Đốt Cháy Amin Đơn Chức

     

Trung trọng điểm luyện thi, giáo viên - dạy kèm tận nhà NTIC Đà Nẵng xin trình làng PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐỐT CHÁY AMIN nhằm hỗ trợ cho chúng ta có thêm tứ liệu học tập tập. Chúc chúng ta học giỏi môn học tập này.

Bạn đang xem: đốt cháy amin đơn chức


I. CƠ SỞ LÍ THUYẾT

Phương trình hóa học

CnH2n+3N + (6n + 3)/4 O2 → nCO2 + (n + 1,5)H2O + 1/2N2

CxHyNt + (x + y/4)O2 → xCO2 + y/2H2O + t/2N2

* dìm xét:

- Amin solo chức:

nN2 = 1/2namin

- Amin no, đối kháng chức, mạch hở:

namin = 2/3(nH2O – nCO2)

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

1. Đốt cháy trọn vẹn V lít hơi một amin X bằng một lượng oxi vừa đủ tạo ra 8V lít hỗn hợp tất cả khí cacbonic, khí nitơ cùng hơi nước (các thể tích khí cùng hơi phần lớn đo ở thuộc điều kiện). X gồm CTPT là

A. CH5N.

B. C2H7N.

C. C3H9N.

D. C4H11N.

Hướng dẫn

Theo gợi nhắc đáp án N = 1 → amin 1-1 chức

Gọi CT chung: CxHyN

CxHyN + (x + y/4)O2 → xCO2 + y/2H2O + 1/2N2

V xV y/2V 1/2V

Theo mang thuyết: xV + y/2V + 1/2V = 8V

→ 2x + y = 15

Điều kiện: y

Giá trị thỏa mãn nhu cầu là: x = 3 với y = 9

Đáp án: C

2. Đốt cháy trọn vẹn hỗn hợp tất cả 2 amin no đối kháng chức là đồng đẳng kế tiếp nhau trong hàng đồng đẳng, nhận được CO2 và hơi nước xác suất thể tích CO2 : H2O = 8 : 17. Công thức phân tử của 2 amin?

A. C2H5NH2 cùng C3H7NH2

B. C3H7NH2 cùng C4H9NH2

C. CH3NH2 với C2H5NH2

D. C4H9NH2 và C5H11NH2

Hướng dẫn

Tỉ lệ thể tích là tỉ lệ số mol. Hoàn toàn có thể xem số mol của CO2 với H2O thứu tự là 8 cùng 17

n2amin = 2/3(17 – 8) = 6 mol

→ ntb = 8/6 = 1,333

→ 2 amin sẽ là CH3NH2 với C2H5NH2

Đáp án: C

3. Các thành phần hỗn hợp M bao gồm một anken cùng hai amin no, đơn chức, mạch hở X với Y là đồng đẳng tiếp nối (MX Y). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M buộc phải dùng 4,536 lít O2 (đktc) nhận được H2O, N2 và 2,24 lít CO2 (đktc). Hóa học Y là

A. Etylmetylamin.

B. Butylamin.

C. Etylamin.

D. Propylamin.

Hướng dẫn

nO2 = 0,2025 mol với nCO2 = 0,1 mol

theo ĐLBT nhân tố O: 2.0,2025 = 2.0,1 + nH2O

→ nH2O = 0,205 mol

→ n2amin = 2/3.(nH2O – nCO2) = 0,07 mol

→ số C tb = nCO2/n2 amin = 0,1/0,07 = 1,43

Với anken bao gồm số C > hoặc =2. Vì vậy, 2 amin cần là CH5N và C2H7N.

Xem thêm: Bảng Giá Bình Ắc Quy 12V 40Ah Giá Bao Nhiêu, Bảng Giá Bình Ắc Quy 12V

Đáp án: C

4. Đốt cháy trọn vẹn 0,16 mol các thành phần hỗn hợp X có 3 amin no, đối chọi chức, mạch hở bắt buộc 0,66 mol O2. Khoác khác, mang lại 9,7g X công dụng vừa đầy đủ với dung dịch tất cả hổn hợp HCl 0,2M; H2SO4 0,15M chiếm được dung dịch chứa mg muối hạt trung hòa. Giá trị m là

A. 14,4.

B. 13,22.

C. 16,28.

D. 18,5.

Hướng dẫn

Gọi công thức trung bình của tất cả hổn hợp 3 amin là CnH2n + 3N

CnH2n+3N + (3n + 1,5)/2O2 → nCO2 + (n + 1,5)H2O + 0,5N2

0,16 0,66

→ ntb = 2,25

Ta có, số mol của hỗn hợp amin = 9,7/(14.2,25 + 17) = 0,2 mol

Số mol H+ = x.0,2 + 0,15.2.x = 0,2 → x = 0,4 lit

Khối lượng muối bột m = 9,7 + 36,5.0,2.0,4 + 98.0,15.0,4 = 18,5g

Đáp án: D

5. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lit khí (đktc) các thành phần hỗn hợp khí X gồm amin no, 1-1 chức, mạch hở Y và ankan Z nên vừa đầy đủ 25,48 lit O2 (đktc) nhận được 16,83g H2O. Cách làm phân tử Y là

A. CH5N.

B. C2H7N.

C. C3H9N.

D. C4H11N.

Hướng dẫn

nhh = 0,2 mol

gọi x, y công thức chung CnH2n + 2 và CmH2n + 3N

ta có: x + y = 0,2 (1)

theo BT yếu tố O: 2nCO2 = 1,1375.2 – 0,935 → nCO2 = 0,67 mol

ta có: 1,5x + y = nH2O - nCO2 = 0,265 (2)

giải hệ (1) với (2)→x = 0,13 mol với y = 0,07 mol

số CTB = (nx + my)/(x + y) = 0,67/0,2 = 3,35

→ 0,13n + 0,07m = 0,67

→ 13n + 7m = 67

→ n = (67 – 7m)/13

Nghiệm duy nhất thỏa mãn nhu cầu là m = 4 và n = 3

Đáp án: D

6. Đốt cháy hoàn toàn 1,18g amin 1-1 chức X bởi một lượng bầu không khí vừa đủ. Dẫn cục bộ hỗn hợp khí vào trong bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, nhận được 6g kết tủa với 9,632 lit khí (đktc) độc nhất vô nhị thoát thoát khỏi bình. Giả thiết trong không khí gồm 20% O2 và 80% về thể tích. Số đồng phân kết cấu của B là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Xem thêm: Các Thương Hiệu Vali Ở Việt Nam, Top 10 Vali Tốt Nhất Hiện Nay (Tư Vấn Mua 2022)

Hướng dẫn

Gọi số mol O2 pư: x thì số mol N2 kk = 4x

nCO2 = nCaCO3 = 0,06 mol; nN2 = 0,43 mol

Theo BTNT O: nH2O = 2x – 0,06.2

Theo ĐLBTKL: 1,18 + 32x = 0,06.44 + 18.(2x – 0,06.2) + 28(0,43 - 4x)

→ x = 0,105 mol

→ nH2O = 0,09 mol

→ nN2 pư = 0,43 – 4.0,105 = 0,01 mol

→ CTPT X là C3H9N gồm số đồng phân là 4

Đáp án: D

7. Tất cả hổn hợp X bao gồm 2 amin (no, 1-1 chức, đồng đẳng kế tiếp) với hai hidrocacbon (mạch hở, thể khí ở điều kiện thường, tất cả cùng số H vào phân tử). Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lit khí X phải vừa đầy đủ 19,656 lit O2 thu được H2O, 29,92 g CO2 cùng 0,56 lit N2. Các thể khí được đo sinh hoạt đktc. % thể tích của amin có phân tử khối to hơn trong X là

A. 24%.

B. 16%.

C. 8%.

D. 12%.

Hướng dẫn

nX = 0,25 mol

nO2 = 0,8775 mol

nCO2 = 0,68 mol

theo ĐLBT yếu tố O:

nH2O = 0,8775.2 – 0,68.2 = 0,395 mol

nN2 = 0,025 mol → n2 amin = 0,05 mol với n2 hidrocacbon = 0,25 – 0,05 = 0,2 mol

→ số Htb = 0,395.2/0,25 = 3,16

→ 2 hidrocacbon gồm số C = 2 là C2H2 cùng C4H2: 0,2 mol

Htb = (2.0,2 + 0,05.m)/0,25 = 3,16

→ m = 7,8

*
2 amin là C2H7N x mol với C3H9N là y mol

x + y = 0,05 (1)

7x + 9y = 7,8.0,05 = 0,39 (2)

→ x = 0,03 mol và y = 0,02 mol

→ %VC3H9N = 0,02.100/0,25 = 8%

Đáp án: C

Trung trung khu luyện thi, cô giáo - dạy dỗ kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng


LIÊN HỆ ngay lập tức VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN chi TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC