Công thức thì hiện tại đơn lớp 6

     

Thì bây giờ đơn (Simple Present Tense) là một trong những trong cácthì tiếng Anh- nhà điểm ngữ pháp cănbản thứ nhất mà bất kể người học tiếng Anh nào thì cũng đều buộc phải nằm lòngtrước lúc học những mảng con kiến thức không ngừng mở rộng và nâng cao hơn.

Bạn đang xem: Công thức thì hiện tại đơn lớp 6


Trong bài viết này, Anh ngữ Ms Hoa sẽ share một cáchchi tiết để giúp chúng ta hiểu rõ thì bây giờ đơn tất cả công thức, bí quyết dùng vàdấu hiệu phân biệt như nắm nào, cũng tương tự giúp chúng ta có thể sâu chuỗi kỹ năng bài học tiện lợi hơn. Bên cạnh đó, phần đông ví dụ phân tích cụ thể và bài tập rèn luyện nâng cao sẽ giúp chúng ta càng nắm chắc thêm về thì lúc này đơn này. Vậy bọn họ cùng bắt vào bài học ngay nhé!

#1. KHÁI NIỆM THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Thì hiện tại đơn (Simple Present tense) là thì sử dụng để miêu tả một hành động mang tính tiếp tục (regular action), theo kinh nghiệm (habitual action) hoặc hành động lặp đi lặp lại có tính quyluật, hoặc mô tả chân lý vàsự thiệt hiển nhiên.

Ví dụ:

I walk lớn school every day. ( Tôi đi học hằng ngày)

He oftenplayssoccer. (Anh ấy tiếp tục chơi nhẵn đá)


*

Ví dụ về thìhiện tại đơn

#2. CÔNG THỨC THÌ HIỆN TẠI ĐƠN


*

Thể

Động từ tobe

Động từ bỏ thường

Khẳng định

S + am/is/are +

I +am

He, She, It +is

You, We,They +are

E.g.1: I am a student. (Tôi là học tập sinh.)

E.g.2: They are teachers. (Họ phần đông là giáo viên.)

E.g.3: She is my mother. (Bà ấy là bà bầu tôi.)

S + V(s/es) +

I, You, We, They + V (nguyên thể)

He, She, It +V (s/es)

E.g.1: He always swimin the evening. (Anh ấy luôn luôn đi bơi vào buổi tối.)

E.g.2: Mei usually goesto bed at 11 p.m. (Mei thường đi ngủ vào khoảng 11 giờ đồng hồ tối).

E.g.3: Every Sunday wegoto see my grandparents. (Chủ nhật hằng tuần công ty chúng tôi thường đi thăm ông bà).

Phủ định

S + am/is/are + not +

is not = isnt ;

are not = arent

E.g.: She is not my friend.(Cô ấy chưa hẳn là bạntôi.)

S + do/ does + not + V (nguyên thể)

do not = dont

does not = doesnt

E.g.: He doesn"t work in a shop. (Anh ta không thao tác ở cửa ngõ tiệm.)

Nghi vấn

Yes No question (Câu hỏi ngắn)

Q:Am/ Are/ Is(not)+ S + .?

A: Yes, S + am/ are/ is.

No, S + am not/ arent/ isnt.

E.g.:Areyou a student?

Yes, I am. / No, I am not.

Wh- questions (Câu hỏi tất cả từ nhằm hỏi)

Wh- + am/are/is(not)+ S + .?

E.g.:

a) What is this? (Đây là gì?)

b) Where are you? (Bạn ở chỗ nào thế?)

Yes No question (Câu hỏi ngắn)

Q: Do/ Does (not)+ S +V(ng.thể)..?

A: Yes, S + do/ does.

No, S + dont/ doesnt.

E.g.:Do you play tennis?

Yes, I do. / No, I dont.

Wh- questions (Câu hỏi tất cả từ để hỏi)

Wh- + do/ does (not)+ S +V(nguyên thể).?

E.g.:

a) Where vị you come from? (Bạn đến từ đâu?)

b) What do you do? (Cậu làm cho nghề gì vậy?)

Lưu ý khác

Khi chia động từ sinh sống thì này, so với ngôi trước tiên (I), thiết bị hai (you) với thứ 3 số các (they) thìđộng từ không phải chia, thực hiện động từ bỏ nguyên thể không có to như sống ví dụ nêu trên. Đối cùng với ngôi đồ vật 3 số không nhiều (he, she, it), buộc phải chia rượu cồn từ bằng phương pháp thêm đuôi có "s/es" tùy từng trường hợp.Ví dụ: He walks. / She watches TV ...

Cách thêm s/es sau động từ:

Thêm s vào đằng sau số đông các hễ từ: want - wants; work - works;

Thêm es vào những động từ xong xuôi bằng ch, sh, s, ss, x, z, o:miss - misses; wash - washes; fix - fixes; teach - teaches; go - goes ...

Bỏ y và thêm ies vào sau các động từ kết thúc bởi một phụ âm + y:

study - studies; fly - flies; try - tries ...

MỞ RỘNG: bí quyết phát âm phụ âm cuối "-s" (áp dụng cho tất cả các từ, thuộc các từ nhiều loại khác nhau)

*Chú ý: giải pháp phát âm phụ âm cuối này phải phụ thuộc phiên âm quốc tế (international transcription) chứ không dựa vào cách viết (spelling).

/s/: khi từ bao gồm âm cuối là/k/, /p/, /t/, /f/, /θ/

Ví dụ: likes /laɪks/;cakes /keɪks/; cats /kæts/;types /taɪps/; shops /ʃɒps/;laughs /lɑːfs/; cuffs /kʌfs/; coughs /kɒfs/; paths /pɑːθs/;months /mʌnθs/


/iz/: lúc từ có âm cuối là/s/, /ʃ/, /z/, /tʃ/, /dʒ/, /ʒ/

Ví dụ:misses /mɪsɪz/; places /pleɪsɪz/;buzzes /bʌzɪz/; rises /raɪzɪz/; sizes /saɪzɪz/; matches /mætʃɪz/; watches /wɒtʃɪz/;washes /wɒʃɪz/; dishes /dɪʃɪz/; manage /ˈmænɪdʒɪz/; changes /tʃeɪndʒɪz/; garages /ˈɡærɑːʒɪz/; rouge /ruːʒɪz/

/z/: lúc từ có âm cuối là những phụâm còn lại hoặc nguyên âm:/m/, /n/, /ŋ/, /l/, /g/, /b/, /d/, /r/, /v/, /ð/, /eɪ/, /aɪ/

Ví dụ:cabs /kæbz/; beds /bedz/;needs /niːdz/; bags /bæɡz/;loves /lʌvs/; gives /ɡɪvs/; bathes /beɪðz/; clothes /kləʊðz/; apples /ˈæpəlz/; swims /swɪmz/;comes /kʌmz/;eyes /aɪz/; plays /pleɪz/


Tham khảo video clip về thì hiện tại đơn

#3. CÁCH SỬ DỤNG THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Diễn tả một thói quen giỏi hành động ra mắt thường xuyên, lặp đi lặp lại.

Ví dụ:

- I brush my teeth every day.

Tôi đánh răng hằng ngày.

- I usually get up at 6 o"clock.

Tôi liên tục thức giấc vào tầm 6h sáng.

Ta thấy câu hỏi thức dậy cơ hội 6h sáng sủa là hành động lặp đi lặp lại liên tiếp => thực hiện thì bây giờ đơn. Vày chủ ngữ là I buộc phải động từ bỏ get up ngơi nghỉ dạng nguyên thể.

- July is always on time.

July luôn luôn luôn đúng giờ.


*

I brush my teeth every day

Diễn tả thực lý, thực sự hiển nhiên.

Là các sự vật, hiện tượng hiển nhiên trong cuộc sống thường ngày không tất cả gì đểtranh luận

Ví dụ:

- The sun sets in the west

Mặt trời lặn ở hướng tây.

- The earth moves around the Sun.

Trái đất quay quanh mặt trời.

Việc trái đất luôn luôn quay quanh phương diện trời là sự việc thật phân biệt => dùng lúc này đơn.


*

The earth moves around the Sun.

Diễn tả sự việc xảy ra trong tương lai

Cách này thường áp dụng để nói về thời hạn biểu, thời khóa biểu,chương trình hoặc kế hoạch, kế hoạch trình ...

Ví dụ:

- The plane takes off at 7 a.m this morning.

Máy cất cánh cất cánh lúc 7 giờ sáng nay.

- The train leaves at 8 a.m tomorrow.

Tàu phát xuất lúc 8 giờ tạo sáng mai.

Mặc dù sản phẩm bay không đến hay tàu chưa khởi thủy nhưng vì đó là lịch trình bao gồm sẵn đề nghị sẽ sử dụng thì bây giờ đơn.


*

The plane takes off at 7 a.m this morning

Sử dụng vào câu điều kiện loại 1

Ví dụ:

- If my headache disappears, we can play tennis.

Nếu cơn nhức đầu của tớ qua đi, bạn cũng có thể chơi tennis.


If my headache disappears, we can play tennis.

Sử dụng trong một trong những cấu trúckhác trong giờ Anh

Ví dụ:

- We will waituntilhe comes.

Chúng tôi đã đợi cho tới khi anh ấy tới.

- They will go to lớn the beach only whenit is sunny.

Họ đã đi đại dương chỉ lúc trời nắng.


They will go lớn the beach only whenit is sunny.

Xem thêm: Điện Thoại Không Xác Định Được Vị Trí Của Bạn Trên Thiết Bị Di Động?

Bạn đề nghị tham khảo: vớ tần tật ngữ pháp ẵm trọn 990 điểm TOEIC

#4. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

Dấu hiệu nhận biết thì bây giờ đơn: khi trong câu có những trạng trường đoản cú chỉ tần suất:

Always (luôn luôn) , usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên) , sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi) , never (không bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên) ...

Ví dụ:

We sometimes go to the beach.(Thỉnh thoảng chúng tôi đi biển.)I always drink lots of water. (Tôi thường giỏi uống các nước.)

Every day, every week, every month, every year, every morning (mỗi ngày, từng tuần, từng tháng, từng năm).

Daily, weekly, monthly, quarterly, yearly (hàng ngày, mặt hàng tuần, mặt hàng tháng, sản phẩm quý, sản phẩm năm)

Ví dụ:

They watch TV every evening. (Họ coi truyền hình từng tối.)I play football weekly. (Tôi chơi soccer hàng tuần.)

Once/ twice/ three times/ four times.. A day/ week/ month/ year,. (một lần/ nhị lần/ cha lần/ tư lần ..mỗi ngày/ tuần/ tháng/ năm)

Ví dụ:

He goes to the cinemathree timesa month. (Anh ấy đi xem phim 3 lần từng tháng.)I go swimming once a week. (Tôi đi bơi mỗi tuần một lần.)

Nếu bạn muốn nhận bốn vấntham gia những khóa học củaAnh ngữ Ms HoavớiĐội ngũ giáo viên giỏitrực tiếp đào tạo vàgiáo trình từ bỏ biên soạn chuẩn chỉnh theo format đề thi, cân xứng với từng trình độ của học viên. Chúng ta Hãy đk ngay tại Đây nhé!

#5. BÀI TẬP THỰC HÀNH

Bài 1: phân tách động từ vào ngoặc sống thì lúc này Đơn:

1. I (be) ________ at school at the weekend.2. She (not study) ________ on Friday.3. My students (be not) ________ hard working.4. He (have) ________ a new haircut today.5. I usually (have) ________ breakfast at 7.00.6. She (live) ________ in a house?7. Where your children (be) ________?8. My sister (work) ________ in a bank.9. Dog (like) ________ meat.10. She (live)________ in Florida.11. It (rain)________ almost every day in Manchester.12. We (fly)________ to Spain every summer.13. My mother (fry)________ eggs for breakfast every morning.14. The bank (close)________ at four o`clock.15. John (try)________ hard in class, but I (not think) ________ he`ll pass.16. Jo is so smart that she (pass)________ every exam without even trying.17. My life (be) so boring. I just (watch)________ TV every night.18. My best friend (write)________ khổng lồ me every week.19. You (speak) ________ English?20. She (not live) ________ in HaiPhong city.

Bài tập 2: thực hiện những động từ cho dưới đây để điền vào khu vực trống thích hợp hợp.

cause(s) - connect(s) - drink(s) - live(s) - open(s) - speak(s) - take(s)

1. Tanya .......... German very well.

2. I don"t often ...... ............ ... Coffee.

3. The swimming pool . . ...... . ......... At 7.30 every morning.

4. Bad driving ... . .. .. ......... ...... Many accidents.

5. My parents .. .. . ................. In a very small flat.

6. The Olympic Games .. .................. . ....... .. ..... . Place every four years.

7. The Panama Canal ............... ..... .. . ............ The Atlantic & Pacific Oceans.


Bài tập 3: Sử dụng những động từ bỏ sau để dứt câu.

believe eat flow go grow make rise tell translate

1. The earth goes round the sun.

2. Rice ....... In Britain.

3. The sun ... ............ ......................... . ... In the east.

4. Bees ................. . ... .... ..... ....... ... Honey.

5. Vegetarians ...... Meat.

6. An atheist ....... In God.

7.An interpreter .... ....... .. ............. From one language into another.

8. Liars are people who ............................. ........ ...... The t ruth.

9. The River Amazon ....................................... Into the Atlantic Ocean.

Bài tập 4: phân tách động từ mang đến đúng

1. Julie ............... (not /drink) tea very often.

2. What time ........ ............. ....... ..................................................... (the banks /dose) here?

3. I"ve got a car, but I .................. ....................... ..... ... .. ...... .. (not / use) it much.

4. "Where ... .. .. ..... .. ..... ...... ..... ...... (Ricardo /come) from?" - "From Cuba."

5. "What . ............. .... (you / do)?" - I"m an electrician."

6. Lt .................................................................... .................... (take) me an hour lớn get khổng lồ work. How long .................................. ................. ......... ....... ................... (it /take) you?

7. Look at this sentence. What ...................... . ...... ... . ...................................... (this word / mean)?

8. David isn"t very fit. He .... .... . . ..... .... .. .......... ... (not /do) any sport.

Bài tập 5: Đặt thắc mắc mà các bạn sẽ hỏi Lisa về phiên bản thân và mái ấm gia đình cô ấy.

1. You know that Lisa plays tennis. You want to lớn know how often. Ask her.

How often ............................................................................................... ?

2. Perhaps Lisa"s sister plays tennis too. You want lớn know. Ask Lisa.

......... ...................... Your sister . . ....... . .... ... ........ ...... ........... .. ........

3. You know that Lisa reads a newspaper every day. You want to lớn know which one. Ask her.

....................................................................... ..........................................

4. You know that Lisa"s brother works. You want to lớn know what he does. Ask Lisa.

...................................................................................................................

5. You know that Lisa goes lớn the cinema a lot. You want lớn know how often. Ask her.

................................................................................................................

6 You don"t know where Lisa"s grandparents live. You want khổng lồ know. Ask Lisa.

............................................................................................................

Bài tập 6:Viết lại câu trả chỉnh

E.g.: They / wear suits to lớn work?=> vì chưng they wear suits khổng lồ work?

she / not / sleep late at the weekends =>________we / not / believe the Prime Minister =>________you / understand the question? =>________they / not / work late on Fridays =>________David / want some coffee? =>________she / have three daughters =>________when / she / go lớn her Chinese class? =>________why / I / have khổng lồ clean up? =>_______

Bài tập 7: ngừng đoạn đối thoại sau:

Rita: () do you like (you / like) football, Tom?

Tom: () / love (1 / love) it. I`m a United fan. (1) (I / go) to lớn all their games.Nick usually (2) ................................................. (come) with me.And (3) ............................................... (we / travel) to away games, too.Why (4) ............................................. (you / not / come) lớn a match some time?Rita: I`m afraid football (5).. (not / make) sense to lớn me men running aftera ball. Why (6) ...................................................... (you / take) it so seriously?Tom: It"s a wonderful game. (7) ................................................ (I / love) it. United are my whole life.Rita: How much (8).. (it / cost) to lớn buy the tickets và pay for the travel?Tom: A lot. (9) ............................. (I / not / know) exactly how much.But (10) (that / not / matter) to me.(11) ............................ (I / not / want) to bởi vì anything else.(12) .......................... (that / annoy) you?Rita: No, (13) .......................... (it / not / annoy) me.I just (14) (find) it a bit sad.

#6. ĐÁP ÁN

Bài 1:

1 - am

2 does not study

3 are not

4 has

5 have

6 lives

7 Where are your children?

8 works

9 likes

10 lives

11 rains

12 fly

13 flies

14 closes

15 tries bởi vì not think

16 passes

17 is - watch

18 writes

19 bởi vì you speak English?

20 does not live

Bài 2:

1. Speaks


2. Drink

3. Opens

4. Causes

5. Live

6. Take

7. Connects

Bài 3:

1.goes

2. Doesnt grow

3. Rises

4. Make

5. Don"t eat

6. Doesn"t believe

7. Translates

8. Don"t tell

9. Flows

Bài 4:

1. Doesn"t drink

2. Bởi vì the banks close

3. Don"t use

4. Does Ricardo come

5. Vày you do

6. Takes ... Does it take

7. Does this word mean

8. Doesn"t do

Bài 5:

1. How often do you play tennis

2. Does your sister play tennis?

3. Which newspaper vày you read?

4. What does your brother do?

5. How often vày you go to the cinema?

6. Where bởi vì your grandparents live?

Bài 6: Câu hoàn chỉnh

1. She doesnt sleep late at the weekends.

2. We dont believe the Prime Minister.

3. Vị you understand the question?

4. They dont work late on Fridays.

Xem thêm: Hội Thoại Tiếng Anh Về Gia Đình ", Mẫu Hội Thoại Tiếng Anh Chủ Đề Gia Đình

5. Does David want some coffee?

6. She has three daughters.

7. When does she go khổng lồ her Chinese class?

8. Why do I have to lớn clean up?

Bài tập 7

1.I go

2.comes

3.we travel

4.dont you come

5. Doesnt make

6. Vì chưng you take

7. I love

8. Does it cost

9. I dont know

10. That doesnt matter

11. I dont want

`12. Does that annoy

13. It doesnt annoy

14. Find

LÀM THÊM BÀI TẬP RÈN LUYỆN THÌ HIỆN TẠI ĐƠN: TẠI ĐÂY

Trên đó là toàn bộ chi tiết bài học tập về thì hiện tại đơn (Simple present tense) gồm những: Khái niệm, công thức, biện pháp sử dụng, dấu hiệu nhận thấy và bài bác tập rèn luyện, nhằm giúp các bạn hiểu thiệt rõ kiến thức và kỹ năng về thì cơ phiên bản này cũng như có thể áp dụng chính xáctrong giao tiếp. Các bạn đừng quên học tập thêm những bài học kinh nghiệm về các thì tiếng Anh không giống trên site anhngumshoa.comnhé!

Nếu có bất cứ thắc mắc hay khó khăn nào trong học tập, các bạn đừng ngần ngại bình luận dưới nội dung bài viết để được khuyên bảo và đáp án nha!

Chúc vớ cả các bạn học thật giỏi và học tập thêm kiến thức sau đây nhé!

Thì hiện tại tại tiếp diễn - Công thức, biện pháp dùng và tín hiệu nhận biếtThì hiện tại chấm dứt - Công thức, những dùng, lốt hiệu nhận thấy và bài xích tập