Cho m gam hỗn hợp x gồm hai rượu

     

Cho m gam hỗn hợp X gồm ba este (chỉ cất este, không tồn tại chức khác) công dụng tối nhiều với 525 ml dung dịch NaOH 1M, thu được tất cả hổn hợp Y có 2 ancol solo chức cùng dãy đồng đẳng với 42,9 gam hỗn hợp muối Z. Đốt cháy hoàn toàn Y, chiếm được 6,72 lít khí CO2(đktc) cùng 9,45 gam H2O. Quý hiếm của m là


Từ phản nghịch ứng đốt cháy Y, ta thấy mol CO2 2O => tóm lại 2 ancol trong Y no, 1-1 chức, hở, cùng dãy đồng đẳng

suy ra được: nY = nH2O - nCO2. Ta đã thấy nY NaOH . Vị vậy kết luận được X có este được tạo vì ancol với phenol.

Bạn đang xem: Cho m gam hỗn hợp x gồm hai rượu

nNaOH pư cùng với este tạo bởi vì phenol = ∑nNaOH - nY = ?

=> nH2O = một nửa nNaOH pư cùng với este tạo vì phenol = ?

Bảo toàn khối lượng: mX + mNaOH = mmuối + m ancol Y + mH2O. Từ đó suy ra mX = ?


nNaOH = 0,525.1 = 0,525 (mol)

(X + NaOHxrightarrowleftlangle egingatheredY:2ancol,don,chuc,cung,day,dong,dangxrightarrow + O_2left{ egingatheredCO_2:0,3 hfill \H_2O:0,525 hfill \ endgathered ight. hfill \muoi,Z:42,9,(g) hfill \endgathered ight.)

Đốt cháy trọn vẹn Y ta nhận được nH2O > nCO2 => 2 ancol vào Y no, đơn chức. Mạch hở.

n 2 ancol trong Y = nH2O - nCO2 = 0,525 - 0,3 = 0,225 (mol)

BTKL ta có: m ancol Y = mC + mH + mO = 0,3.12 + 0,525.2 + 0,225.16 = 8,25 (g)

Ta thấy nNaOH = 0,525 > n 2 ancol trong Y = 0,225 => trong X có este tạo vày phenol

nNaOH pư cùng với chức este của ancol = n 2 ancol Y = 0,225 (mol)

=> nNaOH pư với chức este của phenol = 0,525 - 0,225 = 0,3 (mol)

Vi chức este chứa phenol phản ứng cùng với NaOH theo tỉ lệ 1: 2 và tạo ra 1 H2O

=> nH2O = nNaOH pư với chức este của phenol /2 = 0,3 : 2 = 0,15 (mol)

Bảo toàn trọng lượng ta có:

mX + mNaOH = mmuối + m ancol Y + mH2O

=> mX + 0,525.40 = 42,9 + 8,25 + 0,15.18

=> mX = 32,85 (g)


Đáp án đề xuất chọn là: b


LỘ TRÌNH ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC BÀI BẢN TỪ VỪNG ƠI!

Bạn đăng do dự tìm gọi tham gia thi chưa chắc chắn hỏi ai?

Bạn đề xuất lộ trình ôn thi bài xích bản từ những người am hiểu về kì thi với đề thi?

Bạn đề xuất thầy cô đồng hành suốt quy trình ôn luyện?

Đấy là nguyên nhân Vừng ơi - 1art.vn đơn vị chuyên về ôn luyện thi review năng lực sẽ giúp đỡ bạn:

Lộ trình chuyên nghiệp hóa 5V: từ bỏ cơ bạn dạng -Luyện từng phần đề thi - Luyện đềPhủ kín lượng kiến thức bởi khối hệ thống ngân hàng 15.000 câu hỏi độc quyềnKết thích hợp học tác động live, giáo viên công ty nhiệm hỗ trợ trong suốt quá trình

Miễn phí hỗ trợ tư vấn - TẠI ĐÂY


...

Xem thêm: Top 13 Khuôn Mặt Cười Nhạc Thiếu Nhi Hay Nhất 2022, Lời Bài Hát Khuôn Mặt Cười


Bài tập có liên quan


Bài tập thủy phân este dễ dàng và đơn giản Luyện Ngay

Nhóm 2K5 ôn thi reviews năng lực 2023 miễn phí

*

Theo dõi Vừng ơi trên với

*


Đăng ký tứ vấn


Gửi thông tin
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Đun nóng este CH3COOC2H5 với số lượng vừa dùng dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là :


Thủy phân este X trong môi trường kiềm chiếm được natri axetat cùng ancol etylic. X là :


Khi đun nóng hóa học X có công thức phân tử C3H6O2 với dung dịch NaOH nhận được CH3COONa. Công thức cấu trúc của X là


Số este tất cả công thức phân tử C4H8O2mà lúc thủy phân trong môi trường thiên nhiên axit thì nhận được axit fomic là


Thuỷ phân este tất cả công thức phân tử C4H8O2 trong môi trường thiên nhiên axit, thu được 2 sản phẩm hữu cơ X, Y. Tự X hoàn toàn có thể điều chế trực tiếp ra Y. Tên gọi của este là


Cho este X gồm CTPT là C4H8O2 T/d cùng với NaOH đun nóng được muối Y bao gồm phân tử khối to hơn phân tử khối của X. Tên thường gọi của X là:


Thủy phân este X có công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được tất cả hổn hợp 2 chất hữu cơ Y cùng Z trong số ấy Z có tỉ khối tương đối so với H2 bởi 23. Tên của X là


Để xà chống hóa 17,4 gam một este no đơn chức mạch hở nên dùng đầy đủ 300ml dung dịch NaOH 0,5M. Cách làm phân tử của este là


Cho 3,7 gam este X no, đơn chức, mạch hở tác dụng hết với hỗn hợp KOH, nhận được muối và 2,3 gam rượu etylic. Bí quyết của este là


Thuỷ phân hoàn toàn 8,8 gam một este solo chức, mạch hở X cùng với 100 ml dd KOH 1M (vừa đủ) nhận được 4,6 gam một ancol Y. Tên gọi của X là:


Đun lạnh 0,1 mol este đối chọi chức X cùng với 135 ml hỗn hợp NaOH 1M. Sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp thu được ancol etylic và 9,6 gam hóa học rắn khan. Công thức kết cấu của X là


Chất X bao gồm CTPT C4H8O2. Đun 4,4g X trong hỗn hợp NaOH (dư) bay ra khá ancol Y. Mang lại Y qua CuO (to) chiếm được andehit Z. Mang đến Z tiến hành phản ứng tráng tệ bạc thấy giải phóng nhiều hơn thế nữa 15g Ag. Xác minh CTCT của X


Cho 8,8 gam CH3COOC2H5 phản ứng hết với dung dịch NaOH (dư), đun nóng. Trọng lượng muối CH3COONa chiếm được là


Este X có công thức phân tử C2H4O2. Đun lạnh 9,0 gam X trong hỗn hợp NaOH vừa đủ đến lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam muối. Quý hiếm của m là


Xà phòng hóa hoàn toàn 8,8 gam CH3COOC2H5 vào 150 ml hỗn hợp NaOH 1M. Cô cạn hỗn hợp sau bội nghịch ứng nhận được m gam chất rắn khan. Quý giá của m là


Đun 20,4 gam một hợp chất hữu cơ đơn chức A với 300 ml dung dịch NaOH 1M thu được muối B với hợp hóa học hữu cơ C. Khi đến C tính năng với mãng cầu dư mang đến 2,24 lít khí H2 (đktc). Biết rằng khi nấu nóng muối B với NaOH (xt CaO, t˚) nhận được khí K bao gồm tỉ khối so với O2 bằng 0,5. C là hợp chất 1-1 chức khi bị oxi hóa vì CuO (t˚) cho sản phẩm D không phản ứng với dung dịch AgNO3 /NH3 dư CTCT của A là:


Xà phòng hóa hoàn toàn 22,2 gam các thành phần hỗn hợp 2 este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bởi dung dịch NaOH 1M đun nóng. Thể tích hỗn hợp NaOH tối thiểu cần dùng là


Hỗn phù hợp X tất cả etyl axetat cùng n-propyl axetat. Đun nóng tất cả hổn hợp X với NaOH (vừa đủ) chiếm được 13,12 gam muối cùng 8,76 gam tất cả hổn hợp rượu Y. Vậy % cân nặng của etyl axetat trong tất cả hổn hợp X là


Xà phòng hóa trọn vẹn 1,99 gam các thành phần hỗn hợp hai este bởi dd NaOH nhận được 2,05 gam muối của một axit và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng sau đó nhau. CTCT của nhì este đó là:


Thủy phân hoàn toàn m (g) hỗn hợp X với Y solo chức là đồng phân của nhau bằng 200 ml dung dịch KOH 0,5M. Sau bội nghịch ứng nhận được 8,96g hỗn hợp muối Z cùng 4,04g hỗn hợp ancol T. Công thức cấu tạo thu gọn gàng của 2 este là :


Xà chống hóa trọn vẹn 14,55 gam tất cả hổn hợp 2 este đối chọi chức X,Y buộc phải 150 ml dd NaOH 1,5M. Cô cạn dd thu được hỗn hợp 2 ancol đồng đẳng tiếp nối và một muối bột duy nhất. CT 2 este là:


Hỗn hợp X có 2 este 1-1 chức A và B hơn yếu nhau 1 team CH2. Mang đến 6,6g tất cả hổn hợp X tác dụng với trọn vẹn 100 ml dung dịch NaOH 1M thu được 7,4g hỗn hợp 2 muối. Công thức cấu trúc chính xác của A và B là:


Hỗn thích hợp X có etyl axetat, metyl propionat, isopropyl fomat. Thủy phân hoàn toàn X đề nghị dùng 200 ml dung dịch NaOH 1M với KOH 1,5M, đun nóng, sau phản bội ứng trọn vẹn thu được m gam hỗn hợp muối với 25 gam hỗn hợp ancol. Quý giá của m là:


Hỗn thích hợp X tất cả hai este solo chức. Mang lại 0,5 mol X tác dụng với dung dịch AgNO3/ NH3 dư chiếm được 43,2 gam Ag. Mang lại 10,56 gam X tính năng với dung dịch KOH vừa đủ thu được hỗn hợp hai muối của nhì axit đồng đẳng liên tục và 6,192 gam tất cả hổn hợp hai ancol no solo chức đồng đẳng liên tiếp, mạch hở. Cách làm của nhì este là:


Thủy phân trọn vẹn 15 gam hỗn hợp E bao gồm 2 este X, Y 1-1 chức, đồng phân, mạch hở, bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 13,2 gam các thành phần hỗn hợp 2 muối bột (Z) cùng 7,8 gam tất cả hổn hợp 2 ancol (chỉ hơn hèn nhau 1 nguyên tử C trong phân tử). Nung Z thu 0,075 mol Na2CO3. Xác minh CTCT thu gọn của X cùng Y:


Đun rét m g hh X gồm các chất tất cả cùng một một số loại nhóm chức cùng với 600ml dd NaOH 1,15M nhận được dd Y cất muối của một axit cacboxylic đối kháng chức cùng 15,4g tương đối Z gồm những ancol. Cho toàn bộ Z tính năng với na dư nhận được 5,04 lít khí H2. Cô cạn dd Y, nung nóng hóa học rắn nhận được với CaO cho tới khi phản bội ứng xảy ra trọn vẹn thu được 7,2g một hóa học khí. Quý giá của m là:


Cho hỗn hợp A bao gồm 2 chất hữu cơ mạch hở X, Y (chỉ cất C, H, O với MX Y) chức năng vừa đầy đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, nhận được 0,2 mol một ancol đối chọi chức và 2 muối bột của nhị axit hữu cơ đơn chức, tiếp nối nhau trong hàng đồng đẳng. Ngoài ra đốt cháy 20,56 gam A đề nghị 1,26 mol O2 chiếm được CO2 và 0,84 mol H2O. Xác suất số mol của X vào A là


Đun rét 0,1 mol este no, đối chọi chức mạch hở X cùng với 30 ml hỗn hợp kiềm độ đậm đặc 20% (D = 1,2 g/ml) của một kim loại kiềm A. Sau khi dứt phản ứng xà chống hoá, cô cạn dung dịch thì thu được chất rắn Y và 4,6 gam ancol Z, biết rằng Z bị oxi hoá vị CuO thành sản phẩm có công dụng phản ứng tráng bạc. Đốt cháy hóa học rắn Y thì thu được 9,54 gam muối hạt cacbonat, 8,26 gam hỗn hợp CO2 và hơi nước. Công thức kết cấu của X là:


Khi đến X (C3H6O2) chức năng với hỗn hợp NaOH làm cho nóng thu được CH3COONa. Công thức cấu tạo của X là


Cho một lượng tất cả hổn hợp X bao gồm 2 hóa học hữu cơ no, đối chọi chức, mạch hở (phân tử chỉ đựng C, H, O) tác dụng vừa đủ với 20ml hỗn hợp NaOH 2M nhận được một muối và một ancol. Đun rét lượng ancol chiếm được với axit H2SO4 đặc ở 1700C thu được 0,015 mol anken. Nếu đốt cháy một lượng các thành phần hỗn hợp X như bên trên rồi cho thành phầm cháy qua bình CaO dư thì thấy trọng lượng bình tăng 7,75 gam. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tuyên bố nào tiếp sau đây đúng?


Hỗn hòa hợp M tất cả axit cacboxylic X, ancol Y (đều đơn chức) và este Z được tạo nên từ X và Y (trong M , oxi chiếm 43,795% về khối lượng). Mang lại 10,96g M công dụng vừa đầy đủ với 40g hỗn hợp NaOH 10% tạo ra 9,4g muối. Cách làm của X cùng Y theo lần lượt là :


Trong phân tử este nhiều chức mạch hở X có 2 link pi, số nguyên tử cacbon với oxi không giống nhau là 2. Mang lại X công dụng với dung dịch NaOH, nhận được sản phẩm bao gồm một muối của axit cacboxylic Y cùng một ancol Z. Biết X không có phản ứng tráng tệ bạc . Số phương pháp cấu tạo cân xứng của X là :


Este X có điểm lưu ý sau:

- Đốt cháy hoàn toàn X chế tạo thành CO2 và H2O tất cả số mol bởi nhau

- Thủy phân X trong môi trường thiên nhiên axit thu được hóa học Y ( tham gia phản ứng tráng gương) và hóa học Z (có số nguyên tử cacbon bởi một nửa số cacbon trong X)

Có những phát biểu sau :

(1) chất X thuộc các loại este no, đối chọi chức

(2) hóa học Y rã vô hạn trong nước

(3) Đun Z với dung dịch H2SO4 quánh ở 170oC thu được anken

(4) Trong đk thường Z sống trạng thái lỏng

(5) X rất có thể hòa chảy Cu(OH)2 tạo thành dung dịch color xanh

Số tuyên bố đúng là


Hỗn hợp M bao gồm một este, một axit cacboxylic và một ancol (đều no, đối chọi chức, mạch hở). Thủy phân trọn vẹn 9,27 gam M bằng lượng vừa đủ dung dịch chứa 0,15 mol NaOH nhận được 4,8 gam một ancol. Cô cạn dung dịch sau thủy phân rồi đem lượng muối bột khan nhận được đốt cháy trọn vẹn thu được 0,075 mol H2O. Phần trăm cân nặng của este có trong M là


Hỗn thích hợp X bao gồm axit axetic với metyl fomat. Mang lại m gam X chức năng vừa đầy đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M. Cực hiếm của m là


Este nào dưới đây thủy phân trong môi trường axit thu được 2 chất hữu cơ đầy đủ tham gia phản bội ứng tráng gương?


Hỗn đúng theo X gồm 2 este đối kháng chức. đến 0,3 mol X tác dụng vừa đủ với 250 ml hỗn hợp KOH 2M, thu được hóa học hữu cơ Y (no, đối chọi chức, mạch hở, gồm tham gia bội nghịch ứng tráng bạc) với 53 gam tất cả hổn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng hoàn toản 5,6 lít khí O2 đktc. Khối lượng của 0,3 mol X là


Cho a mol este X(C9H10O2) công dụng vừa đầy đủ với 2a mol NaOH, chiếm được dung dịch không có phản ứng tráng bạc. Số công thức kết cấu của X là


Thủy phân hoàn toàn hỗn phù hợp E gồm 2 este X, Y đối kháng chức, đồng phân, mạch hở, bằng một lượng hỗn hợp NaOH đầy đủ thu được 13,2 gam hỗn hợp 2 muối (Z) và 7,8 gam hỗn hợp 2 ancol (chỉ hơn hèn nhau 1 nguyên tử C trong phân tử). Nung Z thu 0,075 mol Na2CO3. Xác minh CTCT thu gọn của X và Y:


Cho 7,34 gam các thành phần hỗn hợp E có hai este mạch hở X và Y (đều tạo vày axit cacboxylic và ancol; MX Y 2. Đốt cháy trọn vẹn T, chiếm được H2O, Na2CO3 và 0,05 mol CO2. Phần trăm khối lượng của X trong E là


Hỗn hợp X tất cả 3 este đối chọi chức, tạo ra thành từ cùng một ancol Y cùng với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ gồm nhóm -COOH); trong đó, tất cả hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit ko no (có đồng phân hình học, cất hai link pi vào phân tử). Thủy phân trọn vẹn 11,76 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được các thành phần hỗn hợp muối và m gam ancol Y. Mang đến m gam Y vào trong bình đựng mãng cầu dư, sau làm phản ứng thu được 1,792 lít khí (đktc) và cân nặng bình tăng 4,96 gam so với lúc đầu gam. Khía cạnh khác, trường hợp đốt cháy trọn vẹn 11,76 gam X thì chiếm được CO2 với 7,92 gam H2O. Phần trăm trọng lượng của este ko no vào X có mức giá trị gần nhất với cái giá trị nào sau đây?


Hỗn hợp E tất cả 2 este đối chọi chức, mạch hở. Đun nóng 8,96 gam E với lượng vùa dùng dung dịch KOH thì thu được hỗn hợp muối X và tất cả hổn hợp Y có 2 ancol đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy trọn vẹn Y thì nhận được 7,04 gam CO2 và 4,68 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este bao gồm phân tử khối nhỏ dại hơn vào E là


Thủy phân hoàn toàn một este E trong 500 ml hỗn hợp NaOH 3M, cô cạn hỗn hợp sau phản bội ứng thu được 132,9 gam chất rắn với m gam tương đối một ancol no, đối chọi chức, mạch hở X. Oxi hóa trọn vẹn m gam ancol X thu được hỗn hợp Y bao gồm anđehit, axit, ancol dư cùng nước. Chia tất cả hổn hợp Y thành 3 phần bởi nhau:

Phần 1: cho vô dung dịch AgNO3/NH3 dư chiếm được 54 gam Ag.

Phần 2: mang lại phản ứng đầy đủ với hỗn hợp nước Brom thu được 3,36 lít khí Z (đktc) duy nhất.

Xem thêm: Học Cách Làm Mắm Kho Quẹt Chấm Rau, Cách Làm Kho Quẹt Tuyệt Ngon Chấm Rau Củ Luộc

Phần 3: Cho tính năng với mãng cầu dư chiếm được 5,6 lít H2 (đktc).

Công thức kết cấu của E là


mang đến 34 gam tất cả hổn hợp X có 2 este đối kháng chức và hầu hết thuộc các loại hợp hóa học thơm (tỉ khối khá của X so với O2 luôn luôn bằng 4,25 với đa số tỉ lệ số mol thân 2 este) công dụng vừa đủ với 175 ml dung dịch NaOH 2M. Cô cạn dung dịch sau bội nghịch ứng thu được các thành phần hỗn hợp Y bao gồm 2 muối khan. Thành phần xác suất về cân nặng của 2 muối bột trong Y là:


Thủy phân trọn vẹn m gam metyl axetat bởi dung dịch NaOH đun nóng thu được 8,2 gam muối. Quý hiếm của m là