DUNG DỊCH X CHỨA CÁC ION FE3+ SO42- NH4+ CL-

     

Trộn dung dịch chứa Ba2+, OH-0,06 mol với Na+0,02 mol cùng với dung dịch cất HCO3-0,04 mol; CO32-0,03 mol cùng Na+. Trọng lượng kết tủa thu được sau khoản thời gian trộn là:


Trộn 3 dung dịch HCl 0,3M; H2SO40,2M cùng H3PO40,1M với đa số thể tích đều nhau thu được hỗn hợp A. Để trung hòa 300 ml hỗn hợp A cần vừa đủ V ml hỗn hợp B có NaOH 0,1M với Ba(OH)20,2M. Cực hiếm của V là:


Hòa tan 4,53 gam một muối bột kép X tất cả thành phần: Al3+, NH4+, SO42-và H2O kết tinh vào nước cho vừa khéo 100ml dung dịch Y

- lấy 20ml hỗn hợp Y công dụng với dung dịch NH3dư chiếm được 0,156 gam kết tủa.

Bạn đang xem: Dung dịch x chứa các ion fe3+ so42- nh4+ cl-

- lấy 20ml dung dịch Y cho tính năng với dung dịch Ba(OH)2dư, đun nóng được 0,932 gam kết tủa.

Công thức của X là:


Một dung dịch đựng 2 cation: 0,02 mol Al3+, 0,03 mol Fe2+và 2 anion: x mol Cl-, y mol SO42-. Lúc cô cạn hỗn hợp thu được 7,23 gam hóa học rắn khan. Dung dịch cất 2 muối bột là:


Có 500ml hỗn hợp X chứa các ion: K+, HCO3-, Cl-và Ba2+. Lấy 100ml hỗn hợp X bội nghịch ứng với hỗn hợp NaOH dư, ngừng các phản ứng chiếm được 19,7 gam kết tủa. Lấy 100ml hỗn hợp X công dụng với hỗn hợp Ba(OH)2dư, sau thời điểm các phản ứng hoàn thành thu được 29,55 gam kết tủa. Cho 200ml dung dịch X phản ứng cùng với lượng dư hỗn hợp AgNO3; xong xuôi phản ứng nhận được 28,7 gam kết tủa. Phương diện khác, nếu hâm sôi đến cạn 50ml hỗn hợp X thì cân nặng chất rắn khan nhận được là m gam. Quý giá của m sớm nhất với:


Để kết tủa trọn vẹn hiđroxit gồm trong hỗn hợp A cất 0,1 mol FeSO4và 0,1 mol CuCl2cần V ml dung dịch Ba(OH)20,1M cùng NaOH 0,2M nhận được kết tủa B. Nung B ở ánh nắng mặt trời cao đến trọng lượng không đổi thì thu được chất rắn có trọng lượng tối nhiều là:


Chia dung dịch Z chứa những ion: Na+, NH4+, SO42-, CO32-thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho chức năng với dung dịch Ba(OH)2dư, đun cho nóng thu được 4,3 gam kết tủa X và 470,4ml khí Y nghỉ ngơi 13,50C cùng 1atm. Phần 2 cho công dụng với dung dịch HCl dư thu được 235,2ml khí ngơi nghỉ 13,5oC cùng 1atm. Tổng khối lượng muối vào Z là:


Dung dịch A có 5 ion: Mg2+, Ca2+, Ba2+, 0,1 mol Cl-và 0,2 molNO3-">NO3-. Thêm nhàn hạ dung dịch K2CO31M vào dung dịch A đến khi lượng kết tủa béo nhất. Tính thể tích dung dịch K2CO3cần dùng.

Xem thêm: Cây Để Bàn Hợp Mệnh Kim - 20+ Cây Hợp Mệnh Kim Nhất Trong Phong Thủy


Có 500ml hỗn hợp X đựng Na+, NH4+, CO32-và SO42-. Lấy 100ml dung dịch X công dụng với lượng dư dung dịch HCl thu 2,24 lít khí (đktc). Mang 100ml hỗn hợp X cho chức năng với lượng dư dung dịch BaCl2thấy gồm 43 gam kết tủa. đem 100 ml dung dịch X tính năng với lượng dư dung dịch NaOH chiếm được 4,48 lít khí NH3(đktc). Tính tổng trọng lượng muối tất cả trong 500ml hỗn hợp X.


Dung dịch X gồm chứa Ba2+(x mol), H+(0,2 mol); Cl-(0,1 mol) cùng NO3-(0,4 mol). Cho từ từ hỗn hợp K2CO31M vào X đến khi lượng kết tủa lớn nhất thấy tiêu hao V lít. Quý hiếm của V là:


Có 100ml hỗn hợp X gồm: NH4+, K+, CO32-, SO42-. Phân chia dung dịch X làm cho 2 phần bởi nhau:

-Phần 1 cho tính năng với dung dịch Ba(OH)2dư thu được 6,72 lít khí NH3(đktc) cùng 43 gam kết tủa.

Xem thêm: Sơ Đồ Cơ Thể Người Với Từng Bộ Phận, Sơ Đồ Bộ Phận Cơ Thể Người

-Phần 2 cho công dụng với lượng dư dung dịch HCl thì thu được 2,24 lít khí CO2(đktc).

Cô cạn hỗn hợp X thu được m gam muối bột khan. Quý giá củam là:


Một hỗn hợp X gồm chứa a mol NH4+, b mol Ba2+và c mol Cl-. Nhỏ dại dung dịch Na2SO4đến dư vào dung dịch X chiếm được 34,95 gam kết tủa. Mối quan hệ giữa a cùng c là:


Dung dịch X chứa 0,12 mol Na+; x mol SO42-; 0,12 mol Cl-và 0,05 mol NH4+. Mang đến 300ml dung dịch Ba(OH)20,1M vào X đến khi những phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc vứt kết tủa, thu được hỗn hợp Y. Cô cạn Y, chiếm được m gam chất rắn khan. Cực hiếm của m là:


Trộn lẫn lếu hợp những ion sau:

(I) K+, CO32-, S2-với H+, Cl-, NO3-

(II) Na+, Ba2+, OH-với H+, Cl-, SO42-

(III) NH4+, H+, SO42-với Na+, Ba2+, OH-

(IV) H+, Fe2+, SO42-với Ba2+, K+, OH-

(V) K+, Na+, HSO3-với Ba2+, Ca2+, OH-

(VI) Cu2+, Zn2+, Cl-với K+, Na+, OH-

Trường hợp hoàn toàn có thể xảy ra 3 làm phản ứng là:


Cho dung dịch Ba(OH)2đến dư vào 100ml hỗn hợp X tất cả chứa các ion: NH4+, SO42-, NO3-thì có 23,3 gam một kết tủa được tạo thành cùng đun lạnh thì chỉ gồm 6,72 lít (đktc) một chất khí bay ra. độ đậm đặc mol của (NH4)2SO4và NH4NO3trong dung dịch X là bao nhiêu?


*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam