Đặt câu hỏi cho từ gạch chân lớp 6

     

Bài tập đặt thắc mắc cho từ gạch chân trong tiếng Anh là 1 dạng bài bác tập phổ biến, thường xuyên lộ diện trong các bài kiểm tra, bài xích thi giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: đặt câu hỏi cho từ gạch chân lớp 6

Bạn sẽ xem: bài tập đặt câu hỏi cho phần gạch ốp chân lớp 6

Nếu chỉ mới nghe qua thì bạn sẽ nghĩ đây là chủ đề trong tiếng Anh không tồn tại gì đặc biệt. Nhưng thực tiễn thì lại khác, hầu hết chúng ta khi học rất nhiều đưa ra băn khoăn rằng họ không biết cách đặt thắc mắc trong tiếng Anh như thế nào. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích, giúp chúng ta nắm vững phần đông kỹ năng quan trọng và trau dồi loài kiến thức kết quả để sẵn sàng bước vào mọi kỳ thi. Mời chúng ta cùng tham khảo.

Bài tập đặt câu hỏi cho từ gạch ốp chân trong giờ Anh

IV. Bài xích tập vận dụng

I. Xem xét khi có tác dụng bài

- thứ 1 ta phải xác minh được từ để hỏi.

- trường đoản cú bị gạch ốp chân không lúc nào xuất hiện trong câu hỏi.

- giả dụ trong câu:

+/ dùng động từ thường xuyên thì ta buộc phải mượn trợ hễ từ và hòn đảo trợ động từ lên trước công ty ngữ và sau từ để hỏi.

Eg: They play football everyday.

=> What do they play everyday?

+/ nếu trong câu sử dụng “động tự tobe”, “động từ bỏ khuyết thiếu” ta chỉ việc đảo “động từ bỏ tobe”, “động từ bỏ khuyết thiếu” lên trước chủ ngữ và sau từ để hỏi:

Eg: She is planting trees now.

=> What is she playing now?

- giả dụ trong câu tất cả từ bị gạch men chân dùng đều từ sau thì khio chuyển sang thắc mắc ta bắt buộc đổi tương ứng như sau:

1. I, We => You

2. Me, us => you

3. Mine, ours => yours

4. My, our => your

5. Some => any

II. Các từ nhằm hỏi thường chạm mặt trong giờ đồng hồ Anh.

1. What: cái gì (Dùng nhằm hỏi mang đến đồ vật, sự vật, sự kiện...)

2. Which: dòng mà (Dùng để hỏi khi tất cả sự lựa chọn)

3. Where: nơi đâu (Dùng nhằm hỏi mang lại vị trí, nơi chốn ...)

4. When: khi nào (Hỏi mang đến thời gian, thời gian ...)

5. Who: ai, tín đồ mà (Hỏi đến người)

=> Whom: fan mà (Hỏi mang đến tân ngữ chỉ người)

Eg: I buy him some books.

=> Who/ Whom bởi vì you buy any books (for)?

=> Whose: của người mà (Hỏi mang đến tính từ sở hữu, download cách, đại từ bỏ sở hữu)

Eg: This is her pen?

=> Whose pen is this?

6. Why: tại sao (Hỏi mang lại lí do, nguyên nhân)

7. How: vậy nào (Hỏi mang lại tính từ, trạng từ, sức khoẻ ...)

8. How old: hỏi mang đến tuổi

9. How tall: hỏi cho chiều cao của người

10. How high: hỏi cho độ cao của vật

11. How thick: hỏi đến độ dày

12. How thin: hỏi mang lại độ mỏng

13. How big: hỏi đến độ lớn

14. How wide: hỏi mang đến độ rộng

15. How broad: hỏi đến bề rộng

16. How deep: hỏi mang lại độ sâu

17. How fast: hỏi mang đến tốc độ

18. How far ... From ... Lớn ...: hỏi mang lại độ xa

19. How long: hỏi mang lại độ dài

Eg: This ruler is 20 centimeters long.

=> How long is this ruler?

=> How long: hỏi cho thời hạn bao lâu

Eg: It takes me an hour to bởi my homework.

=> How long does it take you to do your homework?

(Nó đem mất của khách hàng bao nhiêu thời gian để gia công bài tập về nhà?)

How often: hỏi mang đến mức độ, tần suất, số lần

Eg: I go to lớn school every day.

=> How often vày you go to lớn school?

How much: hỏi cho giá cả

Eg: This book is 3$.

=> How much is this book?

=> How much does this book cost?

=> What is the price of this book?

How much + N (ko đếm được): hỏi cho số lượng

Eg: There is some water in the bottle.

=> How much water is there in the bottle?

How many + N(es,s): hỏi cho số lượng với danh từ bỏ đếm được

Eg: There are two pens on the table.

=> How many pens are there on the table?

I have a pen here.

=> How many pens bởi you have here?

III. Bài bác tập từ luyện

Đặt câu hỏi cho phần gạch men chân I want khổng lồ see a cowboy movie

_________________________________________________________________2. My family usually watches TV in the evening.

_________________________________________________________________3. They vì chưng not have a TV because it was too expensive.

_________________________________________________________________4. We have 2 books.

_________________________________________________________________5. Jane will go to lớn a shop tomorrow

_________________________________________________________________6. She likes pop music.

_________________________________________________________________7. I can speak 4 languages

_________________________________________________________________8. Nga is going to visit her old teachers this evening.

_________________________________________________________________

9. I play chess with my friend.

_________________________________________________________________

10. Next month, I will go to da Latto relax.

_________________________________________________________________

11. Peter goes to lớn the library twice a week.

_________________________________________________________________

12. Pete và Mike are playing football.

_________________________________________________________________

13. This dress costs 150 dollars.

_________________________________________________________________

14. She speaks English fluently.

_________________________________________________________________

15. Columbus lives America.

_________________________________________________________________

16. It is Jack’s book.

_________________________________________________________________

17. I and my father play volleyball in the afternoon

__________________________________________________________

18. Mrs. Robinson buy a poster.

_________________________________________________________________

19. I often listen to lớn musicin my không tính phí time.

_________________________________________________________________

20. I often listen to lớn musicin my miễn phí time.

_________________________________________________________________

21. I meet Tomat the bar

_________________________________________________________________

22.I want a camera for my birthday.

_________________________________________________________________

23.I go to lớn the shoe shop in the afternoon.

_________________________________________________________________

24.You visit a temple and a churchin Thailand.

_________________________________________________________________

25. You should learn harderto get good mark.

_________________________________________________________________

26. The dictionary is 200,000 dong.

_________________________________________________________________

27. She buy a pencil at the siêu thị over there.

_________________________________________________________________

28. I am happyafter the trip

_________________________________________________________________

29. Jane likes playing chess.

_________________________________________________________________

30. I need a phone card.

_________________________________________________________________

31. It’s about 1,500 kmfrom Hue khổng lồ Ho chi Minh City.

_________________________________________________________________

32. The ngân hàng is opposite the restaurant.

_________________________________________________________________

33. The dress looks very nice.

_________________________________________________________________

34. Jack is in the room

_________________________________________________________________

35. Her neighbor gives hera nice dress.

_________________________________________________________________

36. They want to return to lớn America_________________________________________________________________

37. Mrs. Robinsonbuys a poster.

_________________________________________________________________

38. My fatheris in Ha Noi

_________________________________________________________________

39. He travels to Nha Trang by coach.

_________________________________________________________________

40. She goes lớn the doctor because she is sick.

_________________________________________________________________

..............

IV. Bài bác tập vận dụng

Bài tập thực hành

Bài 1: Make questions for the underlined words or phrases

1. The dictionary is 200,000dong.

.................................................................

2. I made it from a piece of wood.

.............................................................

3. She bought it at the cửa hàng over there.

.............................................................

4. No, I wasn’t. (I was tired after the trip.)

.............................................................

5. It took her three hours lớn finish the composition.

.............................................................

6. I need a phone card to phone my parents.

.............................................................

7. It’s about 1,500 kmfrom Hue to Ho bỏ ra Minh City.

.............................................................

8. The ngân hàng is opposite the restaurant.

.............................................................

9. The dress looked very nice.

.............................................................

10. I saw herlast night.

.............................................................

11. Her neighbor gave hera nice dress.

.............................................................

12. They returned lớn Americatwo weeks ago.

.............................................................

13. Mrs. Robinsonbought a poster.

.............................................................

14. My father was in Ha Noilast month.

.............................................................

15. He traveled to lớn Nha Trang by coach.

.............................................................

16. She went to lớn the doctor because she was sick.

.............................................................

17. Phái mạnh left trang chủ at 7 o’clockyesterday.

.............................................................

18. He taught Englishin the high school.

.............................................................

19. The homework was very difficultyesterday.

.............................................................

20. She often does the housework after doing exercises.

.............................................................

21. They are planting someroses in the garden.

.............................................................

22. Liz will send these letters lớn her friends.

.............................................................

23. My favorite subject is Math.

.............................................................

24. Yes, we do. (We have magazines & newspapers)

.............................................................

25. I often listen lớn musicin my không tính phí time.

.............................................................

26. Yes, he is. (He is good at drawing)

27. She learns about computersin computer science class.

Xem thêm: Từ Điển Tiếng Việt " Trằn Trọc Hay Chằn Chọc, Từ Điển Tiếng Việt Trằn Trọc

.............................................................

28. My mother is cooking in the kitchenat the moment.

..........................................................................

29. Lan likes playing table tennis.

.............................................................

30. I go lớn the movies twice a week.

.............................................................

31. They go lớn the beach on the summer holidays.

...................................................................

32. They stay in a hotel.

............................................................................

Bài 2: Write questions for the underlined words.

1.- The children swam in the lake.

......................................................

2.- The glass fell of the table.

......................................................

3.- They saw lions và tigers at the zoo.

......................................................

4.- He left the các buổi party at 11.o’clock.

......................................................

5.- John went khổng lồ the beach last Sunday.

......................................................

6.- He gave her a bunch of flowers for her birthday.

......................................................

7.- The company sent the new worker lớn California.

......................................................

8.- My sister dreamt about the boss last night.

......................................................

9.- My grandmother heard a loud scream last night.

......................................................

10.- We went to the History Museum.

......................................................

11.- He fell because he slipped on a banana peel.

......................................................

12- The teacher was angry because he didn’t vì chưng his homework.

......................................................

13.- It took us about half an hour to get lớn school.

......................................................

14.- She last rode a xe đạp two weeks ago.

......................................................

15.- I bought half a kilo of cheese.

......................................................

16.- He took his driving test two days ago.

......................................................

17.- He met Linda for coffee.

......................................................

18.- I was born in 1964.

......................................................

19.- My cousin started sailing six months ago.

......................................................

20.- I went to lớn the cinema with my cousins.

......................................................

21.- I stayed in New Zealand for six months.

......................................................

22.- She called the firemen because her cát stuck in a tree.

......................................................

23.- I bought two kilos of oranges.

......................................................

24.- John wrote about his grandparents.

......................................................

25.- I watched a very good film on TV last night.

......................................................

26.- She made some coffee for her mother.

......................................................

27.- Susan gave the money to her brother.

......................................................

28.- We went lớn school by bus.

......................................................

29.- I was tired yesterday evening because I worked very hard.

......................................................

30.- Mary invited a lot of people to the party.

......................................................

31.- No, we didn’t go to the cinema last night.

......................................................

32.- Shakira grew up in Colombia.

......................................................

33.- He went on holiday with his friends.

......................................................

34.- She didn’t vì chưng anything.

......................................................

35.- I borrowed my teacher’s dictionary.

......................................................

36.- Someone gave some money khổng lồ Mike.

......................................................

37.- Someone helped John with his homework yesterday.

......................................................

38.- Shakespeare died in 1616.

39.- He didn’t dance at the disco because he was tired.

......................................................

40.- She left her suitcase on the train.

……………………………………………………

Exercise III: Fill in the gaps with the correct question word khổng lồ complete the exchanges

1. A: _____ have you lived in London?

B: For three years

2. A: ______ schoolbag is that?

B: Oh, I think it’s Tom’s schoolbag

3. A: ______ vì you go shopping?

B: Three times a month

4. A: _______ are you from?

B: I’m from Toronto, Canada

5. A: _____ is your birthday?

B: On January 12th .

Exercise 4: Write questions for the underlined parts

1. I went lớn a các buổi party last night

____________________________

2. He goes to the cinema every Saturday

____________________________

3. I’ve got a red car

____________________________

4. I go to bed at midnight.

____________________________

5. I met an old friend yesterday.

____________________________

Exercise 5: Complete the interview

Reporter: (1) ____________________________?

Celebrity: My real name is Eric Stanely Smith

Reporter: (2) ____________________________?

Celebrity: I am twenty-five years old.

Reporter: (3) ____________________________?

Celebrity: I made my first record in 2007

Reporter: (4) ____________________________?

Celebrity: I live in the centre of London

Reporter: (5) ____________________________?

Celebrity: Paris is my favorite city

Reporter: (6) ____________________________?

Celebrity: I go there three times a year

Reporter: (7) ____________________________?

Celebrity: My next live performance will be in New York

Reporter: (8) ____________________________?

Celebrity: No, I have never been to thủ đô new york before

Reporter: Well, good luck then.

Xem thêm: 10+ Kiểu Tóc Của Lính Thủy Đánh Bộ Mỹ, 23 Kiểu Tóc Lính Thủy Đánh Bộ/ Buzz Cut

Exercise 6: Choose the correct answer

1. “ _________jacket is this?” “Tonny’s”

A. Who

B. What

C. Whose

2. _____ does your best friend live?

A. When

B. Where

C. What

3. ______ CDs have you got?

A. How

B. How much

C. How many

4. ______ were you sad yesterday?

A. Why

B. What

C. Who

5. _____ old is your brother?

A. What

B. How

C. Who

6. ______ kind of books vày you read?

A. When

B. What

C. Where

7. _____ tall are you?

A. When

B. Where

C. How

8. ______ will the buổi tiệc ngọt start?

A. Where

B. How often

C. What time

Đáp án 

Bài 1: Make questions for the underlined words or phrases

1 - How much is the dictionary?

2 - How did you make it?

3 - Where did she buy it?

4 - Were you fine after the trip?

5 - How long did it take her lớn finish the composition?

6 - What bởi you need a phone oto for?

7 - How far is it from Hue to lớn Ho đưa ra Minh city?

8 - Where is the bank?

9 - How did the dress look?

10 - Who did you see last night?

When did you see her?

11 - What did her neighbourhood give her?

12 - What did they vì two weeks ago?

When did they return to America?

13 - Who bought a poster?

What did Mrs. Robinson buy?

14 - Where was your father last month

15 - How did he travel khổng lồ Nha Trang?

16 - Why did she go lớn the doctor?

17 - What time did nam giới leave trang chủ yesterday?

18 - What did he teach in the high school?

19 - How was the homework yesterday?

20 - When does she usually bởi vì the housework?

21 - How many roses are they planting in the garden?

22 - Who will Liz send these letters?

23 - What is your favorite subject?

24 - vày you have magazines and newspapers?

25 - What bởi vì you often bởi vì in your không tính phí time?

26 - Is he good at drawing?

27 - What does she learn about in computer science class?

28 - What is your mother doing in the kitchen at the moment?

Where is your mother cooking at the moment?

29 - What does Lan like playing?

30 - How often vày you go lớn the movies?

31 - When vì they go khổng lồ the beach?

32 - Where vị they stay?

Bài 2: Write questions for the underlined words.

1 - Who swam in the lake?

2 - What fell of the table?

3 - What did they see at the zoo?

4 - What time did he leave the party?

5 - Where did John go last Sunday?

6 - What did he give her for her birthday?

7 - Where did the company send the new worker to?

8 - What did your sister dream about last night?

9 - When did your grandmother hear a loud scream?

10 - Where did they go?

11 - Why did he fall?

12 - Why was the teacher sad?

13 - How long did it take you to lớn get lớn school?

14 - When did she last ride a bike?

15 - How much cheese did you buy?

16 - What did he bởi two days ago?

17 - Who did he meet for coffee?

18 - When were you born?

19 - When did your cousin start sailing?

20 - Who did you go the cinema with?

21 - How long did you stay in New Zealand?

22 - Why did she gọi the firemen?

23 - How many kilos of oranges did you buy?

24 - Who did John write about

25 - What did you do last night?

26 - What did she make for her mother?

27 - Who did Susan give the money to?

28 - How did we go to lớn school?

29 - Why was you tired yesterday morning?

30 - How many people did Mary invite khổng lồ the party?

31 - Did you go to lớn the cinema last night?

32 - Where did Shakira grow up?

33 - Who did he go on holiday with?

34 - What did she do?

35 - Whose dictionary did you borrow?

36 - Who gave money to Mike?

37 - Who did anyone help with homework yesterday?

38 - When did Shakespeare die?

39 - Why did he not dance at the disco?

40 - Where did she leave the suitcase?

Exercise 3: Fill in the gaps with the correct question word to complete the exchanges