CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN TRƯỜNG DỊCH CHUYỂN MỘT ĐIỆN TÍCH

     

Cùng Top lời giải trả lời bỏ ra tiết, đúng chuẩn câu hỏi: “Công của lực năng lượng điện trường dịch chuyển một điện tích?” và đọc thêm phần kiến thức tham khảo giúp các bạn học sinh ôn tập và tích lũy kỹ năng bộ môn Vật Lý 11.

Bạn đang xem: Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích

Câu hỏi trắc nghiệm: Công của lực năng lượng điện trường dịch chuyển một điện tích 1μC dọc từ chiều một đường sức trong một điện trường đầy đủ 1000 V/m trên quãng mặt đường dài 1m là:

A. 1000 J.

B. 1 J.

C.1m J.

D. 1μ J.

Trả lời:

Đáp án đúng: C. 1 mJ.

Giải thích:

Biểu thức tính công của lực năng lượng điện trường:

- do điện tích dịch chuyển ngược chiều năng lượng điện trường nên α = 180o. Khi đó:

A = qEd = qE.MN.cosα = (1.10-6).1000.1.cos180o = 1 mJ

Kiến thức tham khảo về Công của lực điện, Hiệu điện thế


1. Công của lực năng lượng điện trường

- Đặc điểm: Công của lực năng lượng điện trường tác dụng lên một năng lượng điện tích không nhờ vào vào dạng quỹ đạo mà chỉ dựa vào vào điểm đầu với điểm cuối của hành trình (vì lực năng lượng điện trường là lực thế).

*

- Biểu thức: AMN = qEd

Trong đó: d là hình chiếu của tiến trình lên phương của con đường sức điện.

Xem thêm: Chuyện Bông Hoa Cúc Trắng : Câu Truyện Về Lòng Hiếu Thảo, Bông Hoa Cúc Trắng

Chú ý:

 + d > 0 khi hình chiếu thuộc chiều đường sức.

 + d MN = WM - WN

3. Điện thế, Hiệu năng lượng điện thế

Điện nỗ lực tại một điểm trong năng lượng điện trường là đại lượng đặc thù riêng cho điện ngôi trường về phương diện tạo nên thế năng khi đặt tại đó một năng lượng điện q. Nó được xác định bằng yêu đương số giữa công của lực điện tác dụng lên năng lượng điện q khi q dịch chuyển từ M ra xa khôn cùng và độ béo của q.

*

Hiệu điện thế: Hiệu điện nắm giữa nhị điểm M, N trong năng lượng điện trường đặc trưng cho kỹ năng sinh công của năng lượng điện trường trong sự dịch rời của điện tích từ M mang lại N. Nó được xác định bằng yêu mến số giữa công của lực điện tính năng lên năng lượng điện q trong sự dịch chuyển của q từ bỏ M mang lại N và độ bự của q:

*

Thế năng tĩnh điện: Wt = qV

4. Bài bác tập vận dụng 

Bài tập 1: Một điện tích 1,2.10-2C để tại bản dương của hai bạn dạng kim loại tuy nhiên song tích điện trái lốt nhau bí quyết nhau 2cm. Tính công của lực năng lượng điện trường di chuyển điện tích từ phiên bản dương về bản âm và tốc độ của năng lượng điện tại bản âm cho trọng lượng của năng lượng điện là 4,5.10-6g, độ mạnh điện trường giữa hai bản kim loại là 3000 V/m

Trả lời:


Tóm tắt qo = 1,2.10-2C;

m = 4,5.10-9kg; 

E = 3000 V/m;

vo = 0;

d = 2.10-2m

GiảiA = qEd =0,72J.

Định lý cồn năng: 0,5m(v2 - vo2) = A → v=1,79.104 m/s.

Bài tập 2: Hai bản kim loại tích điện trái lốt đặt tuy vậy song phương pháp nhau 1cm. Hiệu điện cố giữa hai phiên bản kim loại là 120V. Lấy g = 10m/s2, tính năng lượng điện của một hạt bụi bé dại khối lượng 0,1mg lơ lửng giữa hai bạn dạng kim loại.

Trả lời:

Tóm tắtm = 0,1.10-6kg, 

U = 120V; 

d=10-2m;

Để hạt những vết bụi nằm cân đối thì lực năng lượng điện trường = trọng lực

Giải

F = phường → qE = mg → mg => q = 8,3.10-11C

Bài tập 3: Một Electron dịch chuyển được môt đoạn 1cm, dọc từ một mặt đường sức điện, dưới công dụng của một lực điện trong một năng lượng điện trường đều phải có cường độ E = 1000 V/m. Hãy xác minh công của lực điện?

Trả lời:

1e = -1,6.10-19C; 

s = 1cm; 

α = 180o

A = e.E.s × cosα = 1,6.10-18J.

Xem thêm: Giáo Án Lựa Chọn Trật Tự Từ Trong Câu Ngữ Văn Lớp 8 Theo 5 Bước

Bài tập 4: Một Electron được thả không gia tốc đầu nghỉ ngơi sát bạn dạng âm, trong năng lượng điện trường đều giữa hai bản kim nhiều loại phẳng, tích năng lượng điện trái dấu. độ mạnh điện trường giữa hai bạn dạng là 1000 V/m. Khoảng cách giữa hai phiên bản là 1cm. Tính động năng của Electron khi nó mang đến đập vào phiên bản dương.

*

Động năng ban sơ tại phiên bản (-) của Electron : Wđ(-) = 0 bởi Electron được thả ko vận tốc, đụng năng của Electron khi nó đến đập vào bạn dạng dương:

*

Bài tập 5: Một Electron bay cùng với động năng 410eV (1eV = 1,6.10-19J) xuất phát từ một điểm có điện nỗ lực V1 = 600V theo hướng đường sức điện. Hãy xác định điện vắt tại điểm cơ mà ở kia Electron dừng lại. đến qe = -1,6.10-19C, me = 9,1.10-31kg?