Công Thức Nhiệt Lượng Tỏa Ra

     

I. Nhiệt lượng là gì?

Nhiệt lượng có thể hiểu là phần nhiệt năng nhưng mà vật nhận được tuyệt bị hao hụt, mất đi trong quá trình truyền nhiệt.

Bạn đang xem: Công thức nhiệt lượng tỏa ra

Nhiệt lượng của một vật thu vào để gồm thể làm nóng lên phụ thuộc vào tía yếu tố:

- Khối lượng của vật: lúc khối lượng của vật càng lớn đồng nghĩa với việc nhiệt lượng của vật thu vào cũng càng lớn.

-Độ tăng nhiệt độ: khi độ tăng nhiệt của vật càng lớn thì nhiệt lượng cơ mà vật hấp thụ cũng sẽ càng lớn.

-Chất cấu tạo yêu cầu vật: tùy thuộc vào mỗi chất lại tất cả một nhiệt dung riêng khác biệt do đó, nhiệt lượng của bọn chúng cũng khác nhau.

II.Đặc điểm của nhiệt lượng


- Nhiệt lượng của vật cần thu nhằm phục vụ cho quá trình làm rét lên hoàn toàn phụ thuộc vào khối lượng của vật, độ tăng nhiệt độ của vật thuộc nhiệt dung riêng của chất liệu tạo sự nó.

- Nhiệt lượng riêng biệt cao: là nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy trọn vẹn một đơn vị khối lượng nhiên liệu vào bơm

- Nhiệt lượng riêng rẽ thấp: nhiệt lượng riêng rẽ cao loại trừ nhiệt bốc hơi của nước được giải phóng và tạo ra trong cả quy trình đốt cháy mẫu nhiên liệu.

- Nhiệt dung của nhiệt lượng kế: là lượng nhiệt cần thiết để đốt lạnh nhiệt lượng kế lên 1oC ở điều kiện tiêu chuẩn tuyệt còn được gọi là giá bán trị nước của nhiệt lượng kế.

III.Nhiệt dung riêng biệt là gì?

Nhiệt dung riêng được hiểu là những nhiệt lượng cần thiết để cung cấp đến một đơn vị đo của lượng chất đó. Cụ thể, dùng cho đo khối lượng tốt số phân tử (mol,…). Theo hệ thống đơn vị đo lường chuẩn Vật lý của Quốc tế thì nhiệt dung riêng có đơn vị đo là Joule/ kilôgam/ Kelvin tuyệt Joule/ mol/ Kelvin (ký hiệu J.Kg-1.K-1 tuyệt J/kKg.K)).

Nhiệt dung riêng rẽ thường được dùng trong những phép tính nhiệt lượng trong thừa trình gia công cho vật liệu xây dựng với phục vụ mang đến lựa chọn các vật liêu ở những chạm nhiệt.

Bảng nhiệt dung riêng biệt của một số chất thường được sử dụng

Chất lỏng

Nhiệt dung riêng biệt (J/kg.K)

Nước

2,3.106

Amoniac

1,4.106

Rượu

0,9.106

Thủy ngân

0,3.106

IV.Công thức tính nhiệt lượng

Công thức tính nhiệt lượng cơ bản

Công thức tính nhiệt lượng: Q = m.c.∆t

Trong đó:

- Q là nhiệt lượng của vật thu vào xuất xắc tỏa ra. Đơn vị tính: Jun (J) hoặc KJ. Nó cũng bao gồm thể tính bằng đơn vị calo hay kcal (1kcalo = 1000 calo và 1 calo = 4,2J)

-m là khối lượng riêng biệt của vật, được tính bằng kg

-c là nhiệt dung riêng được đo bằng J/kg.K. Nhiệt dung riêng biệt của một chất cho ta biết được nhiệt lượng cần thiết để có thể làm cho 1 kilogam chất đó tăng lên 1 độ C.

Xem thêm: 17 Kiểu Tóc Cho Mặt To Cắt Tóc Kiểu Gì ? 7 Gợi Ý Tuyệt Vời Dành Cho Nàng

-∆t là sự cầm đổi của nhiệt độ hay tất cả thể hiểu là sự biến thiên nhiệt độ

∆t = t2– t1

-Nếu ∆t > 0 thì vật tỏa ra nhiệt

-Nếu ∆t 2t

Trong đó:

-Q là nhiệt lượng tỏa ra. Đơn vị tính: J

-R là điện trở. Đơn vị tính: Ω

-I là cường độ chiếc điện. Đơn vị tính: A

-t là thời gian nhiệt lượng tỏa ra

*
Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra" width="588">

V. Phương trình cân bằng nhiệt cùng công thức tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy nhiên liệu

1. Phương trình cân bằng nhiệt

Qthu= Qtỏa

Trong đó:

-Qthulà tổng nhiệt lượng mà vật thu vào

-Qtỏalà tổng nhiệt lượng mà lại vật tỏa ra

2. Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra lúc đốt cháy nhiên liệu

Q = q.m

Trong đó:

Q là nhiệt lượng tỏa ra (đơn vị: J)q là năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu khi đốt cháy (đơn vị: J/kg)m là khối lượng nhiên liệu khi bị đốt cháy hoàn toàn (đơn vị tính: kg)

VI.Cân bằng nhiệt lượng trong lò hơi công nghiệp

1. Phương trình cân bằng nhiệt tổng quát tháo trong lò

- Nhiệt lượng sinh ra khi ta đốt nhiên liệu trong lò hơi đó là năng lượng cơ mà nhiên liệu cùng không khí có vào:

Qđv= Qnl+ Qkk

- Nhiệt lượng này, một phần sẽ được sử dụng hữu ích để sinh hơi, phần nhỏ hơn bị mất đi (được gọi là tổn thất nhiệt).

Qđv= Q1+ Q2+ Q3+ Q4+ Q5+ Q6

Trong đó:

-Q1là nhiệt lượng sử dụng hữu ích để sinh hơi (đơn vị: Kj/Kg)

-Q2là lượng tổn thất nhiệt vì chưng khói thải mang ra phía bên ngoài lò hơi (đơn vị: Kj/Kg)

-Q3là lượng tổn thất nhiệt bởi việc cháy không hoàn toàn về mặt hóa học (đơn vị: Kj/Kg)

-Q4là lượng tổn thất nhiệt bởi việc cháy không hoàn toàn về mặt cơ học (đơn vị: Kj/Kg)

-Q5là lượng tổn thất nhiệt vì chưng tỏa nhiệt từ mặt kế bên tường lò ra ko khí bao phủ (đơn vị: Kj/Kg)

-Q6là lượng tổn thất nhiệt bởi vì xỉ nóng mang ra bên ngoài (đơn vị: Kj/Kg)

- Nhiệt lượng sinh ra do việc đốt cháy nhiên liệu trong lò hơi sẽ bằng nhiệt lượng được sử dụng hữu ích để sinh hơi với phần nhiệt bị tổn thất vào suốt quy trình thực hiện. Phương trình thể hiện sự cân nặng bằng này được gọi là phương trình cân bằng nhiệt tổng quát tháo của lò.

Qđv= Qnl+ Qkk= Q1+ Q2+ Q3+ Q4+ Q5+ Q6

VII.Các dạng bài xích tập về công thức tính nhiệt lượng

Bài tập 1:Trong một bình nhôm với khối lượng 0,5 kg tất cả chưa 4kg nước ở nhiệt độ 20oC. Người ta đã thả vào bình một miếng sắt với khối lượng 0,2 kg đã được đun lạnh tới 500oC. Hãy xác định nhiệt độ của nước lúc bắt đầu sự cân nặng bằng nhiệt. Biết được nhiệt dung riêng biệt của nhôm là 896 J/kg.K, của nước là 4,18.103J/kg.K và của sắt là 0,46.103J/kg.K

Lời giải:

Ta có phương trình cân bằng nhiệt

(mbcb+ mncn)(t-t1) = mscs(t2-t)

⇒ t = 22,6oC

Bài tập 2:Hãy tính nhiệt lượng cần để tất cả thể đun 5kg nước từ 15oC đến 100oC trong một loại thùng sắt bao gồm khối lượng bằng 1,5kg. Được biết, nhiệt dung riêng rẽ của nước là 4200 J/kg.K với của sắt là 460 J/kg.K

Lời giải:

Ta có: Q = (m1c1+ m2c2)(t2-t1) = 1843650 J

Bài tập 3:Với 100g chì truyền nhiệt lượng 260J thì sẽ tăng nhiệt độ từ 15oC lên 35oC. Hãy tính nhiệt dung cùng nhiệt dung riêng của chì.

Lời giải:

Ta có: Q = mc(t2-t1) = C(t2-t1) => C = 13J/K cùng c = 130J/kg.K

Bài tập 4.Trộn cha loại chất lỏng không tác dụng hóa học lẫn nhau. Được biết khối lượng lần lượt là m1= 1kg, m2= 10kg và m3= 5kg, nhiệt độ và nhiệt dung riêng rẽ lần lượt mang lại t1= 6oc, c1= 2kJ/kg.độ, t2= -40oC, c2= 4kJ/kg.độ, t3= 60oC, c3= 2kJ.kg.độ. Hãy:

a) Tính nhiệt độ cân bằng của hỗn hợp

b) tìm kiếm nhiệt lượng cần để có tác dụng nóng hỗn hợp đến 6oC

Lời giải:

a) Phương trình cân bằng nhiệt:

Q1+ Q2+ Q3= 0 => t = -19oC

b) Nhiệt lượng cần để làm nóng hỗn hợp đến 6oC là:

Q = (c1m1+ c2m2+ c3m3)(t-t’) = 1300kJ

Bài tập 6:Một ấm điện tất cả ghi 220 V – 1000W được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun sôi 2l nước với nhiệt độ ban đầu là 10oC. Hiệu suất đun sôi của ấm là 90%, vào đó nhiệt lượng cung cấp để có thể đun sôi nước được coi là có ích.

Tính nhiệt lượng cần cung cấp để tất cả thể đun sôi lượng nước trên, biết nhiệt dung riêng rẽ của nước là 4200J/kg.K

a) Tính nhiệt lượng của ấm điện đã tỏa ra lúc đó

b) Tính thời gian cần thiết để bao gồm thể đun sôi lượng nước trên

Lời giải:

a) Nhiệt lượng cần cung cấp để tất cả thể đun sôi lượng nước bên trên là:

Qi = m.c.∆t = 4200.2.(100-20) = 672000J

Khi đó nhiệt lượng nhưng ấm đã tỏa ra là:

H = Qi/Qtp⇒ Qtp = Qi/H = 672000/(90/100) = 746700J

b) Thời gian cần thiết để đun sôi được lượng nước trên là:

Qtp = A = P.t⇒ t = Qtp/P = 746700/1000 ≈ 747s

Bài tập 7:Thùng nhôm bao gồm khối lượng 1,2 kg đựng 4kg nước ở 90oC. Hãy tra cứu nhiệt lượng tỏa ra nếu nhiệt độ hạ xuống 30oC. Biết nhôm có c2= 0,92kJ.kg.độ và nước tất cả c2= 4,186kJ/kg,độ.

Lời giải:

Nhiệt lượng tỏa ra khi nhiệt độ hạ xuống 30oC là:

Q = Q1+ Q2= c1m1(t1-t2) + c2m2(t1-t2) = 1,07.106J

Bài tập 8: Một bếp điện lúc hoạt động bình thường sẽ tất cả điện trở R = 80Ω với cường độ mẫu điện chạy qua bếp khi đó là I = 2,5A. Hãy tính nhiệt lượng mà bếp đã tỏa ra trong một giây.

Lời giải:

Nhiệt lượng cơ mà bếp đã tỏa ra trong một giây:

Q = I2.R.t = 2,52.80.1 = 500J

Bài tập 9:Một nhiệt lượng kế tất cả chứa 2kg nước ở 15oC. Bỏ vô nhiệt lượng kế một quả cân nặng vằng đồng bằng đồng thau gồm khối lượng là 500g ở 100oC. Hãy tìm nhiệt độ cân bằng của hệ. Vỏ nhiệt lượng kế được coi như ko thu nhiệt. Biết nhiệt dung riêng của đồng là c1= 3,68.102 j/kg.độ cùng c2= 4,186kJ/kg.độ

Lời giải:

Ta có phương trình cân nặng bằng nhiệt đến hệ:

Q1+ Q2= 0 c1m1(t-t1) + c2m2(t-t2) = 0 => t = 16,8oC

Bài tập 10:Một khối m = 50g hợp kim chì kẽm tại 136oC được cho vô một nhiệt lượng kế, nhiệt dung 30J/độ, bao gồm chứa 100g nước ở 14oC. Nhiệt độ cân bằng là 18oC. Tính khối lượng của chì, kẽm. Biết được nhiệt dung riêng của nước là c0= 4,2kJ/kg.độ, chì là c1= 0,13kJ/kg.độ, kẽm c2= 0,38kJ/kg,độ.

Xem thêm: Cách Làm Chân Gà Muối Sả Ớt Thơm, Cay, Giòn Sần Sật, Cách Làm Chân Gà Muối Sả Ớt Ngon Tuyệt Cú Mèo

Lời giải:

Gọi m1, m2, m3và m0lần lượt là khối lượng của chì, kẽm, nhiệt lượng kế cùng nước

Và lần lượt t1, t2, t3là nhiệt độ ban đầu của chì, kẽm, nhiệt lượng kế cùng nước.

T là nhiệt độ bình thường của hệ khi được cân nặng bằng

Ta bao gồm phương trình cân bằng mang đến hệ: Q1+ Q2+ Q3+ Q0= 0

⇔C1m1(t-t1) + c2m2(t-t2) + c3m3(t-t3) + c0m0(t-t0) = 0

Trong đó: t1= t2= 136oC; T3= T4= 14oC. C3m3= 30J/K; t = 18oC; c1= 0,13J/g.K; c2= 0,38 J/g.K; c0= 4,2J/g.K; m0= 100g