Độ Dài Đường Gấp Khúc

     

Đường cấp khúc bao gồm nhiều đoạn thẳng thành phần thông liền nhau và những đoạn trực tiếp đókhông thuộc nằm trên một con đường thẳng.

Bạn đang xem: độ dài đường gấp khúc

- Đọc tên đường gấp khúc théo thiết bị tự những điểm nối tiếp.

2. Độ dài con đường gấp khúc

Độ dài mặt đường gấp khúc bằng tổng độ dài những đoạn trực tiếp thành phần.

B. Ví dụ

Ví dụ 1: Tính độ dài con đường gấp khúc ABCD.

*

Hướng dẫn:

Độ dài mặt đường gấp khúc ABCD là:

AB + BC + CD = 3 + 4 + 5 = 12 (cm)

Ví dụ 2: Tính độ dài đường gấp khúc MNPQR.

*

Hướng dẫn:

Độ dài con đường gấp khúc MNPQR là:

2 + 2 + 2 + 2 = 8 (dm)

Ví dụ 3: Tính độ dài con đường gấp khúc bao gồm độ dài các đoạn trực tiếp là 2dm với 34cm.

Hướng dẫn:

Đổi 2dm = 20cm.

Xem thêm: 6 Loại Cây Lọc Không Khí Ban Đêm Nên Trồng Trong Nhà, 7 Cây Lọc Không Khí Bạn Nên Trồng Trong Nhà

Độ dài mặt đường gấp khúc là: 20 + 34 = 54 (cm)

Ví dụ 4: Tính độ dài đường gấp khúc tất cả độ dài những đoạn trực tiếp là 1dm; 5cm; 9cm.

Hướng dẫn:

Đổi 1dm = 10cm.

Độ dài con đường gấp khúc là:

10 + 5 + 9 = 24 (cm)

Ví dụ 5: Đúng ghi Đ; không nên ghi S:

*

a) Độ dài đường gấp khúc ABC to hơn độ nhiều năm đoạn thẳng AC(oxed)

b) Độ dài con đường gấp khúc ABC nhỏ thêm hơn độ dài đoạn thẳng AC(oxed)

Hướng dẫn:

a) Đ b) S

C. Bài tập từ luyện

Bài 1. Nối những điểm để được con đường gấp khúc gồm bố đoạn thẳng:

Cách 1: giải pháp 2:

*
*

Bài 2.Tính độ dài con đường gấp khúc có độ dài các đoạn trực tiếp là 1dm; 2cm; 3cm; 4cm.

Bài 3. Tính độ dài con đường gấp khúc ABCD:

*

Bài 4.

Xem thêm: Cách Trị Mụn Ở Cổ Nhanh Nhất, Bị Nổi Mụn Ở Cổ, Làm Thế Nào Để Xử Lý

Tính độ dài mặt đường gấp khúc MNPQR

*

Bài 5. Con ốc sên bò từ A đến E (như hình vẽ). Hỏi con ốc sên phải bò phần đường dài từng nào đề-xi-mét ?

*

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 21trong mụcHọc Tốt Toán Hàng Tuầntrên 1art.vn để hiểu bài tốt hơn.