Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp x gồm 2 ancol đơn chức cùng dãy đồng đẳng

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Đốt cháy hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp X có hai ancol đối chọi chức, thuộc dãy đồng đẳng, chiếm được 15,68 lít khí C O 2 (đktc) và 17,1 gam nước. Khía cạnh khác, thực hiện phản ứng este hóa m gam X với 15,6 gam axit axetic, thu được a gam este. Biết hiệu suất phản ứng este hóa của nhì ancol đều bằng 60%. Quý giá của a là

A.

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp x gồm 2 ancol đơn chức cùng dãy đồng đẳng

15,48

B. 25,79

C. 24,80.

D. 14,88.


*

Chọn D

*


Đốt cháy hỗn hợp X gồm 2 ancol đối chọi chức, thuộc thuộc dãy đồng đẳng nhận được 15,68 lít CO2, và 17,1 gam H2O. Khía cạnh khác triển khai phản ứng este hóa m gam X cùng với 15,6 gam axit axetic nhận được a gam este. Biết hiệu suất phản ứng của cả hai ancol là 60%. Quý hiếm của a là:

A. 25,79.

B. 15,48.

C.

Xem thêm: Logo Quyển Sách Và Bút - 28000+ Hình Ảnh Bút Sách

 24,80.

D. 14,88.


Hỗn vừa lòng X tất cả một axit cacboxylic no, solo chức, mạch hở cùng một ancol đối chọi chức, mạch hở. Đốt cháy trọn vẹn 21,7 gam X, chiếm được 20,16 lít khí C O 2 (đktc) với 18,9 gam H 2 O . Thực hiện phản ứng este hóa X với công suất 60%, thu được m gam este. Quý hiếm của m là

A. 15,30

B. 12,24

C. 10,80

D. 9,18


Đốt cháy hoàn toàn 10,24 gam các thành phần hỗn hợp A bao gồm một axit no 1-1 chức mạch hở với một ancol no đối chọi chức mạch hở thu được 9,408 lít CO2 (đktc) với 9,36 gam nước. Nếu mang 5,12 gam A sống trên tiến hành phản ứng este hóa với công suất 75% thì chiếm được m gam este. Giá trị gần đúng tuyệt nhất của m là ?

A. 6,5.

B. 3,82.

C. 3,05.

Xem thêm: Pháp Luật Và Kỉ Luật Lớp 8 Bài 5: Pháp Luật Và Kỉ Luật, Lý Thuyết Gdcd Lớp 8 Bài 5: Pháp Luật Và Kỉ Luật

D. 3,85


Hỗn vừa lòng X bao gồm một ancol với một axit cacboxylic hồ hết no solo chức với mạch hở bao gồm cùng số nguyên tử cacbon vào phân tử. Đốt cháy trọn vẹn 13,6 gam X chiếm được lít khí CO2 11,2 lít (đktc). Đun lạnh 13,6 gam X với xúc tác H2SO4 sệt thu được m gam este (giả sử hiệu suất phản ứng este hóa bởi 60%). Quý giá của m sát nhất với giá trị làm sao sau đây:

A. 13,2

B. 8,8

C. 5,28

D. 7,92


Hỗn hợp Z gồm ancol X no, mạch hở cùng axit cacboxylic Y no, đối kháng chức, mạch hở (X cùng Y có cùng số nguyên tử C vào phân tử). Đốt cháy trọn vẹn 0,4 mol Z buộc phải 31,36 lít (đktc) khí O2, chiếm được 26,88 lít (đktc) khí CO2 với 25,92 gam H2O. Phương diện khác, nếu đun cho nóng 0,4 mol Z cùng với H2SO4 quánh để tiến hành phản ứng este hóa (hiệu suất 75%) thì nhận được m gam este. Quý giá của m là

A. 10,4

B. 36,72 gam

C. 10,32 gam

D. 12,34 gam


Hỗn thích hợp Z bao gồm ancol X no, mạch hở cùng axit cacboxylic Y no, solo chức, mạch hở (X với Y bao gồm cùng số nguyên tử C trong phân tử). Đốt cháy trọn vẹn 0,4 mol Z đề nghị 31,36 lít (đktc) khí O2, nhận được 26,88 lít (đktc) khí CO2 cùng 25,92 gam H2O. Mặt khác, nếu nấu nóng 0,4 mol Z với H2SO4 sệt để thực hiện phản ứng este hóa (hiệu suất 75%) thì thu được m gam este. Quý giá của m là