Đề Cương Ôn Tập Tiếng Anh Lớp 7 Hk2

     

Đề cương cứng ôn tập tiếng Anh 7 cuối kì 2 năm 2021 - 2022 là tài liệu rất là hữu ích tổng hợp cục bộ kiến thức, các dạng bài tập trọng tâm trong chương trình English 7 tập 2.

Bạn đang xem: đề cương ôn tập tiếng anh lớp 7 hk2

Đề cương ôn tập giờ Anh 7 học tập kì 2 là tư liệu vô cùng quan trọng giúp cho chúng ta học sinh hoàn toàn có thể ôn tập tốt cho kì thi học tập kì 2 lớp 7 sắp tới. Đề cương kiểm tra cuối kì 2 Anh 7 được biên soạn rất chi tiết, cụ thể với phần lớn dạng bài bác tập được trình diễn một giải pháp khoa học. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Đề cưng cửng tiếng Anh 7 cuối kì 2, mời các bạn cùng theo dõi và quan sát tại đây.


Đề cương cứng ôn thi học tập kì 2 môn tiếng Anh lớp 7 năm 2021


I. Kỹ năng và kiến thức trọng trung khu cuối kì 2 Anh 7

Ôn tập từ vựng Unit 7 – Unit 12

B.GRAMMAR

UNIT 7 TRAFFIC

1. IT indicating distance

Sử dụng “it” làm chủ ngữ để chỉ tầm cách

Ex: It is about 300 meters from my house to lớn the bus stop.

2. Used to

Sử dụng “used to” để biểu lộ một hành động, một kinh nghiệm hoặc một vấn đề xảy ra tiếp tục trong thừa khứ nhưng bây giờ không còn nữa

(+)S + used to + V ( nguyên mẫu)

(-) S+ did not used to lớn + V (nguyên mẫu)

(?) Did + S + use lớn + V ( nguyên mẫu)

3. Pronunciation /e/ và /ei/

Lưu ý Say /sei/ Says /sez/ Said /sed/

UNIT 8 FILMS

1. Tính từ “ed” cùng “ing”

Một tính từ có thể được thành lập bằng phương pháp thêm “ed” hoặc “ing” sau cồn từ

Ví dụ Interest -> interested, interesting Disappoint -> disappointed, disappointing

- thực hiện tính từ bỏ đuôi “ed” để biểu thị cảm giác, cảm hứng của một ai lúc bị một sự việc, thiết bị tác động/

Ví dụ: The film was long, và I was bored

- áp dụng tính từ bỏ đuôi “ing” để biểu lộ về đặc điểm của vật dụng việc


Ví dụ The film was boring.

2. Từ bỏ nối ALTHOUGH, DESPITE/INSPITE OF, HOWEVER, NEVERTHELESS

Mặc dù

Although/ though/eventhough/muchas+mnhđề// Despite/in spiteof +cụmdanhtừ

Tuy nhiên Mệnh đề. However/ Nevertheless,(dấu phẩy) mệnh đề

UNIT 10: SOURCES OF ENERGY

1.Thì sau này tiếp diễn

Diễn tả một sự việc ĐANG xảy ra tại một thời điểm xác định trong TƯƠNG LAI

(+)S + will be+ V-ing (-) S+ will not be + V-ing (?) Will + S + be + V-ing?

Will not = won’t

Will = shall ( sử dụng cho nhà ngữ I, We)

1.Bị đụng của thì sau này đơn

(+)S + will be+ V3(-) S+ won’t be + V3(?) Will + S + be V3?

- thực hiện thể bị động khi tân ngữ của câu không đặc trưng hoặc đo đắn ai là người tiến hành hành động, ví như người tiến hành vẫn quan tiền trong thì thêm sau “by”

- áp dụng thể bị động khi muốn nhấn mạnh vật, việc được tác động.

2.Pronunciation 3 syllables

UNIT 11: TRAVELLING IN THE FUTURE

1.Will (review)

Sử dụng will để đưa ra một dự đoán trong tương lai.

2. Đại từ sỡ hữu

Subject Pronouns

I

YOU

WE

THEY

HE

SHE

IT

Possessive Adjectives

MY

YOUR

OUR

THEIR

HIS

HER

ITS

Possessive Pronouns

MINE

YOURS

OURS

THEIRS

HIS

HERS

ITS


Đại trường đoản cú sở hữu dùng để làm thay thay cho tính từ cài đặt và danh từ khi không muốn lặp lại danh từ.

Như vậy ta đề nghị nói danh từ đó trước rồi new thay thế.

Lưu ý, bởi đại từ 1art.vn đã thay thế sửa chữa danh từ yêu cầu sẽ không khi nào có danh tự sau đại từ sở hữu.

Ex: My father is tall. Theirs (= their father) is short.

1. Ngữ điệu trong câu hỏi

Câu hỏi Yes/No: Lên giọng ở cuối câu.// câu hỏi H/ WH: hạ giọng sinh hoạt cuối câu.

Câu hỏi đuôi: hạ giọng cuối câu đề tra cứu kiếm sự rượu cồn tình// Lên giọng nghỉ ngơi cuối câu nhằm hỏi.

UNIT 12 AN OVERCROWDED WORLD

1. đối chiếu số lượngLittle -> lessFew -> Fewer Many ,much -> more

Số lượng Ít hơn:S+ V+ less + N (không đếm được)/// S+ V+ fewer + N ( đếm được)

Số lượng những hơn:S+ V+ more ( danh từ bỏ đếm được với không đếm được)

2. Câu hỏi đuôi

Lưu ý

1. Câu ra mắt khẳng định, phần hỏi đuôi đậy định.

Câu ra mắt phủ định, phần hỏi đuôi khẳng định

2. Phần đuôi chỉ sử dụng những đại từ bỏ : I, you, we, they, he, she, it, there

3. Phần đuôi luôn ở dạng viết tắt

Các ngôi trường hợp cố gắng thể

Hiện tại đối kháng với khổng lồ BE:

- he is handsome, is he? = Anh ấy rất đẹp trai, đúng không?

– You are worry, aren’t you? = bạn đang lo lắng, đề nghị không?

Hiện tại đơn động tự thường: mượn trợ đụng từ vị hoặc DOES tùy thuộc vào chủ ngữ

- They lượt thích me, don’t they?

– she loves you, doesn’t she?

Thì quá khứ đơn với hễ từ thường: mượn trợ cồn từ DID, thừa khứ đối kháng với lớn BE: WAS hoặc WERE:

- He didn’t come here, did he?– He was friendly, was he?


Thì hiện tại tại chấm dứt hoặc hiện nay tại dứt tiếp diễn: mượn trợ cồn từ HAVE hoặc HAS

- They have left, haven’t they?– The rain has stopped, hasn’t they?

Thì sau này đơn- It will rain, won’t it?

1. Nhận âm ( review)

5 NGUYÊN TẮC – 2 LƯU Ý

1. NGUYÊN TẮC 1: 2 âm tiết

Danh từ, tính từ: 1stĐộng từ: 2nd

- Nếu rượu cồn từ tận bằng những ấm “ngắn” và “nhẹ” : ow, el, er… thì nhận âm còn lại

2. NGUYÊN TẮC 2: 3 âm tiết

Danh từ, tính trường đoản cú : 1st

Động từ:

Các hễ từ 3 âm tiết tất cả âm tiết cuối không nguyên âm dài hoặc nguyên âm song hoặc xong nhiều rộng một phụ âm thì âm máu đầu dìm trọng âm.

Nếu âm huyết cuối chứa nguyên âm ngắn ow, el, er… hoặc chấm dứt không nhiều hơn thế nữa một nguyên âm thì âm tiết thứ 2 sẽ nhận trọng âm.

1. NGUYÊN TẮC 3: từ bỏ ghép

Danh từ, tính từ: 1stĐộng từ: 2nd

2. NGUYÊN TẮC 4: tự 3 âm huyết trở lên dìm âm lắp thêm 3 từ sau tính đến trước.

3. NGUYÊN TẮC 5: HẬU TỐ.

Xem thêm: Dđịnh Luật Bảo Toàn Nguyên Tố Là Gì? Phương Pháp Bảo Toàn Trong Hóa Học

Các từ bỏ chứa những hậu tố dưới đây âm nhấn rơi vào cảnh âm trước nó.

...............

II. Bài xích tập ôn thi cuối kì 2 tiếng Anh 7

A. PRACTICE

I. PHONETICS

1. Choose the word having different stress from the others.

1. A. Harvest B. Parade C. Music D. Pumpkin

2. A. Offer B. Prefer C. Abroad D. Arrive

3, A. Famous B. Joyful C. Usual D. Alone

4. A. Exist B. Avoid C. Tư vấn D. Notice

5. A. Hungry B. Disease C. Spacious D. Danger

6. A. Favourite B. Pollution C. Imagine D. Exhausted

7. A. Energy B. Plentiful C. Disappear D. Celebrate

8. A. Recycle B. Description C. Contribute D. Atmosphere

II. Findthewordwhichhasadifferentsoundinthepartunderlined

1.

A. Perform

B.end

C.festival

D.elephant

2.

A.cake

B.celebrate

C.racing

D.candle

3.

A.desert

B.held

C.prefer

D.celebrate

4.

A.those

B.they

C.than

D.Thanksgiving

5.

A.cranberry

B.lantern

C.gather

D.apricot

6. A. Abundant B. Travelling C. Character D. Biogas

7. A. Diverse B. Drive C. Invention D. Crime

8. A. Designs B. Sails C.pedals D. Pollutes


VOCABULARY and GRAMMAR

I. Choose and circle the best answer.

1.Many (cultural/ romance/ disappointed/ annoyed) và artistic activities are held as the part of the flower festival in domain authority Lat.

2. Wind, hydro & solar are (modern/ renewable/ non-renewable/ new) energy sources.

3. Nick washes his hand a lot, (so/ and/ but/ although) he doesn’t have flu.

4. At a seasonal festival, people race down the hill to (break/ catch/ buy/ eat) cheese.

5. (When/ How/ Why/ Where) were you born? – In March

6. We will cut down on the use of natural gas because it is (plenty/ limited / available / abundant) & harmful to the environment.

7. Some new energy-saving bulbs (will put /will be putting/will be put /will being put) in the dining-room.

8. Which of the following is NOT non-renewable source of energy ?

A. Oil

B. Wind

C. Natural gas

D. Coal

9. The end of the film was so _____________ that many people cried.

A. Boring

B. Shocking

C. Exciting

D. Moving

10. A ___________ is a film that tries to lớn make audiences laugh.

Xem thêm: Chia Sẻ Kích Thước Vòi Sen Nóng Lạnh, Chia Sẻ Kích Thước Chuẩn Khi Lắp Sen Vòi Tắm

A. Sci-fi

B. Documentary

C. Comedy

D. Horror

11. I found the book so ____________ that I couldn’t take my eyes off the screen.