CÓ BAO NHIÊU SỐ CÓ 3 CHỮ SỐ KHÁC NHAU MÀ CÁC CHỮ SỐ ĐỀU CHẴN?

     

Câu hỏi: Hãy mang đến biết bao gồm tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số khác biệt mà những chữ số đều chẵn

Lời giải :

Các chữ số đều chẵn gồm tất cả : 0, 2, 4, 6, 8

Số tất cả 3 chữ số đều chẵn :

- có 4 lựa chọn hàng trăm ( loại chữ số 0).

Bạn đang xem: Có bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau mà các chữ số đều chẵn?

-Có 4 lựa chọn hàng chục (loại chữ số mặt hàng nghìn).

-Có 3 lựa chọn hàng đơn vị (loại 2 chữ số sản phẩm trăm cùng hàng chục).

Số bao gồm 3 chữ số đều chẵn là : 4 x 4 x 3 = 48 (số)

Tổng hàng trăm là : (2 + 4 + 6 + 8) x (48 : 4) x 1000 = 24000.

Hàng chục (mỗi số sản phẩm chục có 3 lựa chọn hàng trăm cùng 3 lựa chọn mặt hàng đơn vị).

(2 + 4 + 6 + 8) x 3 x 3 x 10 = 1800

Hàng đơn vị (tương tự sản phẩm chục) : (2 + 4 + 6 + 8) x 3 x 3 = 180

Tổng tất cả : 24000 + 1800 + +180 = 25978

Một số dạng toán về số tự nhiên lớp 6

1. Dạng toán vận dụng công thức tính tổng các số hạng của dãy số biện pháp đều

Đối với dạng này ở bậc học cao hơn như THPT các em sẽ có công thức tính theo cấp số cộng hoặc cấp số nhân, còn với lớp 6 những em dựa vào cơ sở lý thuyết sau:

- Để đếm được số hạng cảu 1 dãy số cơ mà 2 số hạng liên tiếp cách đều nhau 1 số đơn vị ta sử dụng công thức:

Số số hạng = <(số cuối – số đầu):(khoảng cách)> 1

-Để tính Tổng những số hạng của một dãy nhưng mà 2 số hạng liên tiếp cách đều nhau 1 số đơn vị ta dùng công thức:

Tổng = <(số đầu số cuối).(số số hạng)>:2

* Ví dụ 1: Tính tổng: S = 1+3+5 +7 +… +39

° Hướng dẫn:

-Số số hạng của S là: (39-1):2+1 = 19+1 = 20. S = <20.(39+1)>:2 = 10.40 = 400.

* Ví dụ 2: Tính tổng: S = 2+5+8+…+59

° Hướng dẫn:

-Số số hạng của S là:(59-2):3+1 = 19+1 = 20. S = <20.(59+2)>:2 = 10.61 = 610.

2. Tìm các số tự nhiên thỏa mãn điều kiện đến trước


Phương pháp giải Liệt kê tất cả những số tự nhiên thỏa mãn đồng thời những điều kiện đã cho.

Ví dụ 4. (Bài 7 trang 8 SGK)

Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử :

a) A = {x ∈ N/ 12 3. Viết một tập hợp bằng giải pháp liệt kê những phần tử theo tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp ấy

Phương pháp giải

Căn cứ vào tính chất đặc trưng mang đến trước, ta liệt kê tất cả các phần tử thỏa mãn tính chất ấy.

Ví dụ 1. (Bài 22 trang 14 SGK)

Số chẵn là số tự nhiên gồm chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 ; số lẻ là số tự nhiên bao gồm chữ số tận cùng là 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9.

Hai số chẵn hoặc lẻ liên tiếp thì hơn hèn nhau 2 đơn vị.

a) Viết tập hợp c những số chẵn nhỏ hơn 10.

Xem thêm: Tivi Sony Bị Lỗi Màn Hình Và Hình Ảnh Tivi, Tivi Sony Bị Đen Màn Hình

b) Viết tập hợp L các số lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn 20.

c) Viết tập hợp A ba số chẵn liên tiếp, vào đó số nhỏ nhất là 18.

d) Viết tập hợp B bốn số lẻ liên tiếp, vào đó số lớn nhất là 31.

Giải

a) các phần tử của tập hợp c là những số chẵn nhỏ hơn 10. Vì chưng đó, tập hợp C được viết như sau :

C = 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8.

b) các phần tử của tập hợp L là các số lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn 20.

Vậy tập hợp L là : L = 11; 13 ; 15 ; 17 ; 19.

c) vào tập hợp A số nhỏ nhất là 18 cần hai số chẵn liên tiếp của nó lần lượt là : 18 2 = 20, 20 2 = 22.

Ta có : A = {18 ; đôi mươi ; 22).

d) vào tập hợp B, số lớn nhất là 31 nên tía số lẻ liên tiếp của nó lần lượt là 31 – 2 = 29, 29 – 2 = 27, 27 – 2 = 25.

Ta bao gồm : B = 25 ; 27 ; 29 ; 31.

Xem thêm: Cách Viết Đơn Phúc Khảo Bài Thi Vào Lớp 10 Thpt, Cách Viết Đơn Phúc Khảo Bài Thi Vào Lớp 10

Ví dụ 2. (Bài 25 trang 14 SGK)

Cho bảng sau (theo Niên giám năm 1999) :

*

Viết tập hợp A bốn nước gồm diện tích lớn nhất, viết tập hợp B ba nước bao gồm diện tích nhỏ nhất.