Chiều chiều ngó ngược ngó xuôi

     

Ngó không thấy mẹ,ngùi ngùi........Bạn đang xem: Chiều chiều gió ngược gió xuôi ngó ko thấy chị em ngùi ngùi

Nói chín ...làm mười

Nói mười làm chín, kẻ cười fan chê.

Bạn đang xem: Chiều chiều ngó ngược ngó xuôi

Bạn vẫn xem: Chiều chiều ngó ngược ngó xuôi ngó không thấy bà mẹ ngùi ngùi

Ăn quả lưu giữ kẻ trồng cây

....nhớ kẻ đâm, xay,giần, sàng.


*

- Chiều chiều ngó ngược, ngó xuôi

Ngó không thấy mẹ, ngùi ngùi nhớ thương.

- Nói chín thìnên làm cho mười

Nói mười làm cho chín, kẻ cười tín đồ chê.

- Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Ăn gạo ghi nhớ kẻđâm, xay, giần, sàng.

~Học tốt~

Câu thơ nào đồng nghĩa tương quan với câu thơ : "Dù ai nói ngả nói nghiêng | Lòng ta vẫn vững như kiềng bố chân"

a.Năng nhặt chặt bị

b.Thua keo dán giấy này ta bày keo khác

c.Dù ai nói đông nói tây | Lòng ta vẫn vững như cây giữa rừng

d.Chiều chiều ngó ngược ngó xuôi | Ngó không thấy chị em ngùi ngùi nhớ thương

Bài làm

Câu thơ nào đồng nghĩa với câu thơ :

"Dù ai nói ngả nói nghiêng

Lòng ta vẫn vững như kiềng tía chân"

Là: "Hãy lo bền chí câu cua,

mặc dù ai câu chạch, câu rùa mang ai."

# Chúc bạn học giỏi #

Dù ai nói ngả nói nghiêng | Lòng ta vẫn vững vàng như kiềng ba chân"

Câu này tức là sau khi cán bộ giảng thì ta cần có chủ ý riêng của mình, và nên ráng sức bảo vệ ý loài kiến đó. Ở quốc tế thì đây là nền giáo dục đào tạo giúp học viên sinh viên có tư tưởng mới, phát minh được nhiều điều hay đến xã hội.

đồng nghĩa với nó làDù ai nói đông nói tây | Lòng ta vẫn vững vàng như cây thân rừng.

chúc bạn làm việc tốt

Con có phụ thân như ...

Con không phụ vương như nòng nọc đứt đuôi

Nước lã mà lại vă yêu cầu hồ

Tay không mà nổi ... Mới ngoan

... Trường đoản cú thuở còn non

Dạy con từ thuở hãy còn thơ ngây

Ăn quả ghi nhớ kẻ trồng cây

... Nhớ kẻ đâm , xay , giần , sàng

Nói chín ... Làm cho mười

Nói mười làm chín , kẻ cười người chê

Dù ai nói đông nói tây

Lòng ta vẫn ... Giữa rừng

Chiều chiều ngó ngược , ngó xuôi

Ngó không thấy chị em , ngùi ngùi ...

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Ăn khoai ... Dây mà trồng

Lên non mới biết non cao

Lội sông mới biết..................... Can sâu

cho dù ai nóiđông nói tây

Lòng ta vẫn.................... Thân rừng

Chiều chiều gió ngược gió xuôi

Ngó ko thấy bà bầu buingùi ...............

Ăn trái nhớ nói trồng cây

.................. Nhớ kẻ đâm xay giần giàn

Lên non mới biết non cao

Lội sông mới biết lạch như thế nào cạn sâu.

dù ai nói đông, nói tâyLòng ta vẫn vững vàng như cây giữa rừng.

1)Nực mỉm cười châu chấu đá xe

Tưởng rằng chấu bửa ai dè...(gồm 9 chữ cái)

2)Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Ăn khoai... Dây mà trồng(gồm 8 chữ cái)

3)Lội non bắt đầu biết non cao

Lội sông mới biết...cạn sâu(gồm 7 chữ cái)

4)Dù ai nói đông nói tây

Lòng ta vẫn ...giữa rừng(gồm 10 chữ cái)

5)Chiều chiều ngó ngược,ngó xuôi

Ngó ko thấy mẹ,ngùi ngùi...(gồm 9 chữ cái)

6)Nói chín...làm mười

Nói mười có tác dụng chín ,kẻ tín đồ cười chê(gồm 6 chữ cái)

7)Ăn quả lưu giữ kẻ trồng cây

... Ghi nhớ kẻ đâm,xay,dan,sàng(gồm 5 chữ cái)

8)... Từ bỏ thuở còn non

Dạy nhỏ từ thuở hãy còn thơ ngây(gồm 6 chữ cái)

9)Nước lã cơ mà vã buộc phải hồ

Tay không mà lại nổi ...mới ngoan(gồm 4 chữ cái)

Giúp mk với

Ai cấp tốc mk tik

Thanks

Lớp 5 Ngữ văn 5 0 gửi Hủy

1) xe pháo nghiêng

2) lưu giữ kẻ cho

3) lạch nào

4) vững như cây

5) ghi nhớ thương

6) thì phải

7) ăn gạo

8) yêu thương con

9) cơ đồ

chúc bn hok giỏi !

Đúng 0
bình luận (0)

1.xe nghiêng

2.nhớ kẻ cho

3.lạch nào

4.vững như cây

5.nhớ thương

6.thì nên

7.ăn gạo

8.uốn cây

9.cơ đồ

Đúng 0
comment (0)

1 xe nghiêng

2 lưu giữ kẻ cho

3 Lạch nào

4 vững như cây

5 ghi nhớ thương

6 Thì nên

7 Ăn gạo

8 uốn cây

9 Cơ đồ

TK cho mình nha ae

Đúng 0
comment (0)

Các chúng ta giải giúp mình nhé:

4) Nực cười châu chấu đá xe cộ 11) Chiều chiều ngó ngược, ngó xuôi 16) bé có thân phụ như ...

Tưởng rằng chấu ngã, ai dè ... Ngó không thấy mẹ, ngùi ngùi ... Bé không thân phụ như nòng nọc đứt đuôi.

7) Ăn quả nhớ kẻ trồng cây 12) Nói chín ... Có tác dụng mười

Ăn khoai ... Dây màtrồng. Nói mười làm chín, kẻ cười fan chê.

9) Lên non new biết non cao 13) Ăn quả ghi nhớ kẻ trồng cây

Lội sông mới biết ... Cạn sâu. ... Nhớ kẻ đâm, xay, giần, sàng.

10) mặc dù ai nói đông nói tây 14) ... Tự thuở còn non

Lòng ta vẫn ... Giữa rừng. Dạy con từ thuở hãy còn thơ ngây.

Lớp 5 Ngữ văn 2 0 nhờ cất hộ Hủy

4.xe nghiêng 7.nhớ kẻ cho 8.lạch làm sao 10.vững như cây

11.nhớ mến 12.thì phải 13.ăn gạo 14.uốn cây 16.nhà có nóc

Đúng 0
phản hồi (0)

4. Nực mỉm cười châu chấu đá xe

Tưởng rằng chấu ngã, ai dè xe cộ nghiêng.

7. Ăn quả ghi nhớ kẻ trồng cây

Ăn khoai lưu giữ kẻ đến dây cơ mà trồng.

9. Lên non bắt đầu biết non cao

Lội sông mới biết lạch như thế nào cạn sâu.

10. Mặc dù ai nói đông nói tây

Lòng ta vẫn vững vàng như cây giữa rừng.

11. Chiều chiều ngó ngược, ngó xuôi

Ngó không thấy mẹ, ngùi ngùi ghi nhớ thương.

12. Nói chín thì cần làm mười

Nói mười làm cho chín, kẻ cười bạn chê.

13. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Ăn gạo lưu giữ kẻ đâm, xay, giần, sàng.

Xem thêm: Cách Học Hóa Trị Nhanh Nhất Lop 8, Cách Ghi Nhớ Hóa Trị Các Nguyên Tố Dễ Dàng Nhất

14. Uốn cây từ bỏ thuở còn non

15. Nhỏ có phụ thân như nhà có nóc

Con không phụ thân như nòng nọc đứt đuôi.

Đúng 0
phản hồi (0)

GIẢI NGHĨA :

Muốn thanh lịch thì bắc mong kiều

Muốn nhỏ hay chữ thì yêu đem thầy.

Bầu ơi yêu quý lấy túng cùng .Tuy rằng khác như thể nhưng thông thường một giàn.

Núi cao bởi gồm đất bồi Núi chê đất thấp núi ngồiở đâu.

Nực mỉm cười châu chấu đá xe pháo Tưởng rằng chấu ngã, ai dè xe cộ nghiêng

Nhiễu điều lấp lấy giá bán gương tín đồ trong một nước đề nghị thương nhaucùng.

Cá không ăn muối cá ươn

Con cưỡng phụ huynh trăm đường nhỏ hư.

Ăn trái nhớkẻ trồng cây

Ăn khoai lưu giữ kẻdây mà lại trồng.

Muôn mẫu sông đổ biển lớn sâu

Biển chê sông nhỏ, đại dương đâu nước còn .

Lên non mới biết non cao

Lội sông bắt đầu biết sông nào cạn sâu.

Dù ai nói đông nói tây

Lòng ta vẫn vững vàng như cây thân rừng.

Chiều chiều ngó ngược, ngó xuôi

Ngó không thấy mẹ, ngùi ngùi thương nhớ .

Nói chín thì cần làm mười

Nói mười làm cho chín, kẻ cười tín đồ chê.

Ăn quả lưu giữ kẻ trồng cây

Ăn gạo ghi nhớ kẻ đâm, xay, giần, sàng.

Dạy con từ thuở còn non

Dạy bé từ thuở hãy còn thơ ngây.

Nước lã mà lại vã yêu cầu hồ

Tay không mà lại nổi cơ đồ new ngoan.

Con có cha như nhà bao gồm nóc

Con không cha như nòng nọc đứt đuôi.

Lớp 5 Ngữ văn 1 0 gởi Hủy

có fải bạn lấy từ trong sgk lop5 đúng ko nào

Đúng 0
phản hồi (0)

1) ý muốn sang thì bắc ...

Muốn bé hay chữ thì yêu lấy thầy .

2) bầu ơi yêu mến lấy bí cùng

Tuy rằng ... Nhưng chung một giàn .

3) Núi cao bởi có đất bồi

Núi chê đất thấp ... ở chỗ nào .

4) Nực cười châu chấu đá xe

Tưởng rằng chấu vấp ngã , ai dè ...

5) Nhiễu điều lấp lấy giá gương

Người trong một nước buộc phải ... Cùng

6) Cá không nạp năng lượng muối ...

Xem thêm: Tác Phẩm Hai Cây Phong - Đoạn Trích Hai Cây Phong Của Ai

Con cãi phụ huynh trăm đường nhỏ hư

7) Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Ăn khoai ... Dây mà trồng

8) Muôn dòng sông đổ biển khơi sâu

9) Lên non new biết non cao

Lội sông new biết ... Cạn sâu

10) cho dù ai nói đông nói tây

Lòng ta vẫn ... Thân rừng

11) Chiều chiều ngó ngược ngó xuôi

12) Nói chín ... Làm cho mười

Nói mười có tác dụng chín , kẻ cười bạn chê

13) Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

... Ghi nhớ kẻ đâm , say , dần , sàng

14) ... Từ thưở còn non

Dạy nhỏ từ thưở hãy còn thơ ngây

15) Nước lã nhưng vã lên hồ

Tay không mà lại nổi ... Bắt đầu ngoan

16) nhỏ có phụ vương như ...

Con không cha như nòng nọc đứt đuôi

Lớp 5 Ngữ văn 7 0 gửi Hủy

dài quá mún xây xẩm phương diện mày

- Đúng 0 phản hồi (0) lên google nhé là xong

Đúng 0 bình luận (0)

1) mong kiều

2) không giống giống

6) cá ươn

16) nhà tất cả nóc

Còn mấy câu tê mk ko biết

Đúng 0
comment (0)

Chiều chiều ra đứng ngõ sau

Ngó về quê mẹ ruột nhức chín chiều

a, chỉ ra rằng nghĩa của từ"" chiều chiều "", "" chiều "" vào câu thơ trên

b, tìm từ trái nghĩa và đồng nghĩa của từ, "" chiều chiều "" , "" chiều "" trong đoạn thơ trên

Lớp 5 Ngữ văn 1 0 nhờ cất hộ Hủy

a chiều chiều chỉ giờ chiều sắp tối. Chiều chỉ phương hướng

bchiều chiều là bình minh đồng nghĩa tương quan là gần về tối hoàng hôn chiều là mất phương cùng chiều hướng