Dung Dịch X Có Chứa 0 07 Mol Na+

     

Câu 397285: Dung dịch X có chứa: 0,07 mol Na+; 0,02 mol SO42- với x mol OH-. Hỗn hợp Y bao gồm chứa ClO4-, NO3- với y mol H+; tổng cộng mol ion âm vào Y là 0,04. Trộn X và Y được 100 ml dung dịch Z. Dung dịch Z có pH (bỏ qua sự năng lượng điện li của H2O) là 

A.

Bạn đang xem: Dung dịch x có chứa 0 07 mol na+

13.

B. 2.

C.

Xem thêm: #3 Cách Chặn Facebook Trên Máy Tính, Cách Chặn Facebook Người Khác Trên Máy Tính

1.

D. 12.

Xem thêm: Top Điện Thoại Samsung Đáng Mua Nhất 2021 TạI ĐiệN MáY Xanh


Dùng định khí cụ bảo toàn điện tích nhằm tìm x cùng y.

Trộn X với Y thì xẩy ra phản ứng H+ + OH- → H2O

Từ số mol H+ và số mol OH- xác định chất hết, chất dư. Từ đó tính pH = -log


Giải đưa ra tiết:

Bảo toàn điện tích trong hỗn hợp X suy ra x = 0,07 - 2.0,02 = 0,03 (mol)

Bảo toàn điện tích trong dung dịch Y ta suy ra y = (n_H^ + = n_ClO_4^ - + n_NO_3^ - = 0,04(mol))

H+ + OH- → H2O

Vì nH+ > nOH- đề nghị dung dịch Z chứa H+ dư. Ta có: nH+ dư = 0,04 - 0,03 = 0,01 mol

Do kia = 0,01 : 0,1 = 0,1 (M) → pH = -log = -log0,1 = 1

Đáp án C


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát