CÔNG THỨC THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

     

Sau bài học trước về thì hiện tại đơn, lúc này chúng ta liên tục học thì hiện tại tại ngừng (Present Perfect) – Đây là 1 trong các thì giờ Anh mà lại rất nhiều người nhầm lẫn giải pháp sử dụng lúc học ngữ pháp tiếng Anh và ôn thi TOEIC.

Bạn đang xem: Công thức thì hiện tại hoàn thành


Thì hiện nay tại chấm dứt (Present Perfect) rất thịnh hành trong tiếp xúc hàng ngày cũng giống như trong bài bác thi TOEIC. Chúng ta đã biết được những điều gì về công thức và giải pháp dùng của thì này chưa? Hãy cùng Anh Ngữ Ms Hoa xem thêm trong bài viết dưới trên đây nhé.

Trong bài viết này cô sẽ share đầy đủ cho các bạn cấu trúc, giải pháp sử dụng, dấu hiệu nhận thấy và bài tập củng vắt rèn luyện. Trong từng cách áp dụng cô sẽ bổ sung cả mẹo phân biệt và xem xét những ngôi trường hợp đặc trưng để các bạn học không thiếu và hiểu kỹ năng thì hiện tại tại dứt chi máu nhất.

*

#1. KHÁI NIỆM

Thì hiện tại hoàn thành dùng để mô tả về một hành vi đã hoàn thành cho tới lúc này mà ko bàn về thời gian diễn ra nói. 

*

Ví dụ về thì hiện tại hoàn thành

#2. CẤU TRÚC THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

- Câu khẳng định

Cấu trúc: S + have/ has + PII.

S = I/ We/ You/ They + haveS = He/ She/ It + has

Ví dụ:

have graduated from my university since 2012. (Tôi xuất sắc nghiệp đại học từ thời điểm năm 2012.)We have worked for this company for 4 years. (Chúng tôi thao tác làm việc cho công ty này 4 năm rồi.)She has started the assignment. ( Cô ấy đã bước đầu với nhiệm vụ.

 

- Câu phủ định

Cấu trúc: S + haven’t/ hasn’t + PII.

haven’t = have nothasn’t = has not

Ví dụ:

We haven’t met each other for a long time.(Chúng tôi không gặp gỡ nhau trong một thời hạn dài rồi.)Daniel hasn’t come back his hometown since 2015. (Daniel không trở về quê hương của bản thân từ năm 2015.)I haven’t started the assignment (Tôi chưa bắt đầu với nhiệm vụ)

 

- Câu nghi vấn

Q: Have/Has + S + PII?

A: Yes, S + have/ has.

No, S + haven"t / hasn"t.

Ví dụ:

Have you ever travelled to Vietnam? (Bạn vẫn từng phượt tới Việt Nam lúc nào chưa?) // Yes, I have./ No, I haven’t.Has she arrived London yet? (Cô ấy vẫn tới Luân Đôn chưa?) // Yes, she has./ No, she hasn’t.Have you started the assignment? (Bạn đã bắt đầu với công việc, nhiệm vụ

 

#3. CÁCH SỬ DỤNG THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

➣ Hành động đã hoàn thành cho tới thời điểm lúc này mà không đề cập tới nó xảy ra lúc nào.

Ví dụ 1: I have done all my homework. (Tôi đã làm cho hết bài xích tập về nhà.)Ví dụ 2: He has lost my key. (Anh ấy đã làm mất đi chìa khóa của tôi.)

He has lost my key

➣ Hành động bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại.

Ví dụ 1: They’ve been married for nearly fifty years. (Họ đã kết hôn được 50 năm.)Ví dụ 2: She has lived in Tokyo all her life. (Cố ấy đang sống cả đời sinh sống Liverpool.)

They’ve been married for nearly fifty years

Lưu ý : họ có thể sử dụng Thì hiện nay tại ngừng tiếp diễn cho đông đảo trường phù hợp như lấy một ví dụ 2.

Ví dụ:

She has been living in Tokyo all her life.It’s been raining for hours.

➣ Diễn tả hành động đã từng làm cho trước đây và bây giờ vẫn còn làm

Ví dụ 1: He has written three books and he is working on another book. (Anh ấy đang viết được 3 cuốn sách với đang viết cuốn tiếp theo.)Ví dụ 2: I’ve played the guitar ever since I was a teenager. (Tôi đã nghịch guitar kể từ thời điểm còn nhỏ.)

I’ve played the guitar ever since I was a teenager

➣ Sử dụng một mệnh đề với “since” chỉ ra rằng khi một chiếc gì đó ban đầu trong vượt khứ:

Ví dụ 1: They’ve stayed with us since last week. (Họ sẽ ở với công ty chúng tôi từ tuần trước.)Ví dụ 2:have worked here since I left school. (Tôi đã thao tác ở đây kể từ thời điểm tôi tách trường.)

They’ve stayed with us since last week

➣ Một gớm nghiệm cho tới thời điểm bây giờ (thường cần sử dụng trạng từ ever)

Ví dụ 1: My last birthday was the worst day I’ve ever had. (Sinh nhật năm kia là ngày tệ độc nhất vô nhị đời tôi.)Ví dụ 2: Have you ever met George? Yes, but I’ve never met his wife. (Bạn đã khi nào gặp George chưa? Có, cơ mà tôi chưa khi nào gặp bà xã anh ta)

My last birthday was the worst day I’ve ever had

➣ Về một hành động vào quá khứ nhưng quan trọng đặc biệt tại thời điểm nói

Ví dụ 1: I can’t get in my house. I’ve lost my keys. (Tôi không thể vào trong nhà được. Tôi tấn công mất chùm chìa khóa của chính mình rồi.)Ví dụ 2: Teresa isn’t at home. I think she has gone shopping. (Teresa không có ở nhà. Tôi nghĩ cô ấy đang đi cài sắm.)

Teresa isn’t at home. I think she has gone shopping

Lưu ý quánh biệt: Trong một vài trường hợp, ta sử dụng trạng thái quá khứ phân trường đoản cú của rượu cồn từ lớn BE: BEEN như một dạng quá khứ phân từ của đụng từ GO.

Trong những thì tiếng Anh, "thì bây giờ hoàn thành" cùng "thì vượt khứ đơn" là 2 thì rất nhiều bạn dễ bị nhầm lẫn biện pháp sử dụng. Chính vì vậy, chúng ta lưu ý thật cẩn thận để sử dụng thì giờ Anh thật hợp lí trong ngữ cảnh nhé!

#4. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

- just, recently, lately: gần đây, vừa mới

- already: rồi

- before: trước đây

- ever: đã từng

- never: chưa từng, ko bao giờ

- yet: chưa (dùng vào câu che định và câu hỏi)

 

- for + N – quãng thời gian: trong khoảng chừng (for a year, for a long time, …) ví dụ: for 2 months: trong khoảng 2 tháng

- since + N – mốc/điểm thời gian: từ khi (since 1992, since June, …)

- so far = until now = up to lớn now = up lớn the present: cho mang lại bây giờ

- in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: vào …. Qua ( Ví dụ: During the past 2 years: trong hai năm qua)

 

 

*** Vị trí của những trạng từ trong thì bây giờ hoàn thành:

- already, never, ever, just: sau “have/ has” và đứng trước cồn từ phân tự II.

- already: cũng hoàn toàn có thể đứng cuối câu.

Ví dụ: I have just come back home. (Tôi vừa bắt đầu về nhà.)

- Yet: đứng cuối câu, với thường được thực hiện trong câu phủ định với nghi vấn.

Ví dụ: She hasn’t told me about you yet. (Cô ấy vẫn chưa kể với tôi về bạn.)

- so far, recently, lately, up lớn present, up lớn this moment, in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: rất có thể đứng đầu hoặc cuối câu.

Ví dụ: I have seen this film recently. (Tôi xem bộ phim này gần đây.)

#5. BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

Sau khi học kiến thức và kỹ năng ngữ pháp cơ phiên bản về thì bây giờ hoàn thành các bạn nên làm bài xích tập sau đây để củng cố bền vững và kiên cố hơn, đọc và biết cách áp dụng rất tốt nhé!

Bài tập 1: Đọc các tình huống, sử dụng những động từ tiếp sau đây và viết lại câu với thì hiện tại hoàn thành:

arrive - break – fall - go - up - grow - improve – lose

 

1. Tom is looking for his key. He can"t find it.

= Tom has lost his key.

2. Lisa can"t walk và her leg is in plaster.

Lisa .................... . .... ............................................ .

3. Last week the bus fare was £1 .80. Now it is £2.

The bus fare ........................................ .............. ..

4. Maria"s English wasn"t very good. Now it is better.

Her English .............................................................. .

 5. Dan didn"t have a beard before. Now he has a beard.

Dan ..........................................................................

6. This morning I was expecting a letter. Now I have it.

The letter .................................................................

7. The temperature was 20 degrees. Now it is only 12.

The .................................................... ........................... ..

Bài tập 2: lựa chọn “Been” hoặc “Gone”

1, James is on holiday. He"s gone to Italy.

2, Hello! I"ve just ........... ... To the shops. I"ve bought lots of things.

3, A lice isn"t here at the moment. She"s ..... .......... ............................ Lớn the shop to get a newspaper.

4, Tom has ..................................... Out. He"ll be back in about an hour.

5, "Are you going khổng lồ the bank?" - "No, I"ve already ..... . ....................... ..... Khổng lồ the bank."

Bài tập 3: vấn đáp các thắc mắc dựa vào từ vào ngoặc

1. Would you like something to lớn eat?

 No, thanks. ..... I have just had lunch... (I / just / have / lunch)

 2. Do you know where Julia is?

Yes, .................................. ................................................. .. ..... ............. . .. (I / just / see / her)

 3. What time is David leaving?

.....................................................................................................................(He / already / leave)

4. What"s in the newspaper today?

I don"t know. .. ............................................................. .............................. (I / not / read / it / yet)

5. Is Sue com ing lớn the cinema with us?

No, ....... .. ............................................................................. .... .. (She / already / see / the film)

6. Are your friends here yet?

Yes, .. ................ .......................................................................................... (they / just / arrive)

7. What does Tim think about your plan?

...........................................................................................................(we / not / tell / him / yet)

Bài tập 4: Đọc tình huống và viết lại câu với những từ just, already hoặc yet.

1. After lunch you go to lớn see a friend at her house. She says, "Would you like something lớn eat?"

You say: No thank you. I"ve just had lunch. (have lunch)

2. Joe goes out. Five minutes later, the phone rings and the caller says, "Can I speak to lớn joe?"

You say: I"m afraid .... ........... .... ..................... .................................... ..... . (go out)

3.You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished và starts to lớn take your plate away.

You say: Wait a minute! ................ .......................................................... . (not / finish)

4. You plan to eat at a restaurant tonight. You phoned lớn reserve a table. Later your friend says, "Shall I phone to reserve a table?

 You say: No, ............ ............................... ........... .... ....... ................. ...... . (do it)

 5. You know that a friend of yours is looking for a place khổng lồ live. Perhaps she has been successful. Ask her.

You say: .. ....... ............ . ................... .. ..................... ..... ..... ... .... ... . .... ? (find)

6. You are still thinking about where khổng lồ go for your holiday. A friend asks, "Where are you going for your holiday?

 You say: ...................... .......... ................... . ........................ ..... .... ...... . (not / decide)

7. Linda went shopping, but a few minutes ago she returned. Somebody asks, "Is Linda still out shopping?"

You say: No, .... ........................................................ ................................ (come back)

Bài tập 5: phân chia thì hiện nay tại dứt và thừa khứ đơn. (Bài tập nâng cấp này sẽ giúp bạn nhận ra rõ về thì hiện tại xong và quá khứ 1-1 – đây là 2 thì nhiều người dễ bị lầm lẫn nhất)

1. When………you………this wonderful skirt? (to design)

2. My mother………into the van. (not/ to crash)

3. The boys………the mudguards of their bicycles. (to take off)

4.………you………your aunt last week? (to phone)

5. He………milk at school. (not/ khổng lồ drink)

6. The police………two people early this morning. (to arrest)

7. She………to japan but now she………back. (to go – to lớn come)

8. Dan………two tablets this year. (already/ to lớn buy)

9. How many games………so far this season? (your team/ to win)

10. Peter……… football yesterday.

11. They……… the car. It looks new again.

Xem thêm: Hãy Kể Một Kỉ Niệm Khó Quên Về Tình Bạn Hay Chọn Lọc, Hãy Kể Một Kỉ Niệm Khó Quên Về Tình Bạn (30 Mẫu)

12. Last year we……… khổng lồ Italy.

13. John & Peggy……… the book. Now they can watch the film.

14. I……… my friend two days ago.

15. We……… another country before.

16. She……… a new oto in 2011.

17. I’m sorry, but I……… my homework.

18. .……… the trò chơi of chess?

Bài tập 6: bạn hãy viết các câu hỏi để hỏi những vấn đề mọi fan đã làm, sử dụng với ‘over’

1, (ride / horse?) ... Have you ever ridden a horse?

2, (be /" California?) Have ..................................................................................................

3, (run / marathon?) .... .......................................................................... ....... .. ................

4, (speak / famous person?) ..............................................................................................

5, (most beautiful place / visit?) What’s............................................................................

#6. ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

2, Lisa has broken her leg.

3, The bus fare has gone up.

4, Her English has improved.

5, Dan has grown a beard.

6, The letter has arrived.

7, The temperature has fallen.

Bài tập 2:

2, been

3, gone

4, gone

5, been

Bài tập 3:

2. Yes, I"ve just seen her.

Yes, I have just seen her.

or Yes, I just saw her.

3. He"s already left.

He has already left.

or He already left.

4. I haven"t read it yet.

or I didn"t read it yet.

5. No, she"s already seen the film.

No, she has already seen.

or No, she already saw.

 6. Yes, they"ve just arrived.

 Yes, they have just arrived.

or Yes, they just arrived.

7. We haven"t told him yet.

or We didn"t tell him yet.

Bài tập 4:

2. He"s just gone out / He has just gone out / He just went out.

3. I haven"t finished yet / I didn"t finish yet

4. I"ve already done it / I have already done it / I already did it.

5. Have you found a place lớn live yet? / Did you find a place ... ?

6. I haven"t decided yet / I didn"t decide yet.

7. She"s just come back / She has just come back / She just came back.

Bài tập 5:

1. When did you thiết kế this wonderful skirt?

2. My mother did not crash into the van.

3. The boys took off the mudguards of their bicycles.

4. Did you phone your aunt last week?

5. He did not drink milk at school.

6. The police arrested two people early this morning.

7. She went to nhật bản but now she has come back.

8. Dan has already bought two tablets this year.

Xem thêm: Bài Văn Tả Cảnh Biển Lúc Bình Minh, Top 10 Bài Văn Tả Cảnh Biển Hay Nhất

9. How many games has your team won so far this season?

Bài tập 6:

2, Have you ever been to California?

3, Have you ever run (in) a marathon?

4, Have you ever spoken to a famous person?

5, What"s the most beautiful place you"ve ever visited? / ... You have ever visited?

 

Với những kiến thức về thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect) và bài tập thực hành trên đây, cô Hoa tin rằng chúng ta đã nắm vững và hoàn toàn có thể vận dụng trót lọt tru khi áp dụng ngữ pháp tiếng Anh nói tầm thường và khi làm bài bác TOEIC Reading nói riêng.