Đọc Tên Các Chất Hóa Học

     

Để nhớ giải pháp đọc tên các hợp hóa chất hữu cơ với vô cơ là phương pháp để các em tiện lợi ghi nhớ các bài học tập về hóa, tuy vậy còn không hề ít em không biết cách hotline tên của hợp chất hóa học.

Bạn đang xem: đọc tên các chất hóa học


Bài viết sau đây tổng thích hợp cách viết với đọc các hợp chất hoá học hữu cơ và vô cơ theo hầu như quy tắc được quy định, những em hoàn toàn có thể tham khảo nội dung bài viết này để tìm hiểu cách gọi tên những oxit axit, oxit bazơ, muối,... Một cách thành thành thạo nhé.

*

A. Phương pháp đọc tên các hợp hóa học hoá học vô cơ

I. Cách viết công thức các hợp chất vô cơ

- Phần dương (nguyên tố tất cả độ âm điện bé dại hơn) của các hợp hóa học viết trước phần âm (nguyên tố có độ âm điện lớn hơn), số nguyên tử viết nghỉ ngơi dưới ký hiệu.

 Ví dụ: K2S , KOH, Na2S, NaOH, NaCl, Na3PO4, H3PO4, H2SO4,…

II. Cách đọc tên những hợp chất vô cơ

- Phần làm sao viết trước hiểu trước, phần làm sao viết sau gọi sau. Những hợp hóa học vô cơ gồm mấy một số loại sau:

1. Oxit - phương pháp đọc tên những hợp chất oxit

+ Nếu nguyên tố trong các hợp chất chỉ có một hoá trị (một số oxi hoá) thì ko cần, chỉ đọc tên: Nguyên tố + Oxit.

 Ví dụ: Na2O: Natri oxit; Al2O3: Nhôm oxit; MgO: Magie oxit

+ trường hợp nguyên tố có rất nhiều hoá trị (nhiều oxi hóa) thì ta đọc kèm theo hóa trị của bọn chúng (viết bằng chữ số La mã để trong vệt ngoặc)

 Ví dụ: Cu2O: Đồng (I) oxit; CuO: Đồng (II) oxit;

 FeO: Sắt (II) oxit; Fe2O3: sắt (III) oxit; 

+ Hoặc gọi số nguyên tử của từng nguyên tố bằng các tiền tố như: mono (một), di (hai), tri (ba), tetra (bốn), penta (năm)…. Thường xuyên khi tất cả một nguyên tử thì không đề xuất đọc tiền tố mono

 Ví dụ: N2O: Đinitơ oxit hoặc nitơ (I) oxit;

 NO: Nitơ oxit hoặc Nitơ (II) oxit

 N2O3: Đinitơ trioxit giỏi nitơ (III) oxit

 NO2: nitơ dioxit hay nitơ (IV) oxit

 N2O5: Đinitơ penta oxit tuyệt nitơ (V) oxit

+ phần nhiều oxit nhưng trong phân tử có link dây oxi (-O-O-) thì điện thoại tư vấn là peoxit.

 Ví dụ: H2O2: hyđro peoxit (H-O-O-H); Na2O2: natri peoxit (Na-O-O-Na)

+ trong khi còn một số rất ít oxit có tên gọi quan trọng xuất phạt từ lịch sử dân tộc hay rước tên một địa phương như thế nào đó nhưng ko được hotline là thuật ngữ hóa học bao gồm thức, mặc dù hay dùng.

 Ví dụ: khí Các-bo-níc (CO2),...

2. Hyđroxit - giải pháp đọc tên những hợp chất tất cả gốc hyđroxit

+ Hyđroxit là hợp chất bao gồm công thức tầm thường là M(OH)n.

- thương hiệu hợp chất hyđroxit = tên của phần dương (nếu phần dương là một trong những kim loại có không ít hóa trị (nhiều số oxi hóa) thì tìm hiểu thêm số hóa trị (hay số oxi hóa) viết bằng văn bản số La mã để trong vết ngoặc ngay lập tức sau thương hiệu nguyên xuất sắc + hyđroxit (tên của nhóm OH).

 Ví dụ: NaOH: Natri hyđroxit; Ba(OH)2: Bari Hyđroxit

 Al(OH)3: Nhôm hyđroxit; Zn(OH)2: Kẽm hyđroxit

 NH4OH: Ammi hyđroxit; Fe(OH)2: sắt (II) hyđroxit

 Cu(OH)2: Đồng (II) hyđroxit; Fe(OH)3: sắt (III) hyđroxit

3. Axit - phương pháp đọc tên những axit vô cơ

a) Loại axit trong phân tử có Hyđro là thành phần dương (cation), còn phần âm là anion axit không có oxi. Một số loại axit này được hotline là hyđroaxit, có bí quyết chung là HnXm.

 Cách đọc: thương hiệu của hyđroaxit = Axit + tên của nhân tố X + đuôi hyđric.

 Ví dụ: HCl: Axit clohyđric; HF: Axit fluohyđric

 HBr: Axit bromhyđric; HI: Axit iothyđric;

 H2S: Axit sunfuhyđric; HN3: Axit nitơhyđric

 HCN: Axit xianhyđric

b) Loại axit vào phần anion axit có chứa oxi được hotline là Oxiaxit,có bí quyết chung là: HnXmOp. Loại axit này phương pháp đọc có phức tạp hơn, X có thể có tương đối nhiều số oxi hóa không giống nhau.

Khi m = 1 (HnXOp)

+ Nếu X là yếu tố từ nhóm III mang đến nhóm VI (cả đội A và B), tất cả số oxi hóa cao nhất đúng ngay số thứ tự của tập thể nhóm thì:

- khi X tất cả số hóa trị tối đa thì:

 Tên axit = axit + tên yếu tố X + đuôi ic

 Ví dụ: H2CO­3: axit cacbonic (C+4); H2SiO3: axit silicic (Si+4)

 HNO3: axit nitric (N+5); H2SO4: axit sunfuaric (S+5)

 H3PO4: axit photphoric (P+5)

- Khi X tất cả số thoái hóa thấp hơn số oxi hóa cao nhất 2 đơn vị chức năng thì:

 Tên axit = Axit + Tên yếu tắc X + đuôi ơ

 Ví dụ: HNO2: axit nitrơ (N+3); H2SO3: axit sunfuarơ (S+4);

 H3PO3: axit photphorơ (P+3)

+ Nếu X là nhân tố thuộc team VII (cả team A cùng B) thì:

- lúc X có số thoái hóa là +6 (hoặc là +5 lúc nó không có số lão hóa là +6) thì:

 Tên axit = axit + tên thành phần X + đuôi ic

 Ví dụ: H2MnO4: axit manganic (Mn+6); HClO3: axit cloric (Cl+5)

- khi X tất cả số oxi hóa thấp rộng số ôxi hóa bên trên 2 đơn vị thì:

 Tên axit = axit + tên nhân tố X + đuôi ơ

 Ví dụ: H2MnO3: axit manganơ (Mn+4); HClO2: axit clorơ (Cl+3)

- khi X bao gồm số hóa trị cao nhất, đúng bằng số thứ tự cùng nhóm (VII) thì thêm tiền tố Pe trước tên nhân tố X + đuôi ic:

 Tên axit = axit + pe tên thành phần X + đuôi ic

 Ví dụ: HMnO4: axit pemanganic (Mn+7); HClO4: axit pecloric (Cl+7); HIO4: axit peiodic (I+7).

+ khi m = 2, 3, 4… (HnXmOp)

- Khi đọc ta thêm chi phí tố di, tri, tetra… vào trước thành phần X còn thêm đuôi ic trường hợp X tất cả số lão hóa cao với ơ khi X có số lão hóa thấp.

 Ví dụ: H4P2O7: axit diphotphoric (P+5); H2S2O7: axit disunfuric (S+6)

 H2S3O10: axit trisunfuric (S+6); H2B4O7: axit tetraboric (B+3)

 H2S2P5: axit disunfurơ (S+4); H2P4O7: axit tetraphotphorơ (P+3)

c) một trong những trường phù hợp riêng

- nếu như trong phân tử axit gồm dây oxi (-O-O-) thì tham khảo thêm tiền tố peoxo trước tên nhân tố X.

 Ví dụ: H2CO4: axit peoxo cacbonic (C+4); H3PO5: axit peoxo photphoric (P+5)

 H4P2O8: axit peoxo diphotphoric (P+5); H2SO5: axit peoxo sunfuric (S+6);

 H2S2O8: axit peoxo sunfuric (S+4); HNO4: axit peoxo nitric (N+5)

- nếu trong phân tử oxi axit tất cả một, nhì hay bố nguyên tử S thay thế các nguyên tử O thì thêm chi phí tố tio, ditio, tritio vào trước nhân tố X.

Ví dụ: H2S2O3: axit tio sunfuric; H3PO2S2: axit ditio photphoric

 H3As2S3: axit tritio asenơ (H3As2S3: axit asenơ)

- giả dụ X trong phân tử oxi axit tất cả số thoái hóa thấp hơn số oxi hóa của X vào axit bao gồm hậu tố là ơ thì ta thêm chi phí tố hipo trước X.

 Ví dụ: HCl+3O2: axit clorơ thì HCl+1O: axit hipo clorơ

 H3P+3O3: axit photphorơ thì H3P+1O2: axit hipo photphorơ

 HN+3O2: axit nitrơ thì HN+10: axit hipo nitrơ.

+ Nếu trong vô số phân tử oxit axit nhưng trong nhân tố X bao gồm số oxi hóa giống nhau nhưng gồm số team OH khác biệt thì:

- Nếu trong phân tử có khá nhiều nhóm OH khác nhau thì khi đọc thêm tiền tố octo-

- Nếu vào phân tử gồm ít đội OH thì khi tham khảo thêm tiền tố meta-

- Nếu trong phân tử số OH mức độ vừa phải khi tìm hiểu thêm tiền tố piro-

 * Ví dụ: H3PO4: axit octophotphoric (P+5); H4P2O7: axit pirophotphoric (P+5)

4. Muối - cách đọc tên các Muối

- muối bột là hợp chất, trong phân tử tất cả hai phần: cation và anion.

Xem thêm: Những Câu Chúc Mừng Sinh Nhật Chị Gái Hài Hước, Bá Đạo Và Ý Nghĩa Nhất

 Tên muối bột = tên cation + tên anion gốc axit.

4.1. Cation muối có thể là

a) Cation kim loại: Đọc thương hiệu nguyên tử nguyên tử kim loại. Nếu kim loại có tương đối nhiều hóa trị khác nhau thì thêm số La mã chỉ hóa trị của kim loại đặt trong vệt ngoặc (nếu kim loại chỉ có một hóa trị thì không cần).

* Ví dụ: Na+ natri; Al3+ nhôm; Fe2+ sắt (II); Cu+ đồng (I);

 Ca2+ canxi; Zn2+ kẽm; Fe3+ sắt (III); Cu2+ đồng (II);

 Hg2+ thủy ngân (II); Sn2+ thiếc (II); Sn4+ thiếc (IV)

b) Cation muối gồm nhiều nguyên tử

* Ví dụ: BiO+: bitmutyl; VO+: vanadyl (III); VO3+: vanadyl (V);

 SO22+: sunfuryl (VI); PS3+: tiophotphoryl (V); UO22+: uranyl;

 VO2+: vanadyl (IV); SO2+: tionyl sunfuryl (IV);

 PO3+: photphoryl (V); NH4+: amoni

4.2. Anion muối thường là cội axit

a) trường hợp anion là gốc của hyđroaxit thì tên anion cội axit được đọc: tên nhân tố X (nếu cội còn hyđro thì gọi hyđro rồi tên yếu tắc X) + đuôi ua (thay đuôi hyđric trong axit bằng đuôi ua, đối với những từ sau thời điểm bỏ đuôi hidric cơ mà còn là 1 nguyên tố âm O thì thêm r trước ua đến dễ đọc).

 Ví dụ: F-: Florua; I-: Iotua; CN-: Xianua; Cl-: Clorua; S2-: Sunfua

 SCN: Sunfuaxxianua; Br-: Bromua; HS-: Hyđrosunfua;

b) nếu anion là nơi bắt đầu của oxi axit thì:

- giả dụ trong axit bao gồm đuôi là ic thì gốc axit đổi ic thành at

- ví như trong axit gồm đuôi ơ thì đổi thành it

 Ví dụ: CO3-: cacbonat; NO3-: nitrat; PO43-: photphat; H2PO4-: dihyđrophotphat

 SO3-: sunfit; H3PO3: chỉ cần diaxit; H2PO4-: hyđrophotphit; ClO2-: clorit

 NO4-: penitrat; S2O82-: pedisunfat; ClO4-: peclorat; HCO3-: hyđrocacbonat

 SO42-: sunfat; HPO43-: hyđrophotphat; S2O32-: tiosunfat

 HSO3-: hyđrosunfit; HPO32-: hiểu là photphit; NO2-: nitrit;

 CO42-: peoxocacbonat; SO52-: pesunfat; ClO-: hipoclorit

4.3. Các đọc tên Muối

- Đọc tên phần canion trước sau đó đọc tên phần anion

 Ví dụ: NaCl: natri clorua; Ba(NO3)2: Bari nitrat; Al2(SO4)3: nhôm sunfat

 CuCl: đồng (I) clorua; CuCl2: đồng (II) clorua; BaS2O3: Bari tiosunfat

 FeSO4: fe (II) sunfat; Fe2(SO4)3: sắt (III) sunfat

 (NH4)2S2O8: amoni peoxodisunfat; Ca(H2PO4)2: canxi dihyđrophotphat

 CaHPO4: can xi hyđrophotphat; Ca3(PO4)2: can xi photphat

 CaC2O4: can xi oxalat; SOCl2: tionyl clorua; SO2Cl2: sunfuryl clorua

 POCl3: photphoryl clorua; PSCl3: tiophotphoryl clorua

 Cu2(OH)2CO3: đồng (II) dihyđroxo cacbonat; BiOHCl2: bitmutyl hyđro clorua

4.4. Đọc tên muối kép

- lếu hợp của rất nhiều muối có cùng một anion với rất nhiều cation không giống nhau. Bởi vậy, đọc tên những muối kép ta đọc tên các cation (nối cùng với nhau bởi gạch ngang) với tên của anion nơi bắt đầu axit chung.

 Ví dụ: K2SO4.Al2(SO4)3: rất có thể viết KAl(SO4)2: kali nhôm sunfat

 K2CO3.Na3CO3: có thể viết KNaCO3: kali natri cacbonat

 KNaC4H4O6: kali natri tactrat

5. Bí quyết đọc tên các hợp hóa học phức (phức chất)

+ kết cấu của hợp hóa học phức cũng tất cả 2 ion link với nhau. Ion phức viết trong dấu móc cùng ion trái lốt viết kế bên dấu móc:

- Ion phức có thể âm xuất xắc dương được viết theo cá biệt tự sau: nguyên tử trung trọng điểm rồi cho phối tử (phối tử có thể là ion âm hay phân tử trung tính hoặc cả hai, viết trong vệt ngoặc, rồi đế số chỉ số phối tử).

- Ion trái dấu với ion phức là cation thì viết trước ion phức, trường hợp là anion thì viết sau. thương hiệu của phức hóa học = thương hiệu của cation nối tên của anion

+ thương hiệu của ion phức được phát âm theo riêng biệt tự: số phối tử + thương hiệu phối tử (nếu phối tử tất cả hai loại cả anion và cả phân tử trung hòa, khi ấy đọc số phối tử + tên phôi tử là anion rồi gọi số phôi tử + tên phối tử với phối tử trung hòa) tiếp nối mới gọi tên của thành phần trung tâm gồm kèm theo số oxi hoá của nó.

a) Cách đọc tên số phối tử:

- Dùng các tiền tố di, tri, tetra, phita, hexa, hepta, octa… nhằm chỉ những số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8… trường hợp phối tử mang tên viết dài cùng trong phối tử đã tất cả sẵn những chữ di, tri, tetra… rồi thì viết phối tử đó trong ngoặc solo rồi dùng các tiền tố để trước dấu ngoặc đối kháng để chỉ số lượng phối tử, những tiền tố hôm nay dùng bis, tris, tetrakis, pentakis, hexakis…. để chỉ các số 2, 3, 4, 5, 6….

b) biện pháp đọc thương hiệu phối tử:

- trường hợp phối tử là phân tử trung hòa - nhân chính thì phát âm tên phân tử đó

 Ví dụ: C6H5N: piridin; CH3NH2: metylamin; NH2-(NH2)2-NH2: etylen diamin..

Lưu ý: một số trong những phân tử mang tên riêng và hay sử dụng đó là:

 H2O - aqua; NH3 - ammin; co - cacbonyl; NO - nitrozyl

- nếu phối tử là anion thì đọc tên của anion kia + đuôi o.

 Ví dụ: F-: fluoro; Cl-: cloro; Br-: bromo; I-: ioto; H+: hyđroxo

 SO42-: sunfato; CO32-: cacbonato; NO2-: nitrito; NO3-: nitrato

 CN-: xiano; SCN-: tioxiano; O2-: oxo; O22-: peoxo;

 S2-: sunfo hay tio S2O32-: tiosunfato; C2O42-: oxalato; SO32-: sunfito

c) biện pháp đọc tên nguyên tử trung tâm.

+ gồm 2 trường hợp khi ion phức là cation xuất xắc anion.

- giả dụ ion phức là cation thì nguyên tử trung trọng điểm được gọi như sau: hiểu tên nhân tố trung vai trung phong và số La mã đặt trong vết ngoặc để chỉ số oxi hóa của nó.

 Ví dụ: Cl3 hexammin coban (III) clorua

 3+ cation hexammin coban (III)

 Cl2 cloro - pentammin coban (III) clorua

 2+ cation cloro - pentammin coban (III)

 Cl2 hexammin crom (II) clorua

 Cl2 cloro - pentaqua coban (III) clorua

 SO4 bis (etilendiamin) đồng (II) sunfat

- nếu ion phức là anion thì nguyên tử trung trung ương được hiểu như sau: đọc tên thành phần trung chổ chính giữa thêm hậu tố at và số La mã để trong vết ngoặc để chỉ số lão hóa của nguyên tố.

 Ví dụ: Na2 natri trioxalato platinat (IV)

 K4 kali hexaxiano ferret (II)

 K3 kali hexaxiano ferret (III)

 H axit tetracloro vàng (III)

* lưu giữ ý: nếu như phức chưa phải là ion mà là trung tính (trung hòa) thì loai phức này được đọc như sau: phát âm tên phối tử tất cả tiền tố chỉ số phối tử, rồi tên nhân tố trung tâm có kèm theo số oxi hóa (viết bằng chữ số La mã để trong vết ngoặc).

Ví dụ: dicloro diammin platin (II)

trinitro triammin coban (III)

B. Biện pháp đọc tên các hợp hóa học hoá học tập hữu cơ

I. Tên thường gọi các hợp chất hữu cơ thông thường

- Thường đặt theo bắt đầu tìm ra chúng đôi khi có phần đuôi để chứng tỏ hợp chất loại nào.

 Ví dụ: Axitfomic (axit kiến); olefin (khí dầu); axit axetic (axit giấm), ...

II. Tên gọi các hợp chất hữu cơ phải chăng và theo chuẩn quốc tế

1. Tên gọi hợp lý

+ gọi theo hợp chất đơn giản và dễ dàng nhất, các hợp hóa học khác được coi là dẫn xuất của chúng, ở kia nguyên tử H được thay thế bằng các gốc hữu cơ. 

 Ví dụ: CH3 - OH : rượu metylic (cacbinol);

 CH3 - CH2 - OH : rượu etylic (metyl cacbinol)

2. Tên thường gọi quốc tế

- gọi theo quy mong của Liên đoàn quốc tế hoá học lý thuyết và vận dụng (IUPAC).

Xem thêm: Phối Màu Sơn Mặt Tiền Nhà Đẹp, Hợp Phong Thủy 2021, 17+ Cách Phối Màu Sơn Mặt Tiền Nhà Đẹp Nhất 2021

a) Tên nơi bắt đầu – chức: gồm Tên phần gốc_Tên phần định chức.

 Ví dụ: C2H5 – Cl: Etyl clorua; C2H5 – O – CH3: Etyl metyl ete

 Lưu ý: Iso với neo viết liền, sec- với tert- gồm dấu gạch ốp nối "-"

b) Tên cố kỉnh thế: Tên thay thế sửa chữa được viết liền, ko viết biện pháp như tên nơi bắt đầu chức, phân làm ba phần như sau: tên phần gắng (có thể không có) + thương hiệu mạch cacbon chính+(bắt buộc phải có) + tên phần định chức (bắt phải có)

Ví dụ: H3C – CH3: et+an (etan); C2H5 – Cl: clo+et+an (cloetan);

 CH3 – CH=CH – CH3: but-2-en; CH3 – CH(OH) – CH = CH2: but-3-en-2-ol

Chú ý: vật dụng tự ưu tiên trong mạch như sau:

 -COOH > -CHO > -OH > -NH2 > -C=C > -C≡CH > team thế

Ví dụ: OHC-CHO: etanđial;

 HC≡C-CH2-CH2-C(CH=CH2)=CH-CHO: 3-vinylhept-2-en-6-inal

 OHC-C≡C-CH2-CH2-C(CH=CH2)=CH-CHO: 3-vinyloct-2-en-6-inđial

* giữ ý: Tên số đếm với tên mạch CACBON chính

 TT -- Số đếm -- Mạch CACBON chính

 1 -- Mono -- Met

 2 -- Đi -- Et

 3 -- Tri -- Prop

 4 -- Tetra -- But

 5 -- Penta -- Pent

 6 -- Hexa -- Hex

 7 -- Hepta -- Hept

 8 -- Octa -- Oct

 9 -- Nona -- Non

 10 -- Đeca -- Đec

Cách nhớ: chị em Em nên Bón Phân chất hóa học Ở quanh đó Đồng

2. Tên một số trong những gốc (nhóm) hiđrocacbon hay gặp

a) nơi bắt đầu (nhóm) no ankyl: (từ ankan ít hơn 1H ta được nhóm ankyl)

CH3-: metyl; CH3-CH2-: etyl; CH3-CH2-CH2-: propyl; CH3-CH(CH3)-: isopropyl; CH32CH2-: butyl; CH3-CH(CH3)-CH2-: isobutyl; CH3-CH2-CH(CH3)-: sec-butyl

(CH3)3C-: tert-butyl; CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-: isoamyl

b) nơi bắt đầu (nhóm) ko no: CH2=CH-: vinyl; CH2=CH-CH2-: anlyl

c) nơi bắt đầu (nhóm) thơm: C6H5-: phenyl; C6H5-CH2-: benzyl

d) gốc (nhóm) anđehit-xeton: -CHO: fomyl; -CH2-CHO: fomyl metyl; CH3-CO-: axetyl; C6H5CO-: benzoyl