ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA ĐIỂM A(2

     

Cảm ơn chúng ta đã kẹ thăm Blog. Nội dung bài viết này đang hướng dẫn chúng ta cách viết phương trình con đường thẳng đi qua 2 điểm vào môn Hình học tập lớp 10.


1. PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ CỦA ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA 2 ĐIỂM

Trong mặt phẳng tọa độ, cho điểm

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*