Đầu o của một sợi dây đàn hồi nằm ngang

     

Một tua dây đàn hồi ở ngang tất cả điểm đầu O xê dịch theo phương trực tiếp đứng cùng với biên độ A = 5cm, T = 0,5s. Tốc độ truyền sóng là 40cm/s. Viết phương trình sóng trên M phương pháp O d = 50 cm.

Bạn đang xem: đầu o của một sợi dây đàn hồi nằm ngang


+ Áp dụng công thức tính bước sóng: (lambda = vT)

+ Áp dụng phương pháp tính tần số góc: (omega = frac2pi T)

+ Viết phương trình dao động của một điểm


Bước sóng:

(lambda = vT = 40.0,5 = 20cm)

Tần số góc:

(omega = frac2pi T = frac2pi 0,5 = 4pi ra md/s)

PT sóng tại M:

(u_M = 5c mosleft( 4pi t - frac2pi dlambda ight) = 5c mosleft( 4pi t - frac2pi .5020 ight) = 5c mosleft( 4pi t - 5pi ight))


LỘ TRÌNH ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC BÀI BẢN TỪ VỪNG ƠI!

Bạn đăng do dự tìm đọc tham gia thi không biết hỏi ai?

Bạn bắt buộc lộ trình ôn thi bài bác bản từ những người am hiểu về kì thi cùng đề thi?

Bạn đề nghị thầy cô đồng hành suốt quá trình ôn luyện?

Đấy là nguyên nhân Vừng ơi - 1art.vn đơn vị chuyên về ôn luyện thi đánh giá năng lực sẽ giúp bạn:

Lộ trình bài bản 5V: tự cơ bạn dạng -Luyện từng phần đề thi - Luyện đềPhủ bí mật lượng kỹ năng và kiến thức bởi hệ thống ngân hàng 15.000 câu hỏi độc quyềnKết đúng theo học thúc đẩy live, giáo viên công ty nhiệm cung ứng trong suốt vượt trình

Miễn phí hỗ trợ tư vấn - TẠI ĐÂY


...

Bài tập có liên quan


Bài tập sóng cơ - Phương trình sóng cơ học tập Luyện Ngay

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

*

Theo dõi Vừng ơi bên trên cùng

*


Đăng ký tư vấn


Gửi thông tin
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Sóng truyền từ bỏ $O$ đến $M$ với vận tốc $v = 40cm/s$, phương trình sóng trên $O$ là (u_0 = 4sindfracpi 2tleft( cm ight)). Biết vào thời khắc $t$ thì li độ của thành phần $M$ là $3cm$ với đang vận động theo chiều dương, vậy thời điểm $t + 6(s)$ li độ của $M$ là:


Một sóng cơ viral trên một sợi dây dài có phương trình (u = 6cos left( 4pi t - 0,02pi x ight)); trong các số ấy u với x có đơn vị là cm, t có đơn vị là giây. Hãy khẳng định li độ xê dịch của một điểm trên dây bao gồm toạ độ x = 25 cm tại thời gian t = 4 s.

Xem thêm: Cách Trộn Gỏi Gà Hành Tây Thơm Ngon, Thịt Ngọt, The The Của Hành


Một sóng cơ học lan truyền trên mặt nước với vận tốc 25cm/s. Phương trình sóng tại mối cung cấp là u = 3cosπt(cm). Gia tốc của bộ phận vật chất tại điểm M giải pháp O một khoảng tầm 25cm tại thời điểm t = 2,5s là:


Nguồn sóng ngơi nghỉ O xê dịch với tần số 10Hz, dao động truyền đi với gia tốc 0,4m/s theo phương Oy; bên trên phương này có hai điểm p. Và Q cùng với PQ = 15cm. Biên độ sóng bởi a = 1cm và không chuyển đổi khi lan truyền . Nếu như tại thời gian t như thế nào đó p có li độ 1cm thì li độ tại Q là:


Sóng có tần số (20Hz) truyền bên trên chất lỏng với tốc độ (200cm/s), gây nên các dao động theo phương thẳng đứng của các phần tử chất lỏng. Hai điểm M và N thuộc mặt chất lỏng thuộc phương truyền sóng cách nhau (22,5cm). Biết điểm M nằm gần nguồn sóng hơn. Tại thời điểm t điểm N hạ xuống thấp nhất. Hỏi sau đó thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì điểm M sẽ hạ xuống thấp nhất?


Sóng truyền theo phương ngang trên một sợi dây dài với tần số $10Hz$. Điểm $M$ bên trên dây tại một thời điểm đang ở vị trí cao nhất và trên thời điểm đó điểm $N$ phương pháp $M$ $5cm$ đang trải qua vị trí có li độ bằng nửa biên độ và đi lên. Coi biên độ sóng không thay đổi khi truyền. Biết khoảng cách $MN$ nhỏ dại hơn cách sóng của sóng bên trên dây. Chọn câu trả lời đúng cho vận tốc truyền sóng và chiều truyền sóng.

Xem thêm: Lý Thuyết Chuyển Động Chậm Dần Đều Thì, Chuyển Động Thẳng Chậm Dần Đều


Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau λ/3. Tại thời điểm t, khi li độ dao động tại M là uM = + 3 cm thì li độ dao động tại N là uN = - 3 cm. Biên độ sóng bằng:


Một sóng cơ học lan truyền dọc theo một đường thẳng gồm phương trình sóng tại nguồn O là:

(u_O = Asin (frac2pi Tt)(cm).) Một điểm M phương pháp nguồn O bởi (frac13) bước sóng ở thời gian (t = fracT2) tất cả ly độ (u_M = 2(cm).) Biên độ sóng A là:


Một sóng cơ viral từ mối cung cấp O, dọc theo trục Ox cùng với biên độ sóng không đổi, chu kì sóng T và bước sóng (lambda ). Hiểu được tại thời gian t = 0, bộ phận tại O qua vị trí cân bằng theo chiều dương cùng tại thời khắc t = (frac5T6) bộ phận tại điểm M cách O một quãng d = (fraclambda 6) có li độ là -2 cm. Biên độ sóng là:


Trên một sợi dây rất dài vô hạn tất cả một sóng cơ viral theo phương Ox cùng với phương trình sóng u = 2cos(10πt - πx) (cm) ( trong số ấy t tính bằng s; x tính bằng m). M, N là nhị điểm nằm cùng phía so với O biện pháp nhau 5 m. Tại cùng một thời điểm khi phần tử M trải qua vị trí thăng bằng theo chiều dương thì thành phần N


Cho phương trình sóng: $u = asin left( 0,4pi x + 7pi t + dfracpi 3 ight)left( m,s ight)$. Phương trình này biểu diễn:


Một mối cung cấp O xê dịch với tần số f = 50Hz tạo thành sóng trên mặt nước gồm biên độ 3cm (coi như không đổi khi sóng truyền đi). Lựa chọn t = 0 là lúc bộ phận nước trên O trải qua vị trí cân đối theo chiều dương. Tại thời khắc t1 li độ dao động tại M bởi 2cm. Li độ dao động tại M vào thời gian t2 = (t1 + 2,01)s bằng bao nhiêu ?


Một sóng cơ viral trên một sợi dây tương đối dài với biên độ ko đổi, tía điểm A, B cùng C nằm trên tua dây làm thế nào cho B là trung điểm của AC. Tại thời gian t1, li độ của ba phần tử A, B, C lần lượt là – 4,8mm; 0 mm; 4,8 mm. Nếu tại thời điểm t2, li độ của A và C đều bởi +5,5 mm, thì li độ của bộ phận tại B là:


Một gai dây đàn hồi nằm ngang tất cả điểm đầu O dao động theo phương trực tiếp đứng cùng với biên độ A = 5cm, T = 0,5s. Tốc độ truyền sóng là 40cm/s. Viết phương trình sóng trên M phương pháp O d = 50 cm.


Một sóng cơ học tập truyền theo phương $Ox$ với biên độ coi như ko đổi. Tại $O$, giao động có dạng $u = acosωt (cm)$. Điểm M phương pháp xa tâm giao động O là (dfrac13) bước sóng ở thời điểm bằng $0,5$ chu kì thì ly độ sóng có mức giá trị là $5 cm$. Phương trình xấp xỉ ở M thỏa mãn hệ thức nào sau đây:


Một dao động viral trong môi trường thiên nhiên từ điểm $N$ đến điểm $M$ cách $N$ một đoạn $0,9 (m)$ với tốc độ $1,2 (m/s)$. Biết phương trình sóng trên $N$ tất cả dạng $u_N= 0,02cos 2πt(m)$. Viết biểu thức sóng tại $M$ :


Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng với tốc độ $5m/s$. Phương trình sóng của một điểm O trên phương truyền đó là:(u_O = 6c mosleft( 5pi t + dfracpi 2 ight)). Phương trình sóng tại M nằm trước O và cách O một khoảng tầm $50cm$ là:


Sóng truyền từ điểm M tới điểm O rồi đến điểm N trên và một phương truyền sóng với vận tốc (v = 20m/s). Cho thấy thêm tại O dao động có phương trình (u_O = 4cosleft( 2pi f - dfracpi 2 ight)cm) và tại nhị điểm ngay gần nhau nhất cách nhau (6m) trên thuộc phương truyền sóng thì giao động lệch trộn nhau góc (dfrac2pi 3rad). Cho (ON = 50cm). Phương trình sóng tại N là


Một sóng cơ học viral dọc theo một đường thẳng bao gồm phương trình xê dịch tại nguồn O là (u_O = A.cos left( dfrac2pi tT ight)cm). Một điểm M trên phố thẳng, bí quyết O một khoảng bằng (dfrac13) cách sóng ở thời khắc (t = dfracT2) gồm li độ uM = 2cm. Biên độ sóng A bằng: