Công thức tính khối lượng mol trung bình

     

Đối với vô cơ thường xuyên chỉ sử dụng 2 phương pháp: trọng lượng mol trung bình (M) với hóa trị trung bình.

Bạn đang xem: Công thức tính khối lượng mol trung bình

1. Phương thức khối lượng mol mức độ vừa phải (M):

* Khái niệm:

Khối lượng mol mức độ vừa phải (KLMTB) của các thành phần hỗn hợp là cân nặng của một mol hỗn hợp đó.

Công thức tính KLMTB:

$overline M = fracm_hhn_hh = fracM_1n_1 + M_2n_2 + ... + M_in_in_1 + n_2 + ... + n_ileft( 1 ight)$

Trong kia :

$m_hh$ là tổng cộng gam của láo hợp.

$n_hh$là tổng thể mol của lếu hợp.

$M_1,M_2,M_i$ là cân nặng mol của những chất trong lếu hợp.

$n_1,n_2,...n_i$ là số mol tương ứng của những chất.

Xem thêm: 10+ Mẫu Cửa Nhôm Kính Phòng Ngủ Đẹp » Xem Bảng Giá, Cửa Nhôm Kính Phòng Ngủ

* Đối với hóa học khí vì chưng thể tích tỉ lệ với số mol cần (1) được viết lại:

$overline M = fracM_1V_1 + M_2V_2 + ... + M_iV_iV_1 + V_2 + ... + V_ileft( 2 ight)$

* Với:$V_1,V_2,...V_i$ lần lượt là thể tích các chất khí tương ứng.

Từ (1) với (2) suy ra: $overline M = M_1x_1 + M_2x_2 + ... + M_ix_ileft( 3 ight)$

Với là nhân tố % số mol hoặc thể tích (nếu các thành phần hỗn hợp khí) tương ứng của các chất cùng được mang theo số thập phân ( nghĩa là 100% ứng với X = 1).

Chú ý: Nếu hỗn hợp chỉ có hai hóa học có trọng lượng mol tương xứng $M_1$ với $M_2$ thì các công thức (1), (2), (3) được viết bên dưới dạng:

(1) suy ra

$overline M = fracM_1n_1 + M_2left( n - n_i ight)n$

(2) suy ra

$overline M = fracM_1V_1 + M_2left( V - V_i ight)V$

(3) suy ra

$overline M = M_1x + M_2left( 1 - x ight)$

Trong kia $n_1,V_1,x$là số mol, thể tích, nhân tố % về số mol hoặc thể tích (hỗn đúng theo khí) của hóa học thứ $M_1$.

c. Tính chất:

- $overline M $không đề nghị là hằng số mà có mức giá trị phụ thuộc vào yếu tắc về lượng các chất trong láo hợp.

- $overline M $luôn nằm trong khoảng khối lượng mol phân tử của chất nhỏ dại nhất và lớn nhất.

Xem thêm: Cấu Tạo Chung Của Ô Tô - Cấu Tạo Cơ Bản Của Ô Tô

$M_min

- hỗn hợp hai chất A, B có có yếu tố tính theo số mol tương xứng là a%,b% thì:

*

2. áp dụng trong giải toán:

Trong vô cơ, thường gặp các dạng toán xác định cân nặng nguyên tử của 2 sắt kẽm kim loại thuộc cùng phân nhóm chính và nằm 2 chu kỳ kế tiếp nhau; xác định thành phần tất cả hổn hợp muối cùng 1 cation hoặc cùng 1 anion; xác định % con số mỗi đồng vị 1 nguyên tố; % thể tích những khí trong láo hợp.

* Chú ý: Ngoài phương thức trị số vừa phải trên ta còn cách thức số phân tử trung bình

$sum olimits_hạt e + p. + n = 2Z + N $

Với những nguyên tử đồng vị bền ($Z le 82$) ta luôn có:

$Z le N le 1,5Z$

Giả sử vào nguyên tử số hạt $n=p=e=Z.$ $sum olimits_hạt = 3overline Z Rightarrow overline Z = sum olimits_hạt /3 Rightarrow Z = $ phần nguyên của $overline Z $.