FE + H2SO4 LOÃNG DƯ

     

Fe3O4 + H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O được Vndoc biên soạn hướng dẫn viết và cân bằng khi mang đến Fe3O4 chức năng với H2SO4 loãng, sau phản ứng chiếm được 2 muối bột sắt (II) và muối fe (III).

Bạn đang xem: Fe + h2so4 loãng dư

Mời những bạn tham khảo thêm một số phương trình liên quan:


2. Điều khiếu nại phản ứng Fe3O4 tác dụng với H2SO4 loãng

Nhiệt độ

Bạn vẫn xem: Fe3O4 + H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O


3. Cách tiến hành phản ứng Fe3O4 chức năng với H2SO4 loãng

Cho oxit sắt từ tính năng với hỗn hợp axit H2SO4 loãng

4. Hiện tượng sau bội phản ứng Fe3O4 ra Fe2(SO4)3

Chất rắn màu nâu đen Sắt III oxit (Fe3O4) rã dần

5. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Hoà tung oxit sắt từ (Fe3O4) vào hỗn hợp H2SO4 loãng dư thu được hỗn hợp A. Tìm kiếm phát biểu sai

A. đến KOH dư vào dung dịch A thu được kết tủa để lâu không tính không khí kết tủa có khối lượng tăng lên

B. Dung dịch A tính năng được với AgNO3

C. Dung dịch A làm bay màu thuốc tím

D. Hỗn hợp A cần yếu hòa rã Cu


Đáp án D

Phương trình phản ứng

Fe3O4 + 4H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

Dung dịch A bao gồm 2 muối hạt ion Fe2+ và Fe3+.

Fe2+ làm bay màu thuốc tím; Fe3+ hài hòa được Cu:

Cu + 2Fe3+ → 2Fe2+ + Cu2+;

Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + A

A + KOH cho 2 kết tủa Fe(OH)2; Fe(OH)3.’

FeSO4 + 2KOH → Fe(OH)2 + K2SO4

Fe2(SO4)3 + KOH → 2Fe(OH)3 + K2SO4

Để lâu không tính không khí Fe(OH)2 biến thành Fe(OH)3

Fe(OH)2 + 1/2O2 + H2O → Fe(OH)3


Câu 2. Sắt chức năng với H2O nghỉ ngơi nhiệt độ cao hơn nữa 750oC thì tạo thành H2 và thành phầm rắn là

A. FeO

B. Fe2O3

C. Fe3O4

D. Fe(OH)2


Đáp án D

Câu 3. hóa học nào dưới đây phản ứng cùng với Fe sinh sản thành hợp chất Fe(II)?

A. Cl2

B. Dung dịch HNO3 loãng 

C. Dung dịch AgNO3 dư 

D. Dung dịch HCl đặc


Đáp án D

A. 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

B. Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ 2H2O

C. Sắt + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3Ag

D. Sắt + 2HCl → FeCl2 + H2


Câu 4. Dãy các chất hỗn hợp nào trên đây khi lấy dư hoàn toàn có thể oxi hóa fe thành fe (III)?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nóng nguội

C. Bột lưu huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng


Đáp án D

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Fe + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3Ag

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O


Câu 5. hỗn hợp FeSO4 không làm mất màu hỗn hợp nào sau đây?

A. Dung dịch KMnO4 trong môi trường H2SO4

B. Hỗn hợp K2Cr2O7 trong môi trường H2SO4

C. Hỗn hợp Br2

D. Hỗn hợp CuCl2


Đáp án D

A. Mất màu tím

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

B. Mất màu da cam (K2Cr2O7)

6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O

C. Màu màu hỗn hợp Brom

6FeSO4 + 3Br2 → 2Fe2(SO4)3 + 2FeBr3


Câu 6. Hoà tan hết và một lượng sắt trong hỗn hợp H2SO4 loãng (dư) và dung dịch H2SO4 đặc, rét (dư) thì các thế tích khí có mặt lần lượt là V1 cùng V2 (đo ở thuộc điều kiện). Tương tác giữa V1 với V2 là

A. V1 = V2

B. V1 = 2V2

C. V2 = 1,5V1.

D. V2 =3 V1


Đáp án C

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

1 mol → 1 mol

2Fe + 6H2SO4 đặc → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

1 mol → 1,5 mol

Nên V2 = 1,5V1


Câu 7.

Xem thêm: Mẫu Tóc Nhuộm Nam Đẹp 2021, Màu Tóc Nam Đẹp Nào Hot 2022 Nhất

Hòa tan trọn vẹn 2,8 gam các thành phần hỗn hợp FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 buộc phải vừa đủ V ml dung dịch HCl 1M , thu được dung dịch X. Mang đến từ từ hỗn hợp NaOH dư vào hỗn hợp X nhận được kết tủa Y. Nung Y trong không gian đến trọng lượng không đổi thu được 3 gam chất rắn. Tính V?

A. 87,5ml

B. 125ml

C. 62,5ml

D. 175ml


Đáp án A

FeO, Fe2O3, Fe3O4 + HCl → FeCl2, FeCl3 + NaOH, toC Fe2O3

Coi hỗn hợp lúc đầu gồm Fe, O.

nFe = 2nFe2O3 = 0,0375 mol

⇒ nO = (28 – 0,0375. 56) / 16 = 0,04375

Bảo toàn yếu tắc O → nH2O = nO = 0,04375

Bảo toàn yếu tắc H: nHCl = 2nH2O = 0,0875 mol → V = 87,5 ml.


Câu 8. nguyên tắc luyện thép tự gang là

A. Dùng O2 oxi hóa các tạp chất C, Si, P, S, Mn,.. Trong gang nhằm thu được thép.

B. Sử dụng chất khử co khử oxit fe thành sắt ở ánh nắng mặt trời cao

C. Dùng CaO hoặc CaCO3 để khử tạp hóa học Si, P, S, Mn,.. Vào gang nhằm thu được thép.

D. Tăng thêm hàm lượng cacbon vào gang nhằm thu được thép


Đáp án A hiệ tượng luyện thép từ gang là sút hàm lượng các tạp hóa học C, Si, P, S, Mn, … bao gồm trong gang bằng phương pháp oxi hóa các tạp hóa học đó thành oxit rồi trở thành xỉ và bóc ra khỏi thép.

Câu 9. mang đến sơ trang bị phản ứng sau: sắt → muối X1 → muối hạt X2 → muối hạt X3 → Fe

X1, X2, X3 là những muối của sắt (II)

Theo trang bị tự X1, X2, X3 thứu tự là:

A. FeCO3, Fe(NO3)2, FeSO4

B. FeS, Fe(NO3)2, FeSO4

C. Fe(NO3)2, FeCO3, FeSO4

D. FeCl2, FeSO4, FeS


Đáp án C

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu

Fe(NO3)2 + Na2CO3 → FeCO3 + 2NaNO3

FeCO3 + H2SO4 → FeSO4 + CO2 + H2O

FeSO4 + Na2S → FeS + Na2SO4

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S


………………………

Trên đây thpt Sóc Trăng đã chuyển tới chúng ta bộ tư liệu rất có lợi Fe3O4 + H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O. Để có hiệu quả cao rộng trong học tập, trung học phổ thông Sóc Trăng xin reviews tới chúng ta học sinh tài liệu siêng đề Toán 9, chuyên đề vật Lí 9, định hướng Sinh học tập 9, Giải bài bác tập hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà trung học phổ thông Sóc Trăng tổng hợp và đăng tải.

Xem thêm: Tag Giá Bí Đỏ Bao Nhiêu Tiền 1Kg Mới Nhất 2020, Bí Đỏ Hồ Lô Hôm Nay Bao Nhiêu 1Kg 2022Đăng bởi: thpt Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Tags
Hóa học tập 8 Phương trình làm phản ứng chất hóa học 8
*
Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit Messenger Messenger tóm tắt via thư điện tử Print
*

THPT Sóc Trăng


Bài viết sát đây


*

Mở bài bác và kết bài xích Tràng Giang của Huy Cận


1 giờ trước
*

Viết 4 – 5 câu nhắc về một trong những buổi đi nghịch cùng người thân trong gia đình (hoặc thầy cô, chúng ta bè)


1 ngày trước
*

Viết 4 – 5 câu biểu lộ tình cảm, cảm xúc của em lúc năm học sắp kết thúc


1 ngày trước
*

Viết 4 – 5 câu nói lại vận động ở trường hoặc lớp em (biểu diễn văn nghệ, đi tham quan, đồng diễn thể dục,…)


1 ngày trước
*

Viết 4 – 5 câu kể gần như điều em biết về đất nước và con người việt Nam


1 ngày trước
*

Viết 4 – 5 câu về nhân thiết bị thiếu nhi mà lại em biết hoặc về các bạn của em


1 ngày trước
*

Hãy viết 4-5 câu về tranh (ảnh) cảnh đồ dùng thiên nhiên


2 ngày trước
*

Viết 4-5 câu về việc làm tốt của một tín đồ bạn


2 ngày trước

Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường phải được khắc ghi *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

lưu tên của tôi, email, và website trong trình chú ý này mang lại lần phản hồi kế tiếp của tôi.


Check Also
Close
Bài viết nổi bật
Xem những nhất
Giới thiệu
Trường trung học phổ thông Sóc Trăng - Trực thuộc Sở GDĐT thức giấc Sóc Trăng
Chuyên mục
Giáo dục (11.209)
Chuyên mục

Facebook Twitter Messenger Messenger
Back to đứng top button
Close
Tìm tìm cho:
Popular Posts
Close
Kết quả tìm kiếm cho
Close
Log In
Forget?
Remember meLog In

Bạn đang cần sử dụng trình chặn quảng cáo!


Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!