CẤP CHÍNH XÁC LÀ GÌ

     
System.NullReferenceException: Object reference not set lớn an instance of an object. At PhucTrungLaw.ViewFullText.BindNodesToTreeView(String sCode) in c: usachluatDesktopModulesPhucTrungLawViewFullTextViewFullText.ascx.cs:line 2180 at PhucTrungLaw.ViewFullText.ViewTabFullText() in c: usachluatDesktopModulesPhucTrungLawViewFullTextViewFullText.ascx.cs:line 2127 at PhucTrungLaw.ViewFullText.LoadInfo() in c: usachluatDesktopModulesPhucTrungLawViewFullTextViewFullText.ascx.cs:line 550 at PhucTrungLaw.ViewFullText.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in c: usachluatDesktopModulesPhucTrungLawViewFullTextViewFullText.ascx.cs:line 226
*
*
" />
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5755 : 1993

CẤP CHÍNH XÁC CỦA PHƯƠNG TIỆN ĐO - YÊU CẦU CHUNG

Accuracy class of a measuring instrument - General requirements

Tiêu chuẩn chỉnh này cơ chế yêu cầu tầm thường về phân loại cấp chính xác của phương tiện đo, phương thức quy định những đặc trưng đo lường và tính toán tương ứng cùng với cấp chính xác và biện pháp ký hiệu cấp chủ yếu xác.

Bạn đang xem: Cấp chính xác là gì

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại phương tiện đi lại đo (vật đo, lý lẽ đo, biến đổi đo) bao gồm sai số vày quán tính không đáng chú ý so với những sai số khác.

Tiêu chuẩn chỉnh này ko áp dụng cho các phương một thể đo có định nút riêng đối với sai số bất chợt và không đúng số hệ thống, các phương tiện đo cơ mà khi sử dụng phải tính đến các đặc trưng rượu cồn để khẳng định sai số của phép đo. Tiêu chuẩn chỉnh này cũng không áp dụng cho các loại dụng cụ chỉ thị "0".

1. Lý lẽ chung

1.1. Cấp đúng là một đặc thù tổng quát lác của phương tiện đi lại đo phản ánh các đặc trưng giám sát và đo lường có tương quan đến độ chính xác của phương tiện đo.

Việc phân các loại cấp đúng mực của phương tiện đi lại đo cụ thể phải được quy định bằng tiêu chuẩn chỉnh hoặc bằng các văn bạn dạng tương ứng về công nghệ - kỹ thuật đo lường.

1.2. Số cấp đúng mực của mỗi loại phương tiện đi lại đo yêu cầu quy định phù hợp với yêu cầu sử dụng thực tế và chuyên môn khoa học - kỹ thuật của nghành nghề đó.

Phương nhân tiện đo để đo và một đại lượng thiết bị lý có tương đối nhiều phạm vi đo không giống nhau có thể có nhiều cấp đúng mực tương ứng cùng với từng phạm vi đo.

Việc phân một số loại cấp đúng mực của phương tiện đo hiện nay số tất cả thiết bị đo lường và tính toán để xử lý kết quả đo ko bị phụ thuộc vào vào cách thức xử lý đó.

1.3. Những đặc trưng đo lường và thống kê phải được quy định cụ thể cho từng loại phương tiện đi lại đo tương xứng với từng cấp bao gồm xác.

Đối với các đặc trưng đo lường và tính toán ít chuyển đổi có thể cách thức chung mang lại hai hay những cấp thiết yếu xác.

Đối với những đặc trưng giám sát không phụ thuộc vào vào cấp chính xác, hoàn toàn có thể quy định thông thường cho một loại phương tiện đo ở phần lớn cấp thiết yếu xác.

1.4. Những đặc trưng thống kê giám sát dùng làm cửa hàng để phân các loại cấp đúng mực của phương tiện đo là:

- không đúng số cơ bản;

- không nên số phụ;

- Độ không đúng định;

- Độ hồi sai;

- những đặc trưng đo lường khác có tác động đến độ đúng đắn của phương tiện đo.

1.5. Việc quy định sai số có thể chấp nhận được ở từng cấp chủ yếu xác, vấn đề chọn dãy cấp chính xác và việc ký hiệu chúng đề nghị theo đúng những quy định trong số phần tương ứng của tiêu chuẩn này.

2. Lý lẽ sai số cơ phiên bản (gọi tắt là không đúng số) với sai số phụ

2.1. Các hiệ tượng biểu thị sai số

2.1.1. Không nên số của phương tiện đo hoàn toàn có thể trình bày bên dưới dạng không đúng số giỏi đối, sai số quy đổi, hoặc không đúng số tương đối. Sử dụng hình thức biểu thị không nên số làm sao là tùy ở trong vào nguyên lý cấu tạo, điều kiện hoạt động, chức năng của phương tiện đi lại đo và mối quan hệ giữa quý giá đại lượng đo với sai số.

2.1.2. Vẻ ngoài sai số tuyệt vời nhất được dùng khi phương tiện đo sử dụng ở những lĩnh vực mà nút độ đúng chuẩn của kết quả đo được thể hiện bằng đơn vị chức năng của đại lượng đo hoặc bằng giá trị độ chia của thang đo.

2.1.3. Bề ngoài sai số quy đổi được sử dụng khi không nên số tuyệt đối không dựa vào vào giá trị đại lượng đo trên tổng thể phạm vi đo, với để biểu lộ sai số chất nhận được ở mỗi cấp đúng chuẩn bằng một trong những không thay đổi chung cho những phương tiện thể có số lượng giới hạn đo trên không giống nhau.

2.1.4. Vẻ ngoài sai số kha khá được dùng khi sai số tuyệt vời và hoàn hảo nhất là một hàm tuyến tính của đại lượng đo và để biểu hiện sai số có thể chấp nhận được ở từng cấp chính bằng một số không đổi chung cho những phương luôn tiện đo có giới hạn đo trên khác nhau.

2.2. Hiệ tượng giới hạn chất nhận được của không nên số cơ bạn dạng tuyệt đối (gọi tắt là sai số tuyệt đối cho phép).

2.2.1. Trường hòa hợp sai số hoàn hảo không nhờ vào vào cực hiếm đại lượng đo, sai số hay đối cho phép được qui định bằng công thức:

Δ = ± a                                                                                    (1)

Δ: không đúng số tuyệt đối cho phép biểu lộ theo đơn vị chức năng đại lượng đo hoặc theo quý hiếm độ chia của thang đo;

a: hằng số thể hiện theo đơn vị đại lượng đo hoặc theo quý giá độ phân tách của thang đo.

2.2.2. Trường thích hợp sai số hoàn hảo nhất có mối liên hệ tuyến tính với giá trị đại lượng đo, không đúng số tuyệt đối có thể chấp nhận được được quy định bằng công thức:

Δ = ± (a + bX)                                                                      (2)

Δ: không đúng số hoàn hảo và tuyệt vời nhất cho phép biểu thị theo đơn vị của đại lượng đo;

a: hằng số dương biểu thị theo đơn vị chức năng của đại lượng đo;

b: hỏng số dương ráng đổi;

X: quý giá đại lượng đo.

2.2.3. Trường hợp sai số tuyệt vời có mối quan hệ tinh vi hơn với giá trị đại lượng đo, giới hạn sai số tuyệt đối chất nhận được được lao lý dưới dạng một hàm số sấp xỉ với mối liên hệ đó hoặc bên dưới dạng một báo giá trị.

2.3. Vẻ ngoài giới hạn cho phép của không đúng số cơ bạn dạng quy đổi (gọi tắt là không nên số quy đổi mang lại phép)

2.3.1. Mức sử dụng sai số quy đổi cho phép theo công thức:

: không nên số quy đổi mang lại phép biểu thị theo % của giá trị quy mong XN;

: sai số tuyệt đối cho phép tính bằng công thức (1), theo đơn vị của cực hiếm quy cầu XN;

p: hỏng số dương (chọn theo điều 2.3.2).

2.3.2. Lỗi số dương được chọn từ dãy số 1.10n; 1,5.10n; 1,6.10n; 2.10n; 2,5.10n; 3.10n; 4.10n; 5.10n; 6.10n; trong số ấy n = 1; 0; -1; -2… Với thuộc chỉ số n, không được cơ chế quá 5 giới hạn được cho phép của không đúng số cho cùng một loại phương tiện đo.

Không áp dụng đồng thời hai số 1,5.10n cùng 1,6.10n. Số 3.10n chỉ sử dụng trong những trường hợp đặc biệt quan trọng vì vì sao kỹ thuật.

2.3.3. Cực hiếm quy ước XN được đem như sau:

a) Với phương tiện đi lại đo có thang đo con đường tính hoặc hàm mũ với điểm "0" nằm ở vị trí đầu hoặc bên cạnh phạm vi đo: cực hiếm XN là giới hạn đo mập nhất;

b) Với phương tiện đo gồm thang đo đường tính hoặc hàm mũ với điểm "0" nằm trong phạm vi đo, giá trị XN là:

- giới hạn đo lớn nhất (không tính cho dấu);

- riêng biệt với cách thức đo điện quý giá XN lấy bằng tổng giá chỉ trị hoàn hảo nhất hai số lượng giới hạn đo ở hai phía điểm "0";

c) Với phương tiện đo đại lượng trang bị lý bao gồm thang đại lượng với điểm "0" quy ước: quý hiếm XN bởi giá trị tuyệt đối hoàn hảo của hiệu các giới hạn đo;

d) Với phương tiện đo kia ghi cực hiếm quy cầu danh định, XN bởi chính giá trị danh định này;

e) Với cách thức đo gồm thang đo không con đường tính: giá trị XN lấy bằng độ nhiều năm toàn thang đo hoặc độ nhiều năm phần thang đo tương ứng với phạm vi đo. Trong trường hòa hợp này sai số tuyệt đối, tất cả độ dài thang đo, được bộc lộ theo đơn vị độ dài;

g) Với những phương luôn tiện đo ko thuộc các trường hợp phép tắc trong 2.3.3 a; b; c; d và e, cần ghi quý hiếm quy mong XN trong tiêu chuẩn hoặc tư liệu kỹ thuật tương ứng về loại phương tiện đi lại đo đó.

Xem thêm: Xe Vision 2021 Màu Nào Đẹp Nhất Và Được Ưa Chuộng Nhất? Xe Vision Màu Nào Đẹp Nhất Và Được Ưa Chuộng Nhất

2.4. Nguyên tắc giới hạn cho phép của sai số tương đối (gọi tắt là không nên số tương đối cho phép).

2.4.1. Trường vừa lòng sai số tương đối không phụ thuộc vào vào quý giá đại lượng đo, không nên số tương đối được cho phép quy định bằng công thức:

                                                        (4)

: không đúng số kha khá cho phép biểu hiện bằng % của quý giá X;

X: cực hiếm đại lượng đo, trường thích hợp là chính sách đo hoặc đổi khác đo, phải khẳng định giá trị Xo nhỏ tuổi nhất để công thức (4) trên có ý nghĩa;

: quý giá sai số tốt đối;

q: lỗi số dương (chọn theo điều 2.3.2).

2.4.2. Trường đúng theo sai số tương đối nhờ vào vào quý giá đại lượng đo, không đúng số tương đối có thể chấp nhận được quy định bởi công thức:

                            (5)

: không đúng số tương đối cho phép biểu lộ bằng % của quý giá X;

X: giá trị đại lượng đo;

: cực hiếm sai số tốt đối;

Xm: giá bán trị lớn nhất của giới hạn đo hoặc của khoảng tầm biến thiên đại lượng đầu vào của đổi khác đo;

c cùng d: các hư số dương (chọn theo điều 2.3.2 cùng c phải lớn hơn d).

2.4.3. Trong số trường hợp cần thiết khác không nên số tương đối chất nhận được có thể được phép tắc bằng các công thức phức hợp hơn hoặc bằng đồ thị, bằng bảng số.

2.5. Lao lý giới hạn được cho phép của không đúng số phụ hotline tắt là (sai số phụ cho phép)

2.5.1. Không nên số phụ có thể chấp nhận được được luật pháp bằng những cách sau đây:

a) bên dưới dạng một hằng số trên toàn phạm vi làm việc của đại lượng ảnh hưởng hoặc một vài hằng số, từng hằng số khớp ứng với từng khoảng chừng thuộc phạm vi làm việc của đại lượng hình ảnh hưởng;

b) cho biết mối liên hệ (tỷ số) thân giới hạn được cho phép của không đúng số phụ ứng với tầm đại lượng ảnh hưởng được lý lẽ và khoảng tầm đó;

c) cho thấy sự nhờ vào của giới hạn được cho phép của không nên số phụ vào đại lượng tác động (hàm ảnh hưởng tối đa);

d) cho thấy sự dựa vào hàm số của độ lệch chất nhận được so cùng với hàm tác động danh định;

e) dưới dạng một cực hiếm bội hoặc ước của không nên số cơ phiên bản cho phép.

2.5.2. Đối với một cấp chính xác, hoàn toàn có thể quy định các phạm vi đổi khác khác nhau của đại lượng tác động tương ứng với những điều kiện sử dụng phương tiện đo khác nhau.

2.6. Chế độ giới hạn cho phép của độ hồi sai (gọi tắt là độ hồi sai cho phép) với của độ không ổn định (gọi tắt là độ không ổn định cho phép).

Độ hồi sai có thể chấp nhận được của số chỉ hoặc của biểu lộ ra với độ bất ổn định được cho phép được quy định bởi một giá chỉ trị ước hoặc bội của sai số cơ bạn dạng cho phép.

2.7. Giới hạn cho phép của những loại không nên số phải được gia công tròn sau khi tính toán và được biểu lộ với nhiều nhất là nhị chữ số tất cả nghĩa.

2.8. Đối với những đặc trưng đo lường không trình diễn trong những điều từ 2.1 mang lại 2.6, vào trường hợp đề nghị thiết, cần được quy định trong những tiêu chuẩn chỉnh hoặc những tài liệu kỹ thuật khớp ứng về cấp chính xác của từng loại phương tiện đo cố kỉnh thể.

3. Ký kết hiệu cấp thiết yếu xác

3.1. Ký kết hiệu cấp đúng đắn của phương tiện đo sử dụng trong tài liệu kỹ thuật.

3.1.1. Đối với phương tiện đo tất cả sai số mang đến phép biểu lộ bằng không nên số hoàn hảo nhất theo điều 2.2, hoặc bằng sai số tương đối theo điều 2.4.3, vào tài liệu nghệ thuật cấp chính xác được cam kết hiệu bằng vần âm La tinh in hoa hoặc bằng chữ số La mã.

Trường hợp quan trọng có thể thêm vào cam kết hiệu cấp đúng mực bằng vần âm La tinh ở ngay gần đầu bảng chữ cái hoặc bằng chữ số La mã nhỏ tuổi và ngược lại.

3.1.2. Đối với phương tiện đo tất cả sai số cơ phiên bản cho phép biểu lộ bằng không đúng số quy thay đổi theo mục 2.3, hoặc bằng sai số kha khá theo điều 2.4.1, trong tài liệu chuyên môn cấp đúng đắn được ký kết hiệu bằng các số. Số này bởi sai số mang đến phép biểu lộ theo %.

3.1.3. Đối với phương tiện đo có sai số cơ bạn dạng cho phép thể hiện bằng sai số kha khá theo điều 2.4.2, trong tài liệu chuyên môn cấp đúng mực được ký hiệu bằng hai chữ số c và d, thân chúng phân cách nhau bởi một gạch chéo cánh (c/d).

3.1.4. Đối với phương tiện đo mà lại đặc trưng đo lường và thống kê dùng để khẳng định cấp và đúng là độ không ổn định, trong tài liệu chuyên môn cấp chính xác được ký hiệu theo dụng cụ ở điều 3.1.1 với 3.1.2.

3.1.5. Vào tài liệu kỹ thuật cũng có thể ký hiệu cấp đúng mực của phương tiện đo theo những quy định ở điều 3.2.

3.2. Cam kết hiệu cấp chính xác trên phương tiện đi lại đo

3.2.1. Trên mặt số, mặt máy hoặc vỏ… của phương tiện đo đề xuất ghi khắc ký hiệu cấp đúng chuẩn bằng chữ cái La tinh, số La mã hoặc chữ số theo luật ở điều 3.1 thuộc với phần đa ký hiệu mang đến trong bảng 1.

Bảng 1 - Bảng ví dụ về cam kết hiệu cấp đúng mực ghi tự khắc trên phương tiện đo

Hình thức bộc lộ sai số

Thuộc điều

Sai số mang đến phép

Ký hiệu cấp chính xác

Trong tư liệu kỹ thuật

Trên phương tiện đo

1

2

3

4

5

Sai số hay đối

2.2; 3.1.1

Công thức (1), (2)

Cấp đúng mực M

M

Sai số tương đối

2.4.3; 3.1.1

-

Cấp đúng đắn C

C

Sai số quy đổi

2.3.1;

2.3.3 a, b, c, d;

3.1.2

= ± 1,5

Cấp đúng chuẩn 1,5

1,5

Sai số quy đổi

2.3.1; 2.3.3 e;

3.1.2

= ± 0,5

Cấp chính xác 0,5

0,5

Sai số tương đối

2.4.1; 3.1.2

= ± 0,5

Cấp đúng đắn 0,5

0,5

Sai số kha khá

2.4.2; 3.1.3

Cấp đúng chuẩn 0,02/0,01

0,02/0,01

Chú thích: quý giá sai số cơ bạn dạng cho phép và những ký hiệu mang đến trong bảng chỉ làm cho ví dụ với được đem tùy ý.

Đối với những phương tiện đo tất cả thang đo ko đều, bên cạnh ký hiệu cung cấp chính, rất có thể ghi tự khắc thêm để tìm hiểu thêm giá trị không đúng số kha khá cho phép biểu hiện theo % quý hiếm đại lượng đo ứng với phần thang đo phía trong phạm vi được đánh dấu, ví dụ, bởi dấu chấm (.) hoặc tam giác (Δ). Trong trường thích hợp này phải gồm dấu % cố nhiên và đặt trong khoảng tròn, ví dụ như 10%. Đây không hẳn là ký hiệu cấp bao gồm xác.

3.2.3. Có thể chấp nhận được không nên ghi khắc ký hiệu cấp chính xác lên chuẩn chỉnh có độ đúng chuẩn cao và phương tiện đo mà mọi đặc điểm bên phía ngoài của nó ứng cùng với cấp đúng đắn này đã có quy định.

3.2.4. Bên cạnh ký hiệu cấp thiết yếu xác, trên mặt số, mặt trang bị hoặc vỏ… phương tiện đi lại đo phải ghi khắc cả ký kết hiệu của tiêu chuẩn chỉnh về loại phương tiện đi lại đo đó trừ trường hợp đặc biệt quan trọng có nguyên nhân xác xứng đáng về mặt kỹ thuật.

3.2.5. Cần ghi tự khắc lên phương tiện đo quý giá tiêu chuẩn hoặc phạm vi tiêu chuẩn của đại lượng tác động theo quy định trong số tiêu chuẩn hoặc tài liệu chuyên môn tương ứng. Lúc đó giá trị hoặc phạm vi tiêu chuẩn này cần được gạch dưới.

Xem thêm: Lịch Thi Đấu Giao Hữu Trước Mùa Giải 2021/2022 Của Mu Mùa Hè 2021

Bảng 2 đến ví dụ về cách ghi xung khắc trên vào trường phù hợp đại lượng ảnh hưởng là tần số của chiếc điện xoay chiều.

Bảng 2

Giá trị hoặc phạm vi tiêu chuẩn của tần số, Hz

Giá trị hoặc miền danh định sử dụng, Hz

Ký hiệu

400

-

400Hz

45              55

-

45              55Hz

50

20              120

20              50              120Hz

40              60

40              120

40              40              60              120Hz

40              60

10              120

10              40              60              120Hz

kimsa88
cf68