EVERY ONCE IN A WHILE LÀ GÌ

     

Xin mời quý vị theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài bác số 48 của Đài tiếng nói Hoa Kỳ, do Hằng trung ương và Brandon phụ trách.

Bạn đang xem: Every once in a while là gì

The two idioms we’re learning today are ONCE IN A WHILE & A WORKAHOLIC.

Trong bài học kinh nghiệm hôm nay, nhì thành ngữ ta học tập là ONCE IN A WHILE và A WORKAHOLIC.


*

*

The coffee siêu thị is unusually crowded today. Young people take up all available chairs in the shop. Laughter & talking voices fill the air; everyone seems lớn delight in this relaxing atmosphere. Mai Lan and Mike enjoy it, for sure. They seldom come to lớn this place, but when they’re here, they often see their friends và relish the conversation with them.

Quán cà phê từ bây giờ đông bất thường. Người trẻ tuổi tuổi ngồi không còn ghế vào tiệm. Tiếng cười cợt tiếng nói vang mọi nơi; người nào cũng vui đam mê khung cảnh dễ chịu này. Chắc chắn là Mai Lan với Mike cũng vậy. Họ ít lúc tới đây dẫu vậy khi ở chỗ này thì bọn họ gặp chúng ta và chat chit rất vui.

MIKE: It’s good to lớn see happy people around us, Mai Lan.

Thật vui trong khi thấy mọi fan quanh mình vui vẻ, Mai Lan.

MAI LAN: So true. Everyone’s relaxed & seems lớn be carefree. We deserve moments lượt thích this once in a while.

Đúng quá. Ai nấy nhàn hạ và dường như không lo lắng gì. Bọn chúng mình xứng danh được hưởng đầy đủ lúc cụ này, rất lâu một lần.

MIKE: Wow! Mai Lan. You’re using a new idiom, “once in a while”.

Ôi chao, Mai Lan. Cô cần sử dụng từ mới, “once in a while”.

MAI LAN: Yes. I just learned it from a story I read last night. Once O-N-C-E in a while W-H-I-L-E means “sometimes”.

Đúng đó. Tôi vừa học được từ này khi tôi gọi một chuyện về tối hôm qua. Once O-N-C-E in a while W-H-I-L-E tức là “đôi khi”.

MIKE: You just said that once in a while we came lớn this coffee-shop. When was the last time we were here, vị you remember?

Cô vừa nói song khi bọn họ tới tiệm cà phê này. Lần chót ta tới đấy là hồi nào, cô tất cả nhớ không ?

MAI LAN: Oh, that was the night before Thanksgiving Day. I remember we went shopping, we bought pretty much because there were such good sales. We stopped here to lớn rest, enjoy coffee & my favorite almond cookies.

Ồ, đó là cách nay đã lâu Lễ Tạ ơn. Bản thân đi cài sắm, mua không ít vì có buôn bán giá tốt. Bản thân nghỉ tại đây để uống cà phê và ăn uống bánh hạnh nhân tôi cực kỳ thích.

MIKE: I remember now. You have such good memory, Mai Lan. So we come here once in a while, not as often as we wish.

Tôi ghi nhớ rồi. Cô gồm trí nhớ xuất sắc quá, Mai Lan. Thỉnh phảng phất ta bắt đầu tới đây, rất ít như ta muốn.

MAI LAN: Let’s come here more often. It’s really nice here. We’re so busy, but after the exams, we have time khổng lồ relax.

Mình cho tới đây nhiều hơn thế nữa nhé. Ở đây đáng yêu quá. Bọn chúng mình bận, tuy vậy sau kỳ thi, sẽ có nhiều thì giờ nghỉ ngơi hơn.

MIKE: Don’t forget we have jobs this summer. You’re khổng lồ be a salesperson at Macy’s, aren’t you? & I, I’m going khổng lồ intern at the bank. We’ll be quite busy again.

Đừng quên chúng ta có việc làm mùa hè này. Cô sẽ bán sản phẩm cho tiệm Macy’s, đúng không? Còn tôi, tôi cộng sự ở ngân hàng. Bản thân lại bận nữa.

MAI LAN: Yes. I’m so glad I got the job at Macy’s. A salesperson’s job is not really physically demanding, but I’ll have khổng lồ stand up all the time. I’ll have khổng lồ sit down và relax at break time.

Đúng. Tôi rất mừng có việc ở hãng Macy’s. Công việc của người bán hàng không phải nhiều mức độ lực, nhưng mà tôi sẽ nên đứng xuyên suốt ngày. Tôi sẽ đề xuất ngồi với nghỉ ngơi trong giờ nghỉ.

Xem thêm: Mách Bạn Cách Kiểm Tra Sim Chính Chủ Mobi Fone Đơn Giản Nhất

MIKE: That’s right. I’ll have to lớn work hard at the bank, too. Both of us need khổng lồ get experience in the workforce and we also need to lớn build up our cash savings.

Đúng thế. Tôi cũng sẽ phải thao tác nhiều sinh hoạt ngân hàng. Cả hai chúng ta cần kinh nghiệm làm việc, mình cũng cần để dành thêm chi phí nữa.

MAI LAN: You always think about work. You work so hard at school & then at work. What vị you hotline a person who works very hard?

Anh luôn luôn luôn nghĩ cho làm việc. Anh lo vấn đề học ngơi nghỉ trường, rồi bài toán làm. Một người làm việc nhiều quá gọi là gì ?

MIKE: A workaholic. W-O-R-K-A-H-O-L-I-C.

Một workaholic. W-O-R-K-A-H-O-L-I-C.

MAI LAN: That’s an interesting word. I’ve only heard of an alcoholic.

Từ này tuyệt nhỉ. Tôi chỉ nghe đến từ alcoholic.

MIKE: An alcoholic is a person who drinks too much wine, beer, liquor, etc. Và often gets drunk. He’s addicted to lớn alcoholic drinks.

Một alcoholic là người uống rượu vang, bia, rượu mạnh, v.v... Những quá và hay bị say sưa. Hắn là một trong người nghiện rượu.

MAI LAN: What a relief you’re not an alcoholic. I wouldn’t like to see you hanging around with a drink in your hand, doing nothing.

May quá, anh chưa hẳn là tín đồ nghiện rượu. Tôi không thích thấy anh la cà rứa ly rượu trong tay, không thao tác làm việc gì hết.

MIKE: I wouldn’t vì chưng that, you know me!

Tôi không khi nào làm thế. Cô biết tôi mà.

MAI LAN: So, you’re not an alcoholic, but you are a workaholic. You work all the time. You don’t even take time to lớn rest.

Vậy anh ko phải là 1 anh nghiện rượu, nhưng lại anh là anh nghiện làm cho việc. Anh thao tác làm việc cả ngày, tăng ngơi luôn.

MIKE: I’m not an alcoholic, I’m not a workaholic either. I really want to work more. I think I’m a bit lazy.

Tôi ko là fan nghiện rượu, cơ mà cũng ko là bạn nghiện làm. Tôi còn ý muốn làm các hơn. Tôi suy nghĩ tôi tương đối lười biếng.

MAI LAN: Mike, you’re as good as gold. You study hard, you work hard. I find it hard lớn catch up with you.

Mike, anh giỏi lắm. Anh siêng học chăm làm. Tôi thấy khó bì kịp cùng với anh.

MIKE: You sound lượt thích I’m your hero! How I wish that were true! In reality, I’m a lazy bum.

Cô nói như tôi là nhân vật của cô! Tôi ước nào đó là sự thực! Chính thực tế tôi là anh đại lãn, anh lười hạng đại!

MAI LAN: I’ll ask you more about the idiom “a lazy bum” later. For now, let’s enjoy this delicious coffee & this fun place.

Sau này, tôi đã hỏi thêm anh về từ bỏ “a lazy bum”, “anh lười”. Bây giờ mình trải nghiệm cà phê ngon và nơi vui vẻ này nhé.

Xem thêm: Lời Bài Thơ Thương Vợ Của Tú Xương, Bài Thơ Thương Vợ Của Tú Xương

Hôm nay bọn họ vừa học nhì thành ngữ : ONCE IN A WHILE nghĩa là ĐÔI KHI cùng A WORKAHOLIC tức là MỘT NGƯỜI NGHIỆN LÀM VIỆC. Hằng tâm và Brandon xin hẹn chạm mặt lại quí vị trong bài học tới.