Điện phân 150ml dung dịch agno3 1m

     

Điện phân 150ml hỗn hợp AgNO3 1M với điện rất trơ vào t phút, cường độ chiếc điện không thay đổi 2,68A (hiệu suất quá trình điện phân là 100%), thu được chất rắn X, dung dịch Y với khí Z. Cho 12,6 gam fe vào dung dịch Y, sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xong thu được 14,5 gam hỗn hợp kim loại cùng khí NO (là sản phẩm khử độc nhất của N+5). Giá trị của t là


- Phương trình năng lượng điện phân: 2AgNO3+ H2O → 2Ag + 2HNO3 + ½ O2

- Khi cho Fe vào Y chiếm được hỗn kim loại tổng hợp loại chứng minh trong Y tất cả chứa AgNO3 dư. Xét quy trình phản ứng => t


Ta có: nAgNO3 = 0,15 mol

2AgNO3 + H2O → 2Ag + 2HNO3 + ½ O2

Khi đến Fe vào Y nhận được hỗn kim loại tổng hợp loại chứng minh trong Y bao gồm chứa AgNO3 dư

2AgNO3 + H2O → 2Ag + 2HNO3 + ½ O2

x mol x mol

3Fe + 2NO3-  + 8H+ → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O (do fe còn dư).

Bạn đang xem: điện phân 150ml dung dịch agno3 1m

0,375x x mol

fe + 2Ag+ → 3Fe2+ + 2Ag

0,5y mol y mol y mol

 Giải hệ: x + y = 0,15 

108.y - (0,375x + 0,5y).56 = 14,5 - 12,6 = 1,9

→ x = 0,1 mol

→ t = (96500.0,1)/2,68 = 3600 giây = 60 phút.


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho loại điện một chiều tất cả cường độ 16A đi qua nhôm oxit lạnh chảy vào 3 giờ. Trọng lượng Al thoát ra làm việc catot là


Điện phân muối bột clorua lạnh chảy của kim loại M nhận được 12 gam kim loại và 0,3 mol khí. Kim loại M là


Điện phân NaCl nóng chảy với độ mạnh I = 1,93A trong thời hạn 6 phút 40 giây thì chiếm được 0,1472 gam Na. Hiệu suất quá trình điện phân là


Cho 1 lít dung dịch CuCl2 0,1M. Điện phân với cường độ 10A trong khoảng 2895s. Cân nặng Cu thoát ra là


Điện phân 200 ml hỗn hợp CuSO4 với I = 1,93 A tới khi catot bước đầu có bọt khí thoát ra thì giới hạn lại, cần thời hạn là 250 giây. Thể tích khí thu được sinh hoạt anot (đktc) là


Điện phân l00 ml dung dịch CuSO4 0,2M với cường độ mẫu điện I = 9,65A. Khối lượng Cu dính trên catot khi thời gian điện phân t1 = 200s và t2 = 500s (hiệu suất năng lượng điện phân là 100%) lần lượt là


Điện phân một lượng dư hỗn hợp KCl cùng với điện cực trơ, màng phòng xốp thời gian 16,1 phút chiếc điện I = 5A thu được 500 ml hỗn hợp X. PH của dung dịch X có giá trị là


Điện phân (điện rất trơ) dung dịch muối sunfat của một sắt kẽm kim loại hoá trị II cùng với cường độ chiếc điện 3A, sau 1930 giây thấy khối lượng catot tăng 1,68 gam. Tên sắt kẽm kim loại là


Điện phân dung dịch X cất 0,4 mol M(NO3)2 (với điện rất trơ) trong thời gian 48 phút 15 giây, thu được 11,52 gam sắt kẽm kim loại M tại catot với 2,016 lít khí (đktc) tại anot. Kim loại M với cường độ loại điện là


Có nhị bình điện phân mắc thông suốt nhau. Bình 1 đựng dung dịch CuCl2, bình 2 chứa dung dịch AgNO3. Thực hiện điện phân cùng với điện rất trơ, kết thúc điện phân thấy catot của bình 1 tăng thêm 1,6 gam. Cân nặng catot của bình 2 tăng lên là


Điện phân 500 ml hỗn hợp AgNO3 với điện cực trơ cho đến khi catot ban đầu có khí bay ra thì hoàn thành điện phân. Để trung hòa - nhân chính dung dịch sau điện phân đề nghị 800 ml dung dịch NaOH 1M. Biết I = 20 A, độ đậm đặc mol AgNƠ3 và thời gian điện phân theo thứ tự là


Điện phân hỗn hợp CuSO4 cùng với điện cực trơ, cường độ chiếc điện 10A. Lúc ở anot tất cả 4 gam khí oxi bay ra thì ngưng. Phạt biểu như thế nào sau đó là đúng ?


Tiến hành năng lượng điện phân (với điện cực Pt) 200 gam dung dịch NaOH 10% đến lúc dung dịch NaOH trong bình tất cả nồng độ 25% thi chấm dứt điện phân. Cố gắng tích khí (ở đktc) thoát ra ngơi nghỉ anot và catot theo lần lượt là:


Điện phân 250 gam hỗn hợp CuSO4 8% cho đến khi nồng độ CuSO4 trong hỗn hợp thu được giảm sút và bởi một nửa đối với trước phản ứng thì dừng lại. Trọng lượng kim loại bám ở catot là


Sau một thời hạn điện phân 200 ml hỗn hợp CuCl2 bạn ta chiếm được 1,12 lít khí (đktc) sinh hoạt anot. Dìm đinh sắt sạch mát trong dung dịch còn lại sau thời điểm điện phân. Phản ứng xong, nhận thấy trọng lượng đinh sắt tăng thêm 1,2 gam. Nồng độ mol ban đầu của dung dịch CuCl2 là


Điện phân rét chảy Al2O3 với anot than chì (hiệu suất năng lượng điện phân 100 %) nhận được m kilogam Al ở catot với 67,2 m3 (ở đktc) hỗn hợp khí X bao gồm tỉ khối so với hiđro bởi 16. Mang 2,24 lít (ở đktc) các thành phần hỗn hợp khí X sục vào dung dịch nước vôi trong (dư) nhận được 2 gam kết tủa. Giá trị của m là:


Hòa rã 4,5 gam tinh thể MSO4.5H2O vào nước được hỗn hợp X. Điện phân dung dịch X với điện cực trơ, I = 1,93A.

Xem thêm: Nơi Bán Nấm Linh Chi Bao Nhiêu Tiền 1 Kg? Nấm Linh Chi Nguyên Tai Khô Việt Nam Loại 1

- Nếu thời gian điện phân là t giây thì thu được sắt kẽm kim loại tại catot và 0,007 mol khí tại anot.

- Nếu thời hạn điện phân là 2t giây thì thu được 0,024 mol khí.

Xem thêm: 3 Cách Nấu Chè Đậu Xanh Bằng Nồi Cơm Điện Thơm Ngọt Đơn Giản Tại Nhà

Kim nhiều loại M và thời gian t là


Điện phân dung dịch CuSO4 nồng độ 0,5M cùng với điện rất trơ vào thì thu được 1 gam Cu. Trường hợp dùng cái điện một chiều gồm cường độ 1A, thì thời gian điện phân tối thiểu có mức giá trị gần nhất


Điện phân hỗn hợp CuSO4 một thời hạn thu được toàn diện tích khí là 11,2 lít. Trong những số đó một nửa lượng khí được ra đời từ cực dương với một nửa được xuất hiện từ rất âm. Trọng lượng CuSO4 gồm trong dung dịch là


Điện phân 400 ml hỗn hợp CuSO4 0,2M với cường độ dòng điện 10A vào một thời gian thu được 0,224 lít khí (đktc) sống anot. Biết điện cực đã dùng là điện cực trơ và năng suất điện phân là 100%. Khối lượng catot tăng là


Điện phân 150ml dung dịch AgNO3 1M cùng với điện cực trơ trong t phút, cường độ chiếc điện không đổi 2,68A (hiệu suất quá trình điện phân là 100%), thu được hóa học rắn X, hỗn hợp Y và khí Z. Cho 12,6 gam sắt vào hỗn hợp Y, sau thời điểm các bội nghịch ứng hoàn thành thu được 14,5 gam hỗn hợp kim loại và khí NO (là thành phầm khử tuyệt nhất của N+5). Quý giá của t là


Điện phân 200 ml dung dịch KOH 2M (D = 1,1 g/cm3) cùng với điện cực trơ. Lúc ở catot thoát ra 2,24 lít khí (đktc) thì dứt điện phân. Hiểu được nước cất cánh hơi không xứng đáng kể. Dung dịch sau điện phân bao gồm nồng độ tỷ lệ là


Điện phân bởi điện rất trơ hỗn hợp muối sunfat của kim loại hoá trị II với cái điện tất cả cường độ 6A. Sau 29 phút năng lượng điện phân thấy cân nặng catot tăng 3,45 g. Kim loại đó là


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT vì Bộ tin tức và Truyền thông.