Dây cung của đường tròn

     

- vào một mặt đường tròn, đường kính vuông góc với cùng 1 dây thì đi qua trung điểm của dây ấy.

Bạn đang xem: Dây cung của đường tròn

- trong một con đường tròn, 2 lần bán kính đi qua trung điểm của một dây không trải qua tâm thì vuông góc cùng với dây ấy.


Ví dụ: mang đến đường tròn $(O)$.

+ Đường kính $DE$ trải qua trung điểm $H$ của dây $AB$, khi đó (DE ot AB) tại $H$.

+ Đường kính$DE$ vuông góc với dây $AB$ trên $H$ thì $H$ là trung điểm của dây $AB$ giỏi $HA=HB$.

*

c. Tương tác giữa dây và khoảng cách từ trọng điểm đến dây

- trong một mặt đường tròn:

+ nhị dây đều nhau thì giải pháp đều tâm.

+ nhị dây phương pháp đều trung ương thì bằng nhau.

- Trong nhị dây của một đường tròn:

+ Dây làm sao lớn hơn thế thì dây kia gần trung tâm hơn.

+ Dây nào ngay sát tâm hơn nữa thì dây đó bự hơn.

Xem thêm: Bài Cúng Rằm Tháng 7 Theo Văn Cúng Rằm Tháng 7 Năm 2021, Văn Khấn Rằm Tháng 7


Ví dụ:Cho mặt đường tròn $(O)$ với nhì dây $AB$, $CD$

*

+ $AB=CD$( Leftrightarrow ) $OF=OE$

+ $AB>CD$( Leftrightarrow ) $OF>OE$

2. Các dạng toán hay gặp


Dạng 1: Tính độ dài đoạn trực tiếp và các yếu tố liên quan.

Phương pháp:

Ta hay sử dụng những kiến thức sau:

+) quan hệ giới tính vuông góc giữa 2 lần bán kính và dây

Trong một đường tròn, đường kính vuông góc với 1 dây thì trải qua trung điểm của dây ấy.

Trong một đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của một dây không trải qua tâm thì vuông góc cùng với dây ấy.

+) sử dụng định lý Pytago, hệ thức lượng trong tam giác vuông.

Dạng 2: so sánh hai đoạn thẳng

Phương pháp:

Ta hay sử dụng các kiến thức sau:

- trong một đường tròn:

+ hai dây cân nhau thì cách đều tâm.

+ nhị dây giải pháp đều tâm thì bằng nhau.

- Trong hai dây của một đường tròn:

+ Dây nào lớn hơn vậy thì dây đó gần trung ương hơn.

Xem thêm: Nữ Sinh 1999 Thuộc Mệnh Gì ? Hợp Màu Gì? Hợp Với Ai? Tuổi Kỷ Mão Hợp Tuổi Nào, Màu Gì

+ Dây nào sát tâm hơn nữa thì dây đó mập hơn,

- minh chứng hai tam giác bằng nhau, quan hệ giữa những yếu tố trong tam giác.


Mục lục - Toán 9
CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI-CĂN BẬC ba
bài bác 1: Căn thức bậc hai
bài bác 2: contact giữa phép nhân, phép phân tách với phép khai phương
bài xích 3: biến đổi đơn giản biểu thức cất căn
bài bác 4: Rút gọn gàng biểu thức chứa căn
bài bác 5: Căn bậc ba
bài 6: Ôn tập chương 1
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT
bài xích 1: nói lại và bổ sung cập nhật khái niệm về hàm số cùng đồ thị hàm số
bài xích 2: Hàm số bậc nhất
bài 3: Đồ thị hàm số y=ax+b (a khác 0)
bài 4: Vị trí tương đối của hai tuyến đường thẳng
bài 5: thông số góc của mặt đường thẳng
bài 6: Ôn tập chương 2
CHƯƠNG 3: HỆ nhì PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT nhị ẨN
bài bác 1: Phương trình số 1 hai ẩn
bài 2: Hệ nhị phương trình hàng đầu hai ẩn
bài bác 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
bài xích 4: Giải hệ phương trình bằng cách thức cộng đại số
bài xích 5: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn chứa tham số
bài xích 6: Giải bài bác toán bằng cách lập hệ phương trình
bài xích 7: Ôn tập chương 3: Hệ nhì phương trình bậc nhất hai ẩn
CHƯƠNG 4: HÀM SỐ y=ax^2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC hai MỘT ẨN
bài bác 1: Hàm số bậc nhị một ẩn với đồ thị hàm số y=ax^2
bài xích 2: Phương trình bậc nhị một ẩn và bí quyết nghiệm
bài xích 3: Công thức nghiệm thu gọn
bài xích 4: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng
bài xích 5: Phương trình quy về phương trình bậc hai
bài 6: Sự tương giao giữa mặt đường thẳng với parabol
bài bác 7: Giải bài xích toán bằng cách lập phương trình
bài xích 8: Hệ phương trình đối xứng
bài bác 9: Ôn tập chương 4: HÀM SỐ Y=AX^2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC hai MỘT ẨN
CHƯƠNG 5: HỆ THỨC LƯỢNG vào TAM GIÁC VUÔNG
bài 1: một vài hệ thức về cạnh và con đường cao vào tam giác vuông
bài xích 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn
bài bác 3: một số hệ thức về cạnh và góc vào tam giác vuông
bài 4: Ứng dụng thực tế tỉ con số giác của góc nhọn
bài bác 5: Ôn tập chương 5: HỆ THỨC LƯỢNG vào TAM GIÁC VUÔNG
CHƯƠNG 6: ĐƯỜNG TRÒN
bài xích 1: Sự xác minh của mặt đường tròn-Tính hóa học đối xứng của con đường tròn
bài bác 2: Đường kính với dây của đường tròn
bài bác 3: vệt hiệu nhận biết tiếp tuyến đường của con đường tròn
bài xích 4: Vị trí tương đối giữa mặt đường thẳng và đường tròn
bài bác 5: đặc thù hai tiếp tuyến cắt nhau
bài bác 6: Vị trí tương đối của hai tuyến đường tròn
bài bác 7: Ôn tập chương 6: ĐƯỜNG TRÒN
CHƯƠNG 7: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN
bài bác 1: Góc sinh hoạt tâm-Số đo cung
bài bác 2: tương tác giữa cung và dây
bài 3: Góc nội tiếp
bài 4: Góc tạo vì tiếp đường và dây cung
bài xích 5: Góc tất cả đỉnh bên phía trong đường tròn, góc tất cả đỉnh phía bên ngoài đường tròn
bài xích 6: Cung đựng góc
bài 7: Đường tròn nước ngoài tiếp, đường tròn nội tiếp
bài xích 8: Tứ giác nội tiếp
bài xích 9: Độ dài con đường tròn, cung tròn
bài xích 10: diện tích hình tròn, diện tích quạt tròn
bài bác 11: Ôn tập chương 7: Góc với mặt đường tròn
CHƯƠNG 8: HÌNH TRỤ-HÌNH NÓN-HÌNH CẦU
bài 1: Hình trụ. Diện tích xung quanh cùng thể tích hình tròn
bài bác 2: Hình nón. Hình nón cụt. Diện tích xung quanh và thể tích hình nón
bài xích 3: Hình cầu. Diện tích s mặt mong và thể tích hình cầu
bài xích 4: Ôn tập chương 8
*

*

học tập toán trực tuyến, tra cứu kiếm tư liệu toán và share kiến thức toán học.