ĐIỆN PHÂN DUNG DỊCH CUSO4 VỚI ANOT BẰNG ĐỒNG

     

Hòa tung m gam NaOH rắn vào dung dịch NaHCO3 nồng độ (Cmol/l), chiếm được 2 lít dung dịch X. Phân chia dung dịch X thành 2 phần bởi nhau:

- Phần 1: đến tác dung với dung dịch BaCl2 (dư) thu được 11,82 gam kết tủa

- Phần 2: cho dung dịch CaCl2 vào cho tới dư rồi đun nóng, sau thời điểm kết thức những phản ứng chiếm được 7,0 gam kết tủa.

Giá trị của X, m khớp ứng là:
Bạn đang xem: điện phân dung dịch cuso4 với anot bằng đồng

Hỗn hợp X gồm một ankan và 1 anken, các thành phần hỗn hợp Y tất cả O2 và O3, Tỷ khối của X với Y so với H2 khớp ứng bằng 11,25 cùng 18. Đốt cháy trọn vẹn 4.48 lít hỗn hợp X đề xuất dùng toàn vẹn V lít hỗn hợp Y, thu được 6,72 lít CO2 (các thể tích đo ở đktc). Giá trị của V là


Cho 50 gam hỗn hợp amin đơn chức X, mật độ 11,8% tính năng vừa đủ với hỗn hợp HCl, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Làm cất cánh hơi dung dịch Y được 9,55 gam muối hạt khan. Số công thức cấu tạo ứng với phương pháp phân tử X là


Cho tất cả hổn hợp một Mg với Fe vào dung dịch đựng đồng thời Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau thời điểm các làm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được dung dịch X và hỗn hợp rắn Y gồm hai lim loại. Trong những nhận xét sau đây, nhận xét nào không đúng là


Cho sơ thiết bị phản ứng sau:A→B(ancol bậc 1)→C→D(ancol bậc 2)→E→F(ancol bậc 3)

Biết A có công thức phân tử C5H11Cl. Tên thường gọi của A là:
Xem thêm: Giải Logarit Bằng Máy Tính, Cách Giải Phương Trình Logarit Bằng Máy Tính

Tiến hành các thí nghiệm sau

1) Đốt dây sắt trong khí oxi khô

2) Thép cacbon nhằm trong không gian ẩm

3) Nhúng thanh kẽm nguyên hóa học trong dung dịch HCl

4) kim loại sắt trong dung dịch HNO3 loang

5) Nhúng thanh fe vào dung dịch FeCl3

6) Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuSO4

Số trường hợp lộ diện ăn mòn điện hóa là


Dung dịch hóa học X không làm đổi khác màu quỳ tím, dung dịch chất Y có tác dụng quỳ tím hóa xanh, pha trộn dung dịch trên chiếm được kết tủa. Hai chất X với Y tương xứng là


Hỗn hòa hợp X gồm H2, C2H4 cùng C3H6 bao gồm tỉ khối so với H2 là 9,25. Cho 22,4 lít khí X(đktc) vòa bình kín đáo có sẵn một ít bột Ni. Đun lạnh bình 1 thời gian, thu được tất cả hổn hợp khí Y bao gồm tỉ khối đối với H2 bởi 10. Toàn bô mol H2 đã phản ứng là:


Thực hiện các thí nghiệm sau:

1) cho bột magie vào dung dịch AgNO3

2) cho bột kẽm vào dung dịch CrCl3 (dư)

3) cho natri vào dung dịch CuSO4

4) đến bột fe vào dung dịch CuSO4

5) mang lại bột kẽm vào dung dịch Fe2(SO4)3 (dư)

6) mang đến bột niken vào hỗn hợp CrCl2

Số thí điểm sinh ra kim loại sau bội phản ứng là
Xem thêm: Nơi Bán Nấm Linh Chi Bao Nhiêu Tiền 1 Kg? Nấm Linh Chi Nguyên Tai Khô Việt Nam Loại 1

Nguyên tử nguyên tố X gồm 5 elctron nằm trong những phân lớp s, nguyên tử thành phần Y tất cả 11 electron nằm trong số phân lớp phường Hợp hóa học M tạo vì X cùng Y. M không liên kết


Hòa tan trọn vẹn 1,23 gam tất cả hổn hợp X có Cu cùng Al vào dung dịch HNO3 đặc, nóng, thi được 1,344 lít khí NO3 (sản phẩm khử duy nhất, sống đktc) cùng dung dịch Y, Sục nhàn khí NH3 (dư) vào dung dịch Y, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được m gam kết tủa. Phần trăm về khối lượng của Cu trong hỗn hợp X và quý hiếm của m theo thứ tự là