Cho 0 3 Mol Hỗn Hợp X Gồm 2 Este Đơn Chức Tác Dụng Vừa Đủ Với 200 Ml Dung Dịch Naoh 2M

     

Trung trọng tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng ra mắt phần giải đáp vướng mắc nhằm cung ứng cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

Bạn đang xem: Cho 0 3 mol hỗn hợp x gồm 2 este đơn chức tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch naoh 2m


Câu hỏi:Cho 0,3 mol các thành phần hỗn hợp X tất cả 2 este 1-1 chức tính năng vừa đầy đủ với 200 ml hỗn hợp NaOH 2M đun nóng.

Cô cạn hỗn hợp sau phản nghịch ứng nhận được 37,6 gam láo hợp có hai muối hữu cơ khan có khối lượng hơn nhát nhau 11,6 gam, phần hơi bao gồm chứa nước với một hợp chất hữu cơ no, mạch hở Y.

Hợp hóa học Y có khả năng tham gia bội phản ứng tráng bạc, đốt cháy hoàn toàn Y rồi cho thành phầm hấp thụ hết vào trong bình chứa hỗn hợp nước vôi trong dư, thấy trọng lượng bình tạo thêm 24,8 gam so với ban đầu.

Xem thêm: Switch Là Gì? Thiết Bị Chuyển Mạch Là Gì Hay Bộ Chuyển Mạch Là Gì?

các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, những chất khí phần nhiều đo sống đktc.

xác minh công thức cấu trúc có thể tất cả của 2 este.

Hướng dẫn giải

nNaOH = 0,4 mol

tỉ lệ số mol: nNaOH/nX = 0,4/0,3 > 1

→ có chứa nơi bắt đầu phenyl

+ khi thủy phân X thu được hỗn hợp rắn chỉ bao gồm 2 muối → 2 este tất cả cùng gốc axit.

+ ngoài ra khi thủy phân tất cả hổn hợp thu được 1 chất cơ học no mạch hở có khả năng tham gia phản bội ứng tráng bạc

→Sản phẩm đó cần là anđehit no đối chọi chức mạch hở→trong láo lếu hợp có một este gồm gốc ancol hèn bền.

Xem thêm: Phần Mềm Chỉnh Sửa Video Trên Điện Thoại Samsung, 10 Ứng Dụng Chỉnh Sửa Video Dễ Dàng Trên Android

Gọi bí quyết của 2 este là RCOOCH=CHR’và RCOOC6H4R’’

RCOOCH=CHR’ + NaOH→RCOONa + R’CH2CHO (1)

x mol x mol x mol x mol

RCOOC6H4R’’ + 2NaOH→RCOONa + R’’C6H4ONa+H2O (2)

y mol 2y mol y mol y mol

theo bài bác ra ta tất cả hệ:

nhh = x + y = 0,3 (3)

nNaOH = x + 2y = 0,4 (4)

giải hệ (3) cùng (4) → x = 0,2 mol với y = 0,1 mol

→ nRCOONa = 0,3 mol

nR"’C6H4Ona = 0,1 mol

nR’CH2CHO = 0,2 mol

Gọi CTPT của anđehit no đơn chức mạch hở Y là CnH2nO ta có

CnH2nO+(3n-1)/2O2→ nCO2 + nH2O (3)

0,2 0,2n 0,2n

m bình tăng = 0,2n.44 + 0,2n.18 = 24,8

→ n = 2

→ CTPT là C2H4O hay CH3CHO.

Vì tổng cân nặng 2 muối bằng 37,6 gam và 2 muối bột hơn nhát nhau là 11,6gam

m1 – mét vuông = 11,6

m1 + m2 = 37,6

→ m1 = 24,6g và mét vuông = 13g

Xét 2 trường hợp

+ Trường đúng theo 1:

- mRCOONa = 24,6

→ MR + 67 = 24,6/0,3 = 82

→ MR = 15 (-CH3)

- mR’’C6H4ONa = 13

→ MR’’ + 115 = 13/0,1 = 130

→ MR’’ = 15 (-CH3)

nhì este là CH3COOCH=CH2 cùng CH3COOC6H4CH3

+ Trường đúng theo 2:

- mRCOONa = 13

→ MR + 67 = 13/0,3 = 43,33

→ MR

Vậy, Công thức kết cấu của 2 este là

CH3COOCH=CH2 cùng CH3COOC6H4CH3

Trung trung tâm luyện thi - thầy giáo - dạy dỗ kèm tận nơi NTIC Đà Nẵng


LIÊN HỆ ngay lập tức VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN bỏ ra TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC