CHO 42.4 GAM HỖN HỢP GỒM CU VÀ FE3O4

     

Cho 42,4 g láo lếu hợp gồm Cu và Fe3O4 (có tỉ lệ số mol tương ứng là 3:1) công dụng với hỗn hợp HCl dư, sau khoản thời gian các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn còn lại m gam chất rắn ko tan. Giá trị của m là


- Từ trọng lượng và tỉ lệ thành phần mol ta tính được mol của Cu và Fe3O4

- Viết cùng tính theo PTHH:

Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2


Đặt mol của Cu với Fe3O4 theo lần lượt là 3x cùng x (mol)

→ m các thành phần hỗn hợp = 64.3x + 232.x = 42,4 → x = 0,1 mol

PTHH:

Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

0,1 → 0,2 (mol)

Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2

0,1 ← 0,2 (mol)

→ nCu dư = 0,3 - 0,1 = 0,2 mol

→ m hóa học rắn = mCu dư = 0,2.64 = 12,8 gam


LỘ TRÌNH ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC BÀI BẢN TỪ VỪNG ƠI!

Bạn đăng băn khoăn tìm hiểu tham gia thi chưa biết hỏi ai?

Bạn nên lộ trình ôn thi bài bản từ những người am hiểu về kì thi với đề thi?

Bạn bắt buộc thầy cô đồng hành suốt quá trình ôn luyện?

Đấy là lý do Vừng ơi - 1art.vn đơn vị chức năng chuyên về ôn luyện thi reviews năng lực để giúp bạn:

Lộ trình bài bản 5V: từ cơ bản -Luyện từng phần đề thi - Luyện đềPhủ bí mật lượng kiến thức bởi khối hệ thống ngân hàng 15.000 thắc mắc độc quyềnKết thích hợp học xúc tiến live, giáo viên nhà nhiệm cung cấp trong suốt quá trình

Miễn phí hỗ trợ tư vấn - TẠI ĐÂY


...

Bạn đang xem: Cho 42.4 gam hỗn hợp gồm cu và fe3o4


Bài tập gồm liên quan


Bài tập đồng và hợp hóa học của đồng Luyện Ngay

Nhóm 2K5 ôn thi reviews năng lực 2023 miễn phí

*

Theo dõi Vừng ơi bên trên và

*


Đăng ký tứ vấn


Gửi thông tin
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Trong những hợp chất, đồng tất cả số lão hóa +1, +2. Biết Cu tất cả Z = 29, cấu hình electron của những ion Cu+ và Cu2+ theo thứ tự là


Kim các loại nào tiếp sau đây không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng ?


Để nhận biết ba axit quánh nguội HCl, H2SO4, HNO­3 đựng đơn nhất trong cha lọ bị mất nhãn, ta cần sử dụng thuốc thử


Cho Cu lần lượt tính năng hết với mỗi chất oxi hóa sau đây có thuộc số mol. Trường thích hợp nào chiếm được số mol Cu(II) nhỏ tuổi nhất ?


Cu bị hài hòa trong nước cường toan (tỉ lệ mol của HCl với HNO3 là 3 : 1) và giải phóng khí NO. Tổng hệ số cân bằng (khi buổi tối giản) là


Cho những dung dịch loãng : (1) FeCl3, (2) FeCl2, (3) H2SO4, (4) HNO3, (5) hỗn hợp có HCl cùng NaNO3. Gần như dung dịch phản nghịch ứng được với Cu là


Để khử ion trong dung dịch CuSO4 hoàn toàn có thể dùng sắt kẽm kim loại nào dưới đây ?


Để nhận thấy ion nitrat, hay sử dụng Cu với dung dịch axit sunfuric loãng đun nóng là vì


Cho những phản ứng đưa hóa quặng thành Cu:

CuFeS2 + O2 $xrightarrowt^o$ X X + O2 $xrightarrowt^o$Y Y + X $xrightarrowt^o$ Cu

Hai hóa học X và Y theo thứ tự là


Có thể phát hiện ra dấu dấu của nước vào ancol etylic bằng phương pháp dùng


Trong không gian ẩm, sắt kẽm kim loại đồng bị bao phủ bởi lớp màng


Thêm NH3 cho dư vào dung dịch các thành phần hỗn hợp chứa MgCl2, AlCl3, FeCl3 với CuCl2 chiếm được kết tủa X. Mang đến X vào dung dịch NaOH dư, sót lại chất rắn ko tan Z. Chất rắn Z là


Cho các chất sau: CuO, Cu2O, CuSO4, Cu(NO3)2, (OH)2, Cu. Số chất rất có thể điều chế trực tiếp từ Cu(OH)2 là


Cho những hợp chất: CuS, CuO, Cu2O, CuCO3, Cu2S lần lượt bội phản ứng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư. Số phản nghịch ứng lão hóa khử xẩy ra là


Cho các dung dịch: HCl, NaOH, NH3, KCl. Số hỗn hợp phản ứng được với Cu(OH)2 là


Cho luồng khí H2 dư qua hỗn hợp những oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung ở ánh sáng cao. Sau phản ứng các thành phần hỗn hợp chất rắn còn sót lại là


Một mẫu mã nước thải được sục vào dung dịch CuSO4 thấy mở ra kết tủa màu đen. Hiện tượng kỳ lạ này vị chất nào bao gồm trong khí thải sinh ra ?


Chọn câu đúng trong số câu sau :


Hỗn vừa lòng rắn X tất cả Al, Fe2O3, Cu gồm số mol bằng nhau. Hỗn hợp X rất có thể tan hoàn toàn trong dung dịch


Cho PTHH : aCuFeS2 + bHNO3 →cCu(NO3)2 + dFe(NO3)3 + eH2SO4 + fNO2 + gH2O

Giá trị của b là


Cho các thành phần hỗn hợp X bao gồm Cu, Ag, Fe, Al chức năng với oxi dư khi nấu nóng thu được hóa học rắn Y. đến Y vào dung dịch HCl dư, khuấy kĩ tiếp đến lấy sản phẩm thu được cho công dụng với dung dịch NaOH loãng dư. Lọc đem kết tủa sản xuất thành rước nung trong không khí đến cân nặng không đổi thu được hóa học rắn Z. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Nhân tố của Z gồm


Cho sơ vật sau : Cu → X1 → X2 → X3 → X4 → Cu. Dãy hóa học nào tiếp sau đây không thể khớp ứng với X1, X2, X3, X4 ?


Cho 7,68 gam Cu vào 200 ml hỗn hợp X tất cả HNO30,6M cùng H2SO40,5M. Sau thời điểm các phản bội ứng xảy ra trọn vẹn (sản phẩm khử duy nhất là NO), cô cạn cẩn trọng toàn cỗ dung dịch sau bội nghịch ứng thì khối lượng muối khan thu được là


Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 vào bình bí mật không có không khí, sau một thời gian thu được 4,96 gam chất rắn và hỗn hợp khí X. Hấp thụ trọn vẹn X vào nước sẽ được 300 ml hỗn hợp Y. Dung dịch Y có pH bằng


Nhiệt phân hoàn toàn 34,65 gam lếu hợp tất cả KNO3 cùng Cu(NO3)2, thu được hỗn hợp khí X gồm tỉ khối so với khí hiđro bởi 18,8. Trọng lượng Cu(NO3)2 trong láo hợp thuở đầu là


Cho 19,2 gam Cu vào 500 ml dung dịch NaNO3 1M, kế tiếp thêm vào 500 ml dung dịch HCl 2M. Hoàn thành phản ứng thu được dung dịch X với khí NO duy nhất. Phải thêm bao nhiêu ml dung dịch NaOH 1M vào X để hoàn toản kết tủa không còn ion Cu2+ ?


Thực hiện nhị thí nghiệm:

TN 1: mang lại 3,84 gam Cu phản ứng cùng với 80 ml dung dịch HNO31M thoát ra V1lít NO.

TN 2: đến 3,84 gam Cu bội phản ứng cùng với 80 ml dung dịch chứa HNO31M với H2SO40,5 M.

thoát ra V2lít NO. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở thuộc điều kiện. Quan hệ giới tính giữa V1và V2là


Hòa tan hoàn toàn 1,23 gam tất cả hổn hợp X có Cu cùng Al vào hỗn hợp HNO3 đặc, nóng, dư nhận được 1,344 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, sinh sống đktc) và dung dịch Y. Sục đàng hoàng khí NH3 mang đến dư vào dung dịch Y, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được m gam kết tủa. Tỷ lệ về cân nặng của Cu trong hỗn hợp X và giá trị của m theo lần lượt là


Đốt cháy m gam CuS vào khí oxi dư thu được hóa học rắn X có khối lượng bằng (m – 4,8) gam. Nung X với khí NH3 dư cho tới khi trọng lượng không đổi được hóa học rắn Y. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO3 loãng dư, nhận được V lít khí Z (đktc) không màu, hóa nâu trong không khí. Giá trị của m với V là


Cho 8 gam bột Cu vào trăng tròn ml dung dịch AgNO3, sau một thời gian thu được dung dịch A cùng lọc được 9,52 gam chất rắn. Cho tiếp tục 8 gam bột Pb vào dung dịch A đến lúc phản ứng trọn vẹn thu được hỗn hợp B chỉ chứa một muối tuyệt nhất và tách ra được 6,705 gam hóa học rắn. Nồng độ mol của AgNO3 ban đầu là


Hòa tan trọn vẹn 40 gam tất cả hổn hợp X có CuS, FeS, Cu2S trong hỗn hợp HNO3 đun nóng. Sau làm phản ứng thu được hỗn hợp khí có SO2 và NO2 gồm tổng cân nặng là 153,04 gam với dung dịch Y chỉ đựng 90 gam các muối trung hòa. đến Y công dụng với dung dịch BaCl2 dư thấy tách bóc ra 60,58 gam kết tủa. Hiệu số mol NO2 và SO2 ngay sát nhất với giá trị như thế nào sau đây


Cho hỗn hợp KOH vào dung dịch hóa học X, nhận được kết tủa màu xanh da trời lam. Chất X là


Dung dịch nào sau đây không kết hợp được Cu kim loại?


Cho m gam bột Zn tính năng hoàn toàn với dung dịch CuSO4 dư, nhận được 9,6 gam kim loại Cu. Cực hiếm của m là


Điện phân 200 ml hỗn hợp CuCl2 sau một thời hạn người ta nhận được 1,12 lít khí (đktc) ở anot. Dìm đinh sắt sạch sẽ trong dung dịch còn lại sau thời điểm điện phân, phản ứng hoàn thành thấy trọng lượng đinh sắt tăng 1,2 gam. độ đậm đặc mol ban sơ của dung dịch CuCl2 là


Cho 19,2 g Cu vào dung dịch loãng đựng 0,4 mol HNO3, phản ứng xảy ra trọn vẹn thì thể tích khí NO (đktc) thu được là


Chia 4 g hỗn hợp bột sắt kẽm kim loại gồm Al, Fe, Cu thành hai phần hầu như nhau:

- cho phần (1) tác dụng với lượng dư hỗn hợp HCl, thu được 560 ml H2.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Dùng Tai Nghe Ko Dây Hiệu Quả Nhất 2022, Cách Sử Dụng Tai Nghe Không Dây

- dồn phần (2) tác dụng với lượng dư hỗn hợp NaOH, chiếm được 336 ml H2.

Các thể tích khí đo sinh sống đktc. Phần trăm khối lượng của Cu gồm trong các thành phần hỗn hợp là


Cho 1,52 gam tất cả hổn hợp Fe với Cu vào 200 ml dung dịch HNO3 sau lúc phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được dung dịch A và 224 ml khí NO tốt nhất (đktc) đồng thời còn sót lại 0,64 gam hóa học rắn. Mật độ mol của dung dịch HNO3 đã dùng lúc đầu là


Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp tất cả 0,12 mol FeS2 và a mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ) thu được dung dịch X (chỉ cất 2 muối sunfat) cùng khí độc nhất NO. Giá trị của a là


Cho 19,2 g Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng, dư. Khí NO thu được lấy oxi hoá thành NO2 rồi sục vào nước thuộc với luồng khí O2 để chuyển hết thành HNO3. Thể tích khí O2 (đktc) đã tham gia vào quy trình trên là


Cho láo lếu hợp bao gồm 0,1 mol Ag2O và 0,2 mol Cu chức năng hết với dung dịch HNO3 loãng, dư. Cô cạn dung dịch thu được sau bội phản ứng được hỗn hợp muối khan A. Nung A đến khối lượng không đổi thu được chất rắn B có khối lượng là


Cho V lít khí H2 (đktc) trải qua bột CuO (dư) đun nóng, chiếm được 32 g Cu. Nếu mang đến V lít H2 (đktc) đi qua bột FeO (dư) nấu nóng thì khối lượng Fe thu được (giả sử hiệu suất của các phản ứng là 100%) là


Hoà tan hoàn toàn 9,6 gam Cu bởi dung dịch HNO3 loãng (dư), ra đời V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ngơi nghỉ đktc). Giá trị của V là


Khử không còn m gam CuO bằng H2 dư, thu được hóa học rắn X. đến X tan hết trong dung dịch HNO3 dư chiếm được 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Quý giá của m là:


Cho 42,4 g hỗn hợp tất cả Cu cùng Fe3O4 (có tỉ lệ số mol tương xứng là 3:1) công dụng với hỗn hợp HCl dư, sau thời điểm các phản bội ứng xảy ra hoàn toàn còn lại m gam chất rắn ko tan. Cực hiếm của m là


Cho 42,4 g láo hợp bao gồm Cu cùng Fe3O4 (có tỉ lệ số mol tương ứng là 3:1) chức năng với dung dịch HCl dư, sau khoản thời gian các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn còn lại m gam hóa học rắn không tan. Cực hiếm của m là


Hòa tan trọn vẹn 7,6 gam chất rắn X có Cu, Cu2S và S bởi dung dịch HNO3 dư thấy bay ra 5,04 lít khí NO duy nhất (đktc) và dung dịch Y. Thêm dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là


Cho 1,68 gam bột sắt và 0,36 gam Mg tính năng với 375 ml hỗn hợp CuSO4 khuấy nhẹ cho đến khi dung dịch mất màu xanh, thấy khối lượng kim nhiều loại thu được sau làm phản ứng là 2,82 gam. độ đậm đặc mol/l của CuSO4 trong hỗn hợp trước bội nghịch ứng là


Cho hỗn hợp bột hai sắt kẽm kim loại Mg, Cu vào cốc đựng dung dịch HCl (vừa đủ) thu được chất khí X, dung dịch chứa muối Y và hóa học rắn ko tan Z. Những chất X, Y, Z theo thứ tự là


Chia 1,6 lít hỗn hợp Cu(NO3)2 cùng HCl có tác dụng 2 phần bằng nhau.

Xem thêm: Truyện Ai Ngoan Sẽ Được Thưởng, Ai Ngoan Sẽ Được Thưởng

- Phần 1: Điện phân cùng với điện cực trơ cùng với I = 2,5A sau thời hạn t giây nhận được 0,14 mol một khí tốt nhất ở anot. Hỗn hợp sau điện phân bội nghịch ứng vừa đủ với 550 ml hỗn hợp NaOH 0,8M được 1,96g kết tủa.

- cho m gam bột fe vào phần 2 cho đến lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,7m gam hỗn kim loại tổng hợp loại và V lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất ở đktc)

Giá trị của m và V theo thứ tự là:

 


Hòa tan trọn vẹn 12,9 gam các thành phần hỗn hợp Cu, Zn bởi dung dịch H2SO4 đặc, rét thu được sản phẩm khử là 3,136 lít SO2 (đktc) với 0,64 gam giữ huỳnh. Phần trăm khối lượng của Cu trong lếu láo hợp lúc đầu là


Đun nóng m gam hỗn hợp Cu và Fe cùng với tỉ lệ khối lượng tương ứng là 7 : 3 với một lượng hỗn hợp HNO3. Sau khi xong phản ứng thu được 0,75m gam chất rắn, hỗn hợp X cùng 5,6 lít (đktc) lếu láo hợp sản phẩm khử tất cả NO cùng NO2. Biết lưỡng HNO3 đã phản ứng là 44,1 gam. Quý hiếm của m là


Hòa tan trọn vẹn 11,6 gam hỗn hợp A bao gồm Fe với Cu vào 87,5 gam HNO3 50,4%, sau thời điểm kim loại tan hết thu được hỗn hợp X và V lít (đktc) hỗn hợp khí B (gồm hai chất khí có tỉ lệ số mol 3:2). Cho 500ml hỗn hợp KOH 1M vào hỗn hợp X nhận được kết tủa Y và dung dịch Z. Lọc rước Y rồi nung trong bầu không khí đến trọng lượng không đổi thu được 16,0 gam chất rắn. Cô cạn dung dịch Z được chất rắn T. Nung T đến trọng lượng không đổi thu được 41,05 gam chất rắn. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Mật độ % của Cu(NO3)2 và Fe(NO3)3 vào X thứu tự là:


X là kim loại được thực hiện rất sớm (từ những năm 5000 TCN). Một học viên đã cho kim loại X lần lượt bội phản ứng với các dung dịch HCl, AgNO3, FeCl2 ta thu được kết quả ở bảng sau:

ChấtDung dịch HClDung dịch AgNO3Dung dịch FeCl2
Kim một số loại XKhông phản bội ứngCó phản bội ứngKhông bội nghịch ứng

Kim các loại nào tiếp sau đây thỏa mãn X?