Giải Bài Tập Lý 9 Bài 6

     

Hướng dẫn giải bài bác 6. Bài bác tập áp dụng định chính sách Ôm, sách giáo khoa đồ vật lí 9. Nội dung bài bác Giải bài xích 1 2 3 bài 6 trang 17 18 sgk đồ gia dụng lí 9 bao hàm đầy đầy đủ lý thuyết, công thức, định luật, chăm đề có trong SGK sẽ giúp các em học sinh học tốt môn đồ gia dụng lí lớp 9, ôn thi vào lớp 10.

Bạn đang xem: Giải bài tập lý 9 bài 6


*
Giải bài 1 2 3 bài 6 trang 17 18 sgk vật dụng lí 9

1. Giải bài 1 bài 6 trang 17 sgk thứ lí 9

Cho mạch điện tất cả sơ thiết bị như hình 6.1, trong các số ấy R1 = 5 Ω. Lúc K đóng, vôn kế chỉ 6 V, ampe kế chỉ 0,5 A.

*

a) Tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch.

b) Tính năng lượng điện trở R2.

Bài giải:

a) Ta có:

+ Số chỉ vôn kế chính là hiệu điện cụ giữa nhị đầu AB.

+ Số chỉ ampe kế đó là cường độ mẫu điện trong mạch.

Theo định qui định ôm, ta có: (I=dfracU_ABR_td).

Xem thêm: Soạn Bài Chí Phèo - Phần 2 (Trang 146)

⇒ Điện trở tương đương của đoạn mạch:


(R_td = displaystyleU_AB over I = 6 over 0,5 = 12Omega .)

b) bởi vì (R_1 + m R_2 = m R_td)

Suy ra: (R_2 = R_td- m R_1 = 12-5 m = 7 m Omega .)

2. Giải bài xích 2 bài bác 6 trang 17 sgk đồ dùng lí 9

Cho mạch điện gồm sơ đồ dùng như hình 6.2, trong các số ấy R1 = 10 Ω, ampe kế A1 chỉ 1,2 A, ampe kế A chỉ 1,8 A.

*

a) Tính hiệu điện thế UAB của đoạn mạch.

b) Tính năng lượng điện trở R2.

Bài giải:

Ta có:


+ Số chỉ của ampe kế (A_1) là cường độ chiếc điện qua năng lượng điện trở (R_1)

+ Số chỉ của ampe kế (A) là cường độ chiếc điện của toàn mạch

Ta thấy mạch điện có (R_1) và (R_2) mắc song song với nhau bắt buộc ta có:

(eqalign& U_AB = U_1 = U_2 cr& I_AB = I_1 + I_2 cr )

Vậy:

a) bởi vì (R_1//R_2) nên ta gồm (U_AB=U_1=U_2)


Mặt khác, ta có: (U_1=I_1.R_1)

Suy ra: (U_AB = U_1 = R_1.I_1 = 10.1,2 = 12V)

b) Cường độ chiếc điện chạy qua (R_2) là:

(I_2 = m I m - m I_1 = m 1,8 m - m 1,2 m = m 0,6 m A.)

Điện trở (R_2 = displaystyleU_AB over I_2 = 12 over 0,6 = 20Omega .)

3. Giải bài 3 bài xích 6 trang 18 sgk đồ dùng lí 9

Cho mạch điện tất cả sơ đồ vật như hình 6.3, trong đó R1 = 15 Ω, R2 = R3 = 30 Ω, UAB = 12 V.


*

a) Tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch AB.

Xem thêm: Tiểu Thuyết Đam Mỹ Ngược Thụ, Cao H, Top 15 Truyện Đam Mỹ Ngược

b) Tính cường độ chiếc điện qua mỗi năng lượng điện trở.

Bài giải:

a) từ sơ vật dụng mạch điện ta thấy, (R_2) mắc tuy nhiên song cùng với (R_3) ngừng cả nhị mắc nối tiếp với (R_1)

( nt R_1)

Gọi (R_23) là điện trở tương tự của (R_2) với (R_3), ta có:


(dfrac1R_23 = dfrac1R_2 + dfrac1R_3)

( o R_23 = displaystyleR_2R_3 over R_2 + R_3 = 30.30 over 30 + 30 = 15Omega )

Ta có: năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch là (R_td = R_1 + m R_23 = 15 + 15 = 30Omega )

b) Cường độ cái điện qua năng lượng điện trở R1 chính là cường độ mẫu điện qua mạch chính,

(I_1 = displaystyleU_AB over R_td = 12 over 30 = 0,4A.)

– Hiệu điện ráng giữa hai đầu dây năng lượng điện trở R1 là:

(U_AM=U_1 = R_1.I_1 = m 15.0,4 m = m 6 m V.)

– Hiệu điện cụ giữa nhị đầu dây điện trở R2 với R3 là:

(U_MB=U_2 = U_3 = U_AB-U_MB= m 12 m – m 6 m = m 6 m V.)

– Cường độ dòng điện qua R2 là: (I_2 = displaystyle m U_2 over R_2 = 6 over 30 = 0,2A.)

Cường độ loại điện qua R3 là: (I_3=displaystyleU_3 over R_3 = 6 over 30 = 0,2A)

Câu trước:

Câu tiếp theo:

Trên đây là phần trả lời Giải bài bác 1 2 3 bài bác 6 trang 17 18 sgk vật dụng lí 9 không thiếu và gọn nhẹ nhất. Chúc các bạn làm bài môn thiết bị lí lớp 9 thiệt tốt!