Đường thẳng tiếp xúc với đường tròn

     

Cho con đường tròn $left( O;R ight)$ với một con đường thẳng $Delta $ bất kì. Hotline $d$ là khoảng cách từ trung ương $O$ của con đường tròn mang đến đường trực tiếp đó.

Bạn đang xem: đường thẳng tiếp xúc với đường tròn

Trường đúng theo 1: Đường trực tiếp $Delta $ và con đường tròn $left( O;R ight)$ cắt nhau.

*

Khi đó, mặt đường thẳng và mặt đường tròn bao gồm hai điểm tầm thường và khoảng cách $d = OH R$


Từ đó ta có bảng vị trí tương đối của mặt đường thẳng và đường tròn.

Xem thêm: Biển Số Xe Biển Aa Là Xe Gì ? Xe Máy Biển Aa Có Cần Bằng Lái Không?


Vị trí tương đối của con đường thẳng và con đường tròn

Số điểm

chung

Hệ thức giữa

$d$ với $R$

Đường trực tiếp và mặt đường tròn giảm nhau

$2$

$d R$

2. Các dạng toán thường gặp


Dạng 1: Xác xác định trí tương đối của đường thẳng và con đường tròn

Phương pháp:

Dựa vào bảng vị trí tương đối :

Vị trí kha khá của mặt đường thẳng và mặt đường tròn

Số điểm

chung

Hệ thức giữa

$d$ cùng $R$

Đường trực tiếp và mặt đường tròn cắt nhau

$2$

$d R$

Dạng 2: vấn đề độ dài dựa vào tính hóa học tiếp tuyến.

Phương pháp:

Sử dụng đặc thù tiếp tuyến và định lý Pytago

Dạng 3: tìm kiếm tập đúng theo điểm thỏa mãn điều kiện cho trước.

Xem thêm: Gel Bôi Trơn Ky Có Tốt Không ? Giải Đáp Thắc Mắc Gel Bôi Trơn Ky Có Tốt Không

Phương pháp:

Sử dụng tính chất đường phân giác và các đường thẳng song song bí quyết đều để tìm tập hợp điểm.


Mục lục - Toán 9
CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI-CĂN BẬC bố
bài 1: Căn thức bậc nhị
bài xích 2: liên hệ giữa phép nhân, phép chia với phép khai phương
bài 3: thay đổi đơn giản biểu thức chứa căn
bài bác 4: Rút gọn gàng biểu thức cất căn
bài bác 5: Căn bậc bố
bài bác 6: Ôn tập chương 1
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT
bài 1: nhắc lại và bổ sung khái niệm về hàm số và đồ thị hàm số
bài 2: Hàm số bậc nhất
bài 3: Đồ thị hàm số y=ax+b (a khác 0)
bài bác 4: Vị trí kha khá của hai đường thẳng
bài 5: thông số góc của đường thẳng
bài 6: Ôn tập chương 2
CHƯƠNG 3: HỆ nhì PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT nhị ẨN
bài 1: Phương trình số 1 hai ẩn
bài xích 2: Hệ nhì phương trình số 1 hai ẩn
bài bác 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
bài bác 4: Giải hệ phương trình bằng cách thức cộng đại số
bài bác 5: Hệ phương trình số 1 hai ẩn chứa tham số
bài 6: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
bài 7: Ôn tập chương 3: Hệ nhì phương trình hàng đầu hai ẩn
CHƯƠNG 4: HÀM SỐ y=ax^2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC nhị MỘT ẨN
bài xích 1: Hàm số bậc hai một ẩn cùng đồ thị hàm số y=ax^2
bài xích 2: Phương trình bậc hai một ẩn và phương pháp nghiệm
bài 3: Công thức nghiệm thu sát hoạch gọn
bài 4: Hệ thức Vi-ét và vận dụng
bài 5: Phương trình quy về phương trình bậc nhì
bài bác 6: Sự tương giao giữa đường thẳng cùng parabol
bài xích 7: Giải bài toán bằng phương pháp lập phương trình
bài xích 8: Hệ phương trình đối xứng
bài 9: Ôn tập chương 4: HÀM SỐ Y=AX^2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC nhì MỘT ẨN
CHƯƠNG 5: HỆ THỨC LƯỢNG trong TAM GIÁC VUÔNG
bài bác 1: một trong những hệ thức về cạnh và mặt đường cao vào tam giác vuông
bài xích 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn
bài 3: một vài hệ thức về cạnh với góc vào tam giác vuông
bài xích 4: Ứng dụng thực tế tỉ số lượng giác của góc nhọn
bài 5: Ôn tập chương 5: HỆ THỨC LƯỢNG trong TAM GIÁC VUÔNG
CHƯƠNG 6: ĐƯỜNG TRÒN
bài 1: Sự khẳng định của con đường tròn-Tính chất đối xứng của mặt đường tròn
bài xích 2: Đường kính với dây của mặt đường tròn
bài bác 3: lốt hiệu phân biệt tiếp tuyến đường của mặt đường tròn
bài xích 4: Vị trí kha khá giữa con đường thẳng và đường tròn
bài xích 5: đặc thù hai tiếp tuyến giảm nhau
bài xích 6: Vị trí tương đối của hai tuyến đường tròn
bài bác 7: Ôn tập chương 6: ĐƯỜNG TRÒN
CHƯƠNG 7: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN
bài 1: Góc sinh hoạt tâm-Số đo cung
bài 2: contact giữa cung cùng dây
bài 3: Góc nội tiếp
bài 4: Góc tạo do tiếp con đường và dây cung
bài bác 5: Góc có đỉnh bên phía trong đường tròn, góc bao gồm đỉnh bên phía ngoài đường tròn
bài 6: Cung đựng góc
bài xích 7: Đường tròn nước ngoài tiếp, mặt đường tròn nội tiếp
bài bác 8: Tứ giác nội tiếp
bài bác 9: Độ dài con đường tròn, cung tròn
bài bác 10: diện tích hình tròn, diện tích quạt tròn
bài xích 11: Ôn tập chương 7: Góc với đường tròn
CHƯƠNG 8: HÌNH TRỤ-HÌNH NÓN-HÌNH CẦU
bài bác 1: Hình trụ. Diện tích xung quanh với thể tích hình tròn trụ
bài bác 2: Hình nón. Hình nón cụt. Diện tích s xung quanh và thể tích hình nón
bài 3: Hình cầu. Diện tích s mặt mong và thể tích hình ước
bài bác 4: Ôn tập chương 8
*

*

học tập toán trực tuyến, tìm kiếm tư liệu toán và share kiến thức toán học.