Công Thức Tính Phân Tử Khối

     

Phân tử khối là khối lượng của một phân tử tính bằng đơn vị chức năng cacbon ( cho thấy sự nặng nhẹ kha khá giữa những phân tử). Phân tử khối bằng tổng nguyên tử khối của các nguyên tử chế tác thành phân tử.

Bạn đang xem: Công thức tính phân tử khối

Ví dụ:

Phân tử khối của khí nitơ (N2) bằng: 14.2 = 28 đvC

Phân tử khối của mặt đường (C12H22O11) bằng: 12.12 + 1.22 + 16.11 = 342 đvC.

Cùng đứng top lời giải tìm hiểu cách tính phân tử khối tiếp sau đây nhé!


Cách tính phân tử khối

Bước 1: Xác định nguyên tử khối của từng nguyên tố cấu trúc nên phân tử đó.

Bước 2: Nhân nguyên tử khối cùng với số nguyên tử của yếu tắc đó.

Bước 3: Tính tổng của tích những nguyên tử khối vừa làm ở bước 2.

Cụ thể:- Một phân tử được sinh sản thành tự x nguyên tử A và y nguyên tử B thì PTK = a . X + b . Y (với a, b là nguyên tử khối của A với B).- Một phân tử được chế tác thành từ bỏ x nguyen tử A, y nguyên tử B và z nguyên tử C thì PTK = a . X + b . Y + c . Z ( cùng với a, b, c thứu tự là NTK của A, B với C)


Với PTK của phân tử hợp hóa học tạo thành tự 3 nguyên tố, ta cũng tính tương tự như giải pháp trên.

*

 Dạng 1: kiếm tìm tên nguyên tố X, KHHH khi biết PTK

Ví dụ 1: Một phù hợp chất gồm một nguyên tử X liên kết 2 nguyên tử Oxi với nặng hơn phân tử hiđro 22 lần.

a/ Tính phân tử khối thích hợp chất.

Xem thêm: Stt Tự Tạo Niềm Vui Cho Mình Tạo Ra, Stt Tự Tạo Niềm Vui Cho Mình

b/ Tính NTK X , cho thấy thêm tên với KHHH

Hướng dẫn

Phân tử hidro (2H) => PTK = 2 . 1 = 2

Hợp chất nặng rộng phân tử hidro 22 lần => PTK của đúng theo chất: 2.22 = 44

1 nguyên tử X liên kết 2 nguyên tử O => hợp hóa học (1X; 2O) => PTK = X + 2.16 = X + 32

ð X + 32 = 2 . 22 = 44

ð X = 44 – 32 = 12

Vậy X là nguyên tố cacbon, KHHH là C.

Ví dụ 2: Một hợp chất gồm 1 nguyên tử X links 2 nguyên tử Oxi cùng nặng rộng phân tử hiđro 22 lần.

a/ Tính phân tử khối vừa lòng chất.

b/ Tính NTK X , cho thấy tên và KHHH

Lời giải:

Phân tử hidro (2H) => PTK = 2 . 1 = 2Hợp chất nặng hơn phân tử hidro 22 lần => PTK của phù hợp chất: 2.22 = 441 nguyên tử X links 2 nguyên tử O => hợp hóa học (1X; 2O)

=> PTK = X + 2.16 = X + 32=> X + 32 = 2 . 22 = 44=> X = 44 – 32 = 12Vậy X là nguyên tố cacbon, KHHH là C

Số khối của nguyên tử các bạn cần phải nhớ rõ, kị nhầm lẫn để giải quyết và xử lý bài toán hối hả nhé

Dạng 2: xác minh tên nguyên tố phụ thuộc nguyên tử khối

Ví dụ 1: Biết thành phần X tất cả nguyên tử khối bằng 3,5 lần nguyên tử khối của oxi. Khẳng định tên cùng KHHH của thành phần X.

Hướng dẫn:

Diễn đạt X có nguyên tử khối bởi 3,5 lần NTK của oxi là: X = 3,5.O

Giải:X = 3,5 . O = 3,5 . 16 = 56Þ X là nguyên tố sắt, KHHH Fe.

Ví dụ 2: Hợp hóa học của kim loại M với team PO4 có công thức là M3(PO4)2. PTK = 267. đo lường và tính toán để xác định M là yếu tố nào?

Đáp án:

M3(PO4)2 = 267

ó3 M + 2 (31 + 4. 16) = 267

=>M = (267 -190): 3 = 24

+ Tra bảng ta được M là yếu tắc Magie (Mg).

Xem thêm: Bài Văn Mẫu Lớp 6 Đóng Vai Bà Đỡ Trần Kể Lại Câu Chuyện Con Hổ Có Nghĩa

Bài tập gồm đáp án

Bài 1:. Một hợp chất tất cả phân tử tất cả 2 nguyên tử của nguyên tố X link với 3 nguyên tử oxi và nặng hơn phân tử khí oxi 5 lần. Tính phân tử khối của hợp chất và tính nguyên tử khối của X, cho biết tên, kí hiệu nguyên tử của X.

Lời giải:

Gọi CTCT của hợp chất là X2O3

Vì hợp chất nặng hơn O2 5 lần

Ta tất cả phân tử khối của hợp hóa học là 16 * 2 * 5 = 160 (đvC)

X*2 + 16*3 = 160 => X=56

Vậy: Nguyên tử khối của X là 56, X là Fe. CTCT của hợp hóa học là Fe2O3

Bài 2: Một đúng theo chất gồm phân tử tất cả 2 nguyên tử của thành phần X liên kết với 5 nguyên tử oxi và nặng gấp gấp đôi phân tử khí clo. Tính phân tử khối của hợp chất và tính nguyên tử khối của X, cho thấy tên, kí hiệu nguyên tử của X

Lời giải:

Gọi CTCT của hợp chất là X2O5

Vì hợp chất nặng hơn Cl2 2 lần

Ta gồm phân tử khối của hợp hóa học là 35.5 * 2 * 2 = 142 (đvC)

X*2 + 16*5 = 142 => X=31

Vậy: Nguyên tử khối của X là 31, X là P. CTCT của hợp chất là P2O5

Bài 3: Một hòa hợp chất gồm phân tử gồm 1 nguyên tử của yếu tắc X links với 4 nguyên tử hidro cùng nặng bằng nguyên tử oxi. Tính phân tử khối của hợp hóa học và tính nguyên tử khối của X, cho thấy thêm tên, kí hiệu nguyên tử của X