Fe Tác Dụng Với Hno3

     

Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O là phản bội ứng oxi hóa khử, được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn, phương trình này sẽ xuất hiện thêm trong nội dung những bài học: cân bằng phản ứng lão hóa khử lớp 10, tính chất Hóa học tập của Al và đặc thù hóa học tập HNO3…. Cũng tương tự các dạng bài xích tập. Hy vọng hoàn toàn có thể giúp các bạn viết và cân bằng phương trình một giải pháp nhanh và đúng đắn hơn.

Bạn đang xem: Fe tác dụng với hno3


2. Cách cân đối phương trình sắt + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Xác định số oxi hóa của các nguyên tố thay đổi

Fe0 + HN+5O3 → Fe+3(NO3)3 + N+2O + H2O

Bạn đã xem: fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O


1x

1x

Fe0 → Fe3+ + 3e

N+5 + 3e → N+2

Vậy ta gồm phương trình: fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

3. Điều kiện phản ứng Fe công dụng với HNO3

HNO3 loãng dư

4. Cách triển khai phản ứng mang đến Fe công dụng HNO3

Cho sắt (sắt) chức năng với hỗn hợp axit nitric HNO3

5. Hiện tượng kỳ lạ Hóa học

Kim một số loại tan dần tạo nên thành dung dịch muối muối hạt sắt(III) nitrat và khí không màu hóa nâu trong bầu không khí NO bay ra.

6. Tính chất hóa học cơ bạn dạng của sắt

a. Tính năng với phi kim 

Với oxi: 3Fe + 2O2

*
Fe3O4 

Với clo: 2Fe + 3Cl2

*
2FeCl3

Với lưu huỳnh: fe + S

*
FeS

Ở ánh sáng cao, sắt bội nghịch ứng được với tương đối nhiều phi kim.

b. Tác dụng với dung dịch axit

Tác dụng với với HCl, H2SO4 loãng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Tác dụng với H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc:

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 ↑ + 3H2O

Không chức năng với H2SO4 quánh nguội, HNO3 đặc, nguội

c. Công dụng với hỗn hợp muối

Đẩy được kim loại yếu hơn thoát ra khỏi muối

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Fe + AgNO3 → Fe(NO3)2 + Ag

7. Bài tập áp dụng liên quan

Câu 1. đến 11,2 gam sắt tan trọn vẹn trong dung dịch HNO3 loãng dư, sau bội nghịch ứng nhận được V lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Cực hiếm của V là:

A. 6,72 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 4,48 lít


Đáp án D: Số mol của fe bằng: nFe = 0,2 mol.Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑+ 2H2O => nNO = 0,2 => VNO = 0,2.22,4 = 4,48 lít

Câu 2. Tính hóa học vật lý làm sao dưới đây là của sắt:

A. Sắt có màu vàng nâu, nhẹ, bao gồm ánh kim, dẫn điện với dẫn sức nóng kém.

B. Sắt có white color bạc, nặng, bao gồm ánh kim, dẫn điện, dẫn sức nóng tốt

C. Fe có màu trắng xám, nặng, gồm ánh kim, dẫn điện cùng dẫn sức nóng tốt

D. Sắt có white color xám, nhẹ, gồm ánh kim, dẫn điện cùng dẫn nhiệt tốt.


Đáp án C

Tính chất vật lý nào dưới đấy là của sắt:

C. Fe có white color xám, nặng, tất cả ánh kim, dẫn điện với dẫn sức nóng tốt


Câu 3. mang lại phương trình hóa học sau: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O

Tổng hệ số tối giản của phương trình sau:

A. 8

B. 9

C. 12

D. 16


Đáp án B: Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O

Câu 4. Thành phần bao gồm của quặng hemantit đỏ là:

A. FeCO3

B. Fe3O4

C. Fe2O3.nH2O

D. Fe2O3


Đáp án D

Dùng HNO3 có thể nhận hiểu rằng cả 4 chất.

Chất rắn tan dần, gồm khí không màu bay ra → MgCO3

MgCO3 + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + CO2 ↑ + H2O

+ chất rắn chảy dần, bay ra khí ko màu hóa nâu trong ko khí, dung dịch thu có màu sắc vàng nâu → Fe3O4

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 (vàng nâu) + NO + 14H2O

2NO (không màu) + O2 → 2NO2 (nâu đỏ)

Chất rắn tung dần, sau phản nghịch ứng thu được hỗn hợp màu xanh

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 (xanh) + H2O

Chất rắn chảy dần, sau bội phản ứng thu được hỗn hợp không màu

Al2O3 + 6HNO3 → 2Al(NO3)3(không màu) + 3H2O


Câu 9. trong các phản ứng sau, phản ứng làm sao HNO3 không nhập vai trò hóa học oxi hóa?

A. ZnS + HNO3(đặc nóng)

B. Fe2O3 + HNO3(đặc nóng)

C. FeSO4 + HNO3(loãng)

D. Cu + HNO3(đặc nóng)


Đáp án B: Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

Câu 10. mang lại 16,8 gam bột fe vào 400 ml hỗn hợp HNO3 1M, chiếm được khí NO duy nhất, lượng muối bột thu được bỏ vào dung dịch NaOH dư chiếm được kết tủa. Nung lạnh kết tủa mà không có không khí chiếm được m gam chất rắn. Tính m?

A. 10,8 gam

B. 21,6 gam

C. 7,2 gam

D. 16,2 gam


Đáp án A

nFe = 0,3 mol , nHNO3 = 0,4 mol

Phương trình hóa học

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Ban đầu: 0,3 0,4

Phản ứng 0,1 0,4 0,1 0,1

Kết thúc 0,2 0 0,1 0,1

→ 2Fe(NO3)3 + fe dư → 3Fe(NO3)2

Bđ 0,1 0,2

Pư 0,1 0,05 0,15

Kt 0 0,15 0,15

Fe(NO3)2 → Fe(OH)2 → FeO

0,15 0,15

→ trọng lượng FeO thu được: 0,15.72 = 10,8 gam


Câu 11. Sắt tính năng với H2O ở ánh nắng mặt trời cao hom 570 °C thì tạo ra H2 và sản phẩm rắn là

A. FeO.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

D. Fe(OH)2.


Đáp án A

Câu 12. đến m gam bột sắt vào 800 ml hỗn hợp hỗn hợp tất cả Cu(NO3)2 0,2M với H2SO4 0,25M. Sau khoản thời gian các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được 0,6m gam hỗn hợp bột sắt kẽm kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất vô nhị của N+5, ngơi nghỉ đktc). Giá trị của m với V lần lượt là:

A. 10,8 và 4,48.

B. 10,8 và 2,24.

C. 17,8 và 4,48.

D. 17,8 cùng 2,24.


Đáp án D

nCu(NO3)2 = 0,8.0,2 = 0,16 mol

nH2SO4 = 0,8.0,25 = 0,2 mol

Do sau bội phản ứng còn dư các thành phần hỗn hợp bột sắt kẽm kim loại ⇒ sắt còn dư, Cu2+ hết, muối hạt Fe2+

3Fe + 2NO3– + 8H+ → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O (1)

0,32 0,4

0,15 0,1 0,4 0,1

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

V = 0,1.22,4 = 2,24 lít

m – (0,15 + 0,16).56 + 0,16.64 = 0,6m

m = 17,8 gam


Câu 13.

Xem thêm: Bản Tự Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Mới Nhất (2 Mẫu), Bản Tự Nhận Xét Đánh Giá Cá Nhân

Dãy các chất và dung dịch nào tiếp sau đây khi đem dư hoàn toàn có thể oxi hoá fe thành fe (III)?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. Bột lưu huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng


Đáp án D: Cl2, AgNO3, HNO3 loãng

Câu 14: hỗn hợp FeSO4 không làm mất đi màu hỗn hợp nào sau đây?

A. Hỗn hợp KMnO4 trong môi trường thiên nhiên H2SO4

B. Dung dịch K2Cr2O7 trong môi trường xung quanh H2SO4

C. Hỗn hợp Br2

D. Hỗn hợp CuCl2


Đáp án D: dung dịch CuCl2

Câu 15. mang đến m gam bột fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp có Cu(NO3)2 0,2M cùng H2SO4 0,25M. Sau khoản thời gian các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,6m gam tất cả hổn hợp bột sắt kẽm kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử nhất của N+5, sinh sống đktc). Cực hiếm của m và V theo thứ tự là:

A. 10,8 với 4,48.

B. 10,8 với 2,24.

C. 17,8 cùng 4,48.

D. 17,8 cùng 2,24.


Đáp án D

Do sau phản bội ứng thu được hỗn hợp bột KL buộc phải Fe dư, bội phản ứng chế tạo ra muối Fe2+

nCu2+ = nCu(NO3)2 = 0,16mol;

nNO3– = 2nCu(NO3)2 = 0,32 mol;

nH+ = 2nH2SO4 = 0,4 mol

Phương trình hóa học

3Fe + 8H+ + 2NO3– → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O (Ta thấy: 0,4/8 + hết, NO3– dư)

0,15 ← 0,4 → 0,1 → 0,1

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

0,16 ← 0,16 → 0,16

Vậy nFe pư = 0,15 + 0,16 = 0,31 mol

=> m KL sau = mFe dư + mCu => m – 0,31.56 + 0,16.64 = 0,6m => m = 17,8 gam

=> VNO = 0,1.22,4 = 2,24 lít


Câu 16. Dãy những chất cùng dung dịch nào tiếp sau đây khi mang dư hoàn toàn có thể oxi hoá fe thành Fe(III) ?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. Bột lưu lại huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng


Đáp án D

Câu 17. Có 4 kim loại để riêng biệt: Ag, Al, Mg, Fe. Chỉ cần sử dụng hai thuốc thử có thể phân biệt được từng chất

A. Hỗn hợp NaOH; phenolphtalein

B. Hỗn hợp NaOH, hỗn hợp HCl

C. Dung dịch HCl, giấy quỳ xanh

D. Hỗn hợp HCl, dung dịch AgNO3 


Đáp án B

Câu 18. Hòa chảy Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X. Tìm phát biểu sai

A. Dung dịch X làm mất đi màu dung dịch tím

B. đến NaOH dư vào hỗn hợp X thu được kết tủa nhằm lâu bên cạnh không khí kết tủa có cân nặng tăng lên.

C. Dung dịch X tác dụng được với Zn

D. Dung dịch X chẳng thể hòa tan Cu


Đáp án D

Fe3O4 + 4H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

A đúng: FeSO4 làm mất màu dung dịch tím trong H2SO4 loãng

B. FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2 + Na2SO4

C. FeSO4 + Zn → ZnSO4 + Fe

D sai: Cu + Fe2(SO4)3 → 2FeSO4 + CuSO4


Câu 19. Cho sắt công dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được V lít khí H2 (đktc), dung dịch thu được cho cất cánh hơi được tinh thể FeSO4.7H2O có cân nặng là 27,8 gam. Thể tích khí H2 (đktc) được giải hòa là

A. 4,48 lít.

B. 8,19 lít.

C. 2,24 lít.

D. 6,23 lít.


Đáp án C

Bảo toàn nguyên tố Fe: nFe = nFeSO4.7H2O = 27,8/278 = 0,1 mol

=> nH2 = 0,1 mol => V = 0,1.22,4 =2,24 lít


Câu 20. cho 22,72 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 làm phản ứng không còn với dung dịch HNO3 loãng (dư), nhận được 2,688 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, sinh sống đktc) với dung dịch X. Cô cạn hỗn hợp X thu được m gam muối bột khan. Tính m?

A. 49,09.

B. 38,72.

C. 77,44.

D. 34,36.


Đáp án C

nNO = 2,688/22,4 = 0,12 mol

Coi láo hợp gồm Fe (x mol), O (y mol)

=> 56x + 16y = 22,72 (1)

Fe0 → Fe+3 + 3e

x → x → 3x

O0 + 2e → O-2

y → 2y

N+5 + 3e → N+2

0,36→ 0,12

Bảo toàn e => 3x = 2y + 0,36 (2)

(1),(2) => x = 0,32; y = 0,3

=> nFe(NO3)3 = nFe = 0,32mol

=> m = 0,32.242 = 77,44 gam


Câu 21. Nung lạnh 25,2 gam Fe xung quanh không khí sau một thời gian thu được m gam tất cả hổn hợp X có Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Tất cả hổn hợp này bội phản ứng hết với hỗn hợp H2SO4 đặc nóng (dư), nhận được 8,4 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, nghỉ ngơi đktc). Tính m?

A. 15 gam

B. 30 gam

C. 25 gam

D. 20 gam


Đáp án B

Ta có, nFe = 0,05 mol cùng nSO2 = 0.375 mol

Quy hỗn hỗn hợp X về 2 yếu tắc Fe và O

Quá trình nhường: Fe0 → Fe+3 + 3e

Quá trình dìm e: O0 + 2e → O-2

S+6 + 2e → S+4

Áp dụng định cách thức bảo toàn electron ta có:

1,35 = 2x + 0,75 → x = 0,3

Mặt khác ta có: nên: m = 25,2 + 0,3.16 = 30(gam).


……………………………………………

Mời các bạn xem thêm một số phương trình phản nghịch ứng liên quan 

Gửi tới chúng ta phương trình fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn dứt gửi tới những bạn. Mong muốn tài liệu giúp chúng ta biết phương pháp viết và thăng bằng phương trình phản ứng, hiện tượng sau phản bội ứng khi đến Fe tác dụng với HNO3 loãng dư.

Các chúng ta có thể các em cùng tham khảo thêm một số tài liệu tương quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài xích tập Toán lớp 12, Giải bài xích tập vật dụng Lí 12 ,….

Xem thêm: Nhớ Con Sông Quê Hương Tế Hanh, Nhớ Con Sông Quê HươngĐăng bởi: thpt Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Bản quyền nội dung bài viết thuộc ngôi trường trung học rộng lớn Sóc Trăng. Những hành vi xào nấu đều là gian lận.
Nguồn phân chia sẻ: ngôi trường THPT thành phố Sóc Trăng (1art.vn)