Communication Unit 1 Lớp 9

     

Tiếng Anh lớp 9 new Unit 1 Communication trang 11

Loạt bài bác soạn, giải bài tập giờ Anh lớp 9 bắt đầu Unit 1 Communication để giúp Giáo viên, phụ huynh gồm thêm tài liệu nhằm hướng dẫn các em học sinh lớp 9 dễ dàng chuẩn bị bài nhằm học tốt môn giờ đồng hồ Anh lớp 9.

Bạn đang xem: Communication unit 1 lớp 9

*

Unit 1 lớp 9: Communication (phần 1 → 3 trang 11 SGK giờ Anh 9 mới)

1. Nick, Mi, Duong, & Mai are planning a day out lớn a place .... (Nick, Mi, Dương với Mai đang lên kế hoạch đi thăm 1 địa điểm nổi tiếng đến lớp của mình. Nghe đoạn hội thoại và chấm dứt kế hoạch bằng bài toán điền vào khu vực trống không thực sự 3 từ.)

Bài nghe:

1. Green Park2. Bus3. 8 a.m4. Own lunch5. Supermarket
6. Team-building7. Quizzes8. Painting village9. Make10. 5 p.m

2.

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Mẫu Tả Bác Hồ Kính Yêu Của Em Mới Nhất, Top 10 Tả Về Bác Hồ Ngắn Gọn

Imagine that your class is going to a place .... (Tưởng tượng lớp học của người sử dụng dự định đi tham quan du lịch 1 địa điểm nổi tiếng. Thao tác làm việc theo đội để bàn bạc những ý định cho ngày hôm đó. Điền vào bảng sau.)

DetailsWho lớn prepare
Place
Means of transport
Time lớn set off
Food
Drinks
Activities
Time khổng lồ come back

3.

Xem thêm: Những Bài Xã Luận Về Ngày Nhà Giáo Việt Nam, Bài Xã Luận Báo Tường 20

Present your plan to lớn the class. Which group has the best plan? (Thuyết trình planer của bạn. Team nào tất cả kế hoạch giỏi nhất?)

Good morning teacher và everyone!

Today, on behalf of my group, I am very glad to lớn present to lớn you about our plan for one-day trip lớn a place of interest. First of all, after discussing, we came up with the decision to lớn go khổng lồ Thong Nhat Park for a picnic in Sunday. The reasons for this choice are that Thong Nhat park is located right in Ha Noi so it does not take much time to lớn get there và we can have more time to enjoy the trip; this park is really large so there is plenty of space for picnic và other outdoors activities. Secondly, we made a detailed plan for this trip. Lớn specify, we will gather at school and set off at 9 a.m on Sunday by bicycle altogether. On arrival, An, Binh and Chien will be responsible for pitching a tent while Hoa và I prepare the lunch for us. After that, we will have lunch together and chat with each other. Binh will bring his guitar so we will sing together our favorite songs. In the afternoon, we will wander around to park & enjoy the fresh air there. We will go home at 5 p.m. I am really looking forward to carrying this plan out with my friends in this weekend.

Thank you for listening lớn my presentation và if you like our plan, please vote for our group!