và x=0 \ & x=frac23 \ endalign ight..)

Bảng biến đổi thiên:

*

Vậy hàm số đồng vươn lên là trên khoảng (left( 0;frac23 ight).)

Hàm số nghịch phát triển thành trên những khoảng (left( -infty ;0 ight)) và (left( frac23;+infty ight).)

1art.vn*
Bình luận
*
phân tách sẻ

Bài tiếp theo
*Xem thêm: Nhà Xe Thành Bưởi Đi Cần Thơ, Nhà Xe Thành Bưởi Cần Thơ (Đi Sài Gòn, Đà Lạt)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp 1art.vn

Xem thêm: Máy Tính Bảng Giá Rẻ Dưới 1 Triệu Ipad Cũ Giá Rẻ Dưới 1 Triệu 2022


Cảm ơn các bạn đã thực hiện 1art.vn. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?