Câu tường thuật mệnh lệnh

     
Học tác dụng cao bằng cách đăng ký Thành viên VIP
*
- Đăng kí VIP
*

*
học tập lớp khác

Câu tường thuật giờ đồng hồ Anh (hay nói một cách khác là câu trực tiếp con gián tiếp) là một một số loại câu được áp dụng để thuật lại một vấn đề hay khẩu ca của ai đó. Nói một cách dễ nắm bắt hơn, việc sử dụng câu trần thuật là nhiều người đang chuyển câu thẳng sang con gián tiếp.

Bạn đang xem: Câu tường thuật mệnh lệnh

1. Câu tường thuật của câu yêu cầu, đề xuất ai đó làm cho gì

a. Kết cấu của câu trực tiếp:

- Câu mệnh lệnh

Ex: “Sit down, please” my teacher said

“Don’t litter in our class”, the teacher said

- Câu cầu khiến cho với modal verb

Can/ Could/ Will/ Would … + you + V nguyên thể? (Bạn gồm thể…

Ex:

“Can you see me after class?” Ms Brown asked Tom.

 “Could you help for a moment?” Lan asked Nga

 

b. Kết cấu của câu loại gián tiếp


S + told / asked + O + (not) + to V ….


Ví dụ:

- “Can you see me after class?” Ms Brown asked Tom. 

=>Ms Brown asked Tom to see her after class.

(Cô Brown yêu ước Tom sinh hoạt lại gặp mặt cô ấy sau giờ đồng hồ học.)

- “Could you help for a moment?” Lan asked Nga. 

=> Lan asked Nga khổng lồ help her for a moment.

(Lan dựa vào Nga giúp sức cô ấy một lúc.)

- “Sit down, please” our teacher said

Our teacher asked us to lớn sit down.

(Giáo viên yêu cầu công ty chúng tôi ngồi xuống)

- “Don’t litter in our class”, the teacher said

The teacher told us not khổng lồ litter in our class.

(Giáo viên yêu thương cầu cửa hàng chúng tôi không được vứt rác ra lớp học.)

 

2. Câu tường thuật của câu răn dạy nhủ

a. Cấu tạo câu trực tiếp

- Câu è cổ thuật cùng với modal verb should/ ought to/ had better

Ex: “You should complete all the homework before going to class” Tuan said to me

- Câu đk loại 2: If I were you, I would + V nguyên thể (nếu tôi là bạn, tôi sẽ…)

Ex: “If I were you, I would spend money on buying a new bike” phái mạnh said to lớn Quang

 

b. Cấu tạo câu gián tiếp


S + advised + O (not) lớn V…


Ex:

“You should complete all the homework before going to lớn class” Tuan said lớn me

=> Tuan advised me to complete all the homework before going khổng lồ class.

(Tuan răn dạy tôi nên chấm dứt tất cả bài xích tập trước khi tới lớp)

“If I were you, I would spend money on buying a new bike” phái nam said lớn Quang

=> phái nam advised Quang to spend money on buying a new bike.

(Nam khuyên nhủ Quang cần dung tiền tải một chiếc xe đạp điện mới)

 

3. Các cấu trúc câu con gián tiếp khác

Khi khẩu ca gián tiếp là 1 lời đề nghị, mệnh lệnh, ý định, lời hứa, lời yêu cầu, …động từ bỏ tường thuật thuộc với hễ từ nguyên mẫu theo sau nó thường được dùng để làm chuyển mua nội dung khẩu ca này. Tùy theo từng ngôi trường hợp với ngữ cảnh, ta chọn động từ bỏ tường thuật phù hợp

a. Reporting Verb + To-inf …

- agree demand (đòi hỏi) guarantee (bảo đảm)

- hope promise swear (thề)

- threaten (đe dọa) volunteer offer (đưa ra đề nghị)

- refuse consent (bằng lòng) decide

 Ex: “I will give you my book if you need it,” said my friend.

→ My friend offered lớn give me her book if I needed it.

 

b. Reporting Verb + O + To-inf …

- ask (bảo, yêu cầu) advise (khuyên) command (ra lệnh)

- expect (mong đợi) instruct (hướng dẫn) invite (mời)

- order (ra lệnh) persuade (thuyết phục) recommend (khuyên)

- remind (nhắc nhở) encourage (cổ vũ) tell (bảo)

- urge (thúc giục) warn (cảnh báo) want (muốn, muốn muốn)

Ex: “Don’t forget khổng lồ lock the door,” I said to my sister. 

→  I reminded my sister to lock the door.

Ann said: “Come to lớn my place whenever you are free.”

→ Ann invited me to come to her place whenever I was free.

Chú ý:

Khi chuyển câu trực tiếp sang câu con gián tiếp, cần thay đổi trạng từ bỏ chỉ xứ sở và thời gian, đại từ theo luật lệ sau:

a. Trạng từ nơi chốn và thời gian

Câu trực tiếp

Câu gián tiếp

ThisEx: “I want to buy this pen.”

ThatShe said she wanted lớn buy that pen.

Xem thêm: Kể Chuyện Cô Bé Bán Diêm Tác Giả An, Cô Bé Bán Diêm

TheseEx: “I want khổng lồ buy these pens.”

ThoseShe said she wanted khổng lồ buy those pens.

HereEx: “I want to lớn sit here.”

ThereEx: She said she wanted to lớn sit there.

NowEx: “I am sitting in front of TV now.”

ThenShe said she was waiting in front of TV then.

TodayEx: “Today I have a test”

That dayShe said she had a demo that day.

YesterdayEx: “I had a chạy thử yesterday.”

The day before/ The previous day.She said she had a kiểm tra the day before.

TomorrowEx: “I’ll have a thử nghiệm tomorrow.”

The next day/ The following day.She said she would have a demo the next day.

AgoEx: “I had a kiểm tra 2 days ago.”

BeforeShe said she had had a test 2 days before.

Last nightEx: “I watched TV with my mother last night.”

The night before/ The previous night.She said she had watched TV with her mother the night before.

Next weekEx: “I will go on a picnic next week.”

The following week/ The week after.She said she would go on a picnic the following week.

The day before yesterdayEx: “I had a thử nghiệm the day before yesterday.”

Two days before/ earlierShe said she had had a test 2 days before.

Xem thêm: Chọn Bộ Nồi Nấu Bếp Từ Loại Nào Tốt Nhất Nên Mua Nhất 2021, Gợi Ý 5 Sản Phẩm Bán Chạy Nhất 2018

b. Đại từ bỏ nhân xưng

Câu trực tiếp

Câu loại gián tiếp

I

He/ she

We/ you

They

You (nếu là nhà ngữ)

They/ I/ he/ she

Me

Him/ her

Us

Them

You (nếu là tân ngữ)

Them/ me/ him/ her

c. Đại trường đoản cú sở hữu

Câu trực tiếp

Câu loại gián tiếp

My

His/ her

Our

Their

Your

Their/ my/ his/ her

Mine

His/ hers

Ours

Theirs

Yours

Theirs/ mine/ his/ hers

c. Đại từ bỏ chỉ định

“This, that” rất có thể đổi thành “it”“These, those” rất có thể đổi thành “that/ them”

Ví dụ:Mary said: “This is the first time I’ve broken my arm.”→ Mary said that it was the first time she had broken her arm.“Give me that!” Mary said khổng lồ me.→ Mary told me lớn give it to her.