IIS media Services 2.0 Office home and Business 2010 Office Professional 2010 xem thêm...Ít hơn

Bài viết này hướng dẫn việc bạn cần làm nếu bạn nhận được thông báo "Enter your hàng hóa Key (Nhập Khoá Sản phẩm của bạn)" khi bạn khởi động Office 2010.

*

Tôi cài đặt một máy tính đã cài đặt Office 2010 và khởi động Word 2010 nhưng màn hình "Enter your hàng hóa Key (Nhập Khoá Sản phẩm của bạn)" được hiển thị. Tôi yêu cầu làm gì? Khoá sản phẩm là gì?

*

Khoá sản phẩm là 25 ký tự đi kèm với mỗi gói sản phẩm. Office 2010 yêu cầu bạn nhập khoá sản phẩm lúc bạn khởi động ứng dụng Office 2010 lần đầu tiên.

*

Ồ, tôi hiểu rồi. Vậy tôi có thể tìm khoá sản phẩm ở đâu?

Khi bạn cài đặt máy tính, DVD Office 2010 ko được bao gồm trong hộp? Khoá sản phẩm được in ở mặt sau của vỏ DVD.

Bạn đang xem:

*
*

Tôi thấy rồi! Vậy trên đây là khoá sản phẩm mang lại Office 2010. Tôi đang nhập khoá.

*

Khi bạn nhập khoá sản phẩm, khoá sẽ được xác nhận nếu chính xác.Khi quá trình xác nhận hoàn tất, bạn có thể bấm vào nút Tiếp tục. Nếu máy tính của bạn được kết nối với Interner, đảm bảo chọn hộp kiểm Attempt to lớn automatically activate my hàng hóa online (Thử tự động kích hoạt sản phẩm của tôi trực tuyến).Với việc thực hiện kích hoạt, sản phẩm phần mềm của bạn được xác nhận là được cấp phép đúng.

Xem thêm: Cách Vẽ Tia Phân Giác - Cách Vẽ Đường Phân Giác Đơn Giản Mới Nhất 2022

*

Màn hình Read the 1art.vn Software License Terms (Đọc Điều khoản Cấp phép Phần mềm của 1art.vn) được hiển thị kế tiếp.

Điều khoản cấp phép được mô tả tại đây. Nếu bạn chấp nhận điều khoản, chọn hộp kiểm I accept the terms of the agreement (Tôi chấp nhận các điều khoản của hợp đồng) và bấm Continue (Tiếp tục). Và làm theo hướng dẫn bên trên màn hình.

Xem thêm: Các Bài Xã Luận Về Ngày 20 11 Ngắn Gọn Và Xúc Tích, Tải Bài Xã Luận Báo Tường 20

*
*
*
*
*
*

Word 2010 vừa khởi động sau khi tôi làm theo các hướng dẫn bên trên màn hình!

Khi bạn đã khởi động một ứng dụng Office 2010, ứng dụng được cấu hình để tự động tải xuống các chương trình cập nhật từ 1art.vn Update. Bạn có thể sử dụng Word 2010 khi thiết lập này hoàn tất.

*

Tôi không biết mình có phải nhập khoá sản phẩm và kích hoạt khi tôi khởi động các ứng dụng khác của Office 2010 như Excel 2010 không.

*

Bạn chỉ cần nhập khoá sản phẩm và kích hoạt một lần lúc bạn khởi động một trong số các ứng dụng của Office 2010 lần đầu tiên.

*