Công Thức Dãy Đồng Đẳng Của Ancol Etylic

     

Đáp án và lý giải chính xác câu hỏi trắc nghiệm “Công thức hàng đồng đẳng của ancol etylic là?” cùng với kiến thức lý thuyết liên quan liêu là tài liệu bổ ích môn chất hóa học 11 dành cho chúng ta học sinh cùng thầy gia sư tham khảo.

Bạn đang xem: Công thức dãy đồng đẳng của ancol etylic


1. Định nghĩa ancol

2. Phân loại ancpl

3. Đồng phân và danh pháp

4. Tính chất vật lý

5. đặc thù hóa học 

6. Điều chế:


Trắc nghiệm: cách làm dãy đồng đẳng của ancol etylic là?

A. CnH2n-2O

B. ROH

C. CnH2n+1OH

D. CnH2n-1OH

Trả lời: 

Đáp án đúng: C. CnH2n+1OH

Giải thích: Ancol etylic thuộc dãy đồng đẳng ancol no, đơn, hở (CnH2n+2O tốt CnH2n+1OH) 

Hãy để Top giải thuật giúp bạn bài viết liên quan những kiến thức và kỹ năng thú vị rộng về “ancol” nhé!

Kiến thức xem thêm về ancol

1. Định nghĩa ancol

- Ancol là những hợp hóa học hữu tuy vậy phân tử tất cả nhóm hidroxyl (OH) links trực tiếp với nguyên tử cacbon no.

Công thức tổng quát của ancol: R(OH)n (n ≥ 1), với R là nơi bắt đầu hiđrocacbon.


- bí quyết của ancol no mạch thẳng, đối kháng chức: CnH2n+1OH hay CnH2n+2O (với n ≥ 1).

Ví dụ: CH3OH, CH3CH2OH, CH2=CH-CH2–OH,...

- đội -OH links với nguyên tử cacbon no là đội -OH ancol.

- Bậc của ancol là bậc của nguyên tử C links trực tiếp với đội -OH.

*

2. Phân loại ancpl

a) Ancol no, 1-1 chức, mạch hở

Phân tử có một đội -OH liên kết với gốc ankyl: C H2 −OH 

b) Ancol không no, đối chọi chức, mạch hở

Phân tử có một nhóm -OH link với nguyên tử cacbon no của nơi bắt đầu hiđrocacbon không no.

c) Ancol thơm, solo chức

Phân tử có nhóm -OH link với nguyên tử cacbon no thuộc mạch nhánh của vòng benzen.

d) Ancol vòng no, đối kháng chức

Phân tử có một đội nhóm -OH liên kết với nguyên tử cacbon no thuộc gốc hiđrocacbon vòng no.

e) Ancol đa chức

Phân tử bao gồm hai hay những nhóm -OH ancol.

Xem thêm: Cách Nấu Bột Gạo Cho Trẻ 6 Tháng Tuổi, Cách Nấu Bột Cho Bé 6 Tháng

3. Đồng phân và danh pháp

a, Đồng phân

Đồng phân: Đồng phân đội chức, đồng phân mạch cacbon, đồng phân địa điểm nhóm OH, đồng phân vị trí links bội, đồng phân hình học nối đôi.

Ví dụ: Viết đồng phân của C3H8O.

b, Danh pháp

*Tên thông thường:

Qui tắc: 

Tên ancol = tên nơi bắt đầu hiđrocacbon no tương xứng + ic.

VD: CH3OH: Ancol metylic

CH3–C(CH3)2–OH Ancol tert-butylic

CH3-CH2-CH(CH3)-OH Ancol sec-butylic

CH2=CH–CHOH Ancol alylic

HOCH2–CH2OH Etilen glicol

CH2OH–CHOH–CH2OH Glixerol

 CH3-CH2-OH: ancol etylic.

b. Tên chũm thế:

Các bước:

* chọn mạch thiết yếu dài nhất cất OH

* Đánh số thứ tự ưu tiên phía có OH gần nhất.

Qui tắc: Tên hiđrocacbon tương ứng với mạch thiết yếu + số chỉ vị trí OH + ol

*

4. đặc điểm vật lý

- các ancol có ánh nắng mặt trời sôi cao hơn những hiđcacbon có cùng phân tử khối hoặc đồng phân ete của nó là do giữa các phân tử ancol có link hiđro → Ảnh hưởng đến độ tan.

- tự C1 đến C12 ancol ở thể lỏng (khối lượng riêng biệt d 13 trở lên nghỉ ngơi thể rắn.

- C1 đến C3 tan vô hạn nội địa vì gồm liên kiết H cùng với nước.

- Độ rượu = (Vancol nguyên chất/Vdd ancol).100

- những poli như etylen glicol, glixerol thường xuyên sánh, nặng hơn nước và bao gồm vị ngọt.

5. đặc thù hóa học 

a) phản nghịch ứng vắt nguyên tử H trong nhóm OH

- Ancol tính năng với kim loại kiềm M tạo ra muối ancolat. Phản bội ứng này minh chứng phân tử ancol có nguyên tử hidro linh động.

- bội phản ứng riêng của glixerol: chức năng với Cu(OH)2 tạo phức hóa học tan có màu xanh lá cây lam cực kỳ đặc trưng.

Xem thêm: Bài Thơ Em Lên Bốn (Nhược Thủy), Bài Thơ Em Lên Bốn

b) làm phản ứng nuốm nhóm OH

- bội nghịch ứng với axit vô cơ bạo gan như HX, HNO3, H2SO4…

R-OH + HA → R-A + H2O ( A là: Hal, ONO2…)

- phản nghịch ứng cùng với ancol chế tạo ete: R- OH + HO- R’ (H2SO4 đặc,to) →R- O- R’ + H2O

c) phản ứng tách nước sản xuất anken

Ancol khi công dụng với H2SO4 đặc, nấu nóng ở ánh sáng 1700oC mang đến phản ứng tách nước tựa như như bội phản ứng bóc tách HX trường đoản cú dẫn xuất halogen.

d) phản bội ứng oxi hóa

- oxi hóa không trả toàn: khi oxi hóa nhẹ thì ancol bậc 1 tạo anđehit; ancol bậc 2 chế tạo ra xeton; ancol bậc 3 không phản ứng. 

Ví dụ:

R- CH2OH + CuO → R- đến + Cu + H2O

- Oxi hóa hoàn toàn: Ancol cháy tạo nên khí cacbonic, hơi nước với tỏa những nhiệt