Dung Dịch Metylamin Trong Nước Làm

     

Dung dịch metylamin vào nước bao gồm tính bazơ bắt buộc làm quỳ tím chuyền sang màu xanh.

Bạn đang xem: Dung dịch metylamin trong nước làm

Cùng vị trí cao nhất lời giải tìm hiểu nội dung về Amin bên dưới đây.

I. ĐỊNH NGHĨA

- các định nghĩa về amin:

+ Amin là sản phẩm thu được khi thay thế sửa chữa nguyên tử H trong phân tử NH3 bằng các gốc hiđrocacbon. (chỉ đúng cùng với amin đối chọi chức):

*

Amoniac

+ Amin là sản phẩm thu được khi thay thế nguyên tử H vào hidrocacbon bằng nhóm -NH2 (chỉ đúng với amin bậc 1).

+ Amin là hợp hóa học hữu cơ trong phân tử chỉ chứa 3 nguyên tố: C, H cùng N.

- Bậc của amin là số nơi bắt đầu hiđrocacbon link với nguyên tử N.

*

- Công thức tổng quát của amin:

CxHyNz (x, y, z nằm trong N*; y ≤ 2x + 2 + z; y chẵn ví như z chẵn; y lẻ giả dụ z lẻ).

hoặc

CnH2n+2-2k+tNt (n thuộc N*; k nằm trong N; t thuộc N*).

Số liên kết pi + số vòng trong phân tử amin = (2x + 2 + t - y)/2.

Xem thêm: Top 7 Bài Phân Tích Khổ 3 Bài Thơ Tây Tiến Của Quang Dũng, Phân Tích Khổ 3 Tây Tiến Với Dàn Ý Ngắn Gọn Nhất

Nếu là amin bậc I thì phương pháp tổng quát có thể đặt là: CnH2n+2-­2k-t(NH2)t.

II. DANH PHÁP


1. Tên nỗ lực thế

Tên amin = thương hiệu của hiđrocacbon khớp ứng + Số lắp thêm tự của C chứa nhóm NH2 + amin

2. Tên nơi bắt đầu chức

Tên amin = cội hiđrocacbon + amin

3. Thương hiệu thường

Anilin…

*

III. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

- Metylamin, đimetylamin, trimetylamin với etylamin là rất nhiều chất khí, mùi khai khó chịu, tan các trong nước.

- các amin có phân tử khối cao hơn là đầy đủ chất lỏng hoặc rắn, ánh sáng sôi tăng cao và độ tan trong nước giảm dần theo hướng tăng của phân tử khối.

- những amin thơm là hóa học lỏng hoặc hóa học rắn và dễ bị oxi hóa.


- các amin đông đảo độc.

IV. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

1. Tính bazơ

a. Phân tích và lý giải tính bazơ của những amin

vị nguyên tử N trong phân tử amin còn cặp e không sử dụng có công dụng nhận proton.

b. So sánh tính bazơ của những amin

- trường hợp nguyên tử N vào phân tử amin được đính với gốc đẩy e (gốc no: ankyl) thì tính bazơ của amin mạnh hơn đối với tính bazơ của NH3. Phần đông amin này làm cho quỳ tím gửi thành màu xanh.- trường hợp nguyên tử N vào phân tử amin lắp với các gốc hút e (gốc không no, gốc thơm) thì tính bazơ của amin yếu rộng so với tính bazơ của NH3. đa số amin này không làm xanh quỳ tím.- Amin tất cả càng các gốc đẩy e thì tính bazơ càng mạnh, amin bao gồm càng những gốc hút e thì tính bazơ càng yếu.

Xem thêm: Ý Nghĩa Số 68 Có Ý Nghĩa Gì, Chọn Sim Lộc Phát Phát Tài Lộc Cho Chủ Nhân

2. Những phản ứng biểu hiện tính bazơ

a. Làm phản ứng với hỗn hợp axit

CH3NH2 + H2SO4 → CH3NH3HSO42CH3NH2 + H2SO4 → (CH3NH3)2SO4CH3NH2 + CH3COOH → CH3NH3OOCCH3

b. Làm phản ứng với hỗn hợp muối tạo bazơ ko tan

2CH3NH2 + MgCl2 + 2H2O → Mg(OH)2 + 2CH3NH3Cl

3. Phản ứng nhận ra bậc của amin

- nếu như là amin bậc I lúc phản ứng cùng với HNO2 tạo khí bay ra:

RNH2 + HNO2 → ROH + N2 + H2O

Anilin phản ứng sinh sản muối điazoni ngơi nghỉ 0 → 50C:

C6H5NH2 + HNO2 → C6H5N2+Cl- + 2H2O

- nếu như là amin bậc II thì sản xuất hợp chất nitrozo màu quà nổi xung quanh nước:

RNHR’ + HNO2 → RN(NO)R’ + H2O

- Amin bậc III không có phản ứng này.

4. Phản nghịch ứng nâng bậc amin

RNH2 + R’I → RNHR’ + HIRNHR’ + R’’I → RNR’R’’ + HI

5. Bội nghịch ứng riêng của anilin

- Anilin là amin thơm yêu cầu không làm thay đổi màu quỳ tím thành xanh.- Anilin chế tạo ra kết tủa white với dung dịch nước Brom: