Cặp Chất Không Xảy Ra Phản Ứng Hóa Học Là

     

Hòa tan hết 24,16 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Cu cùng Fe3O4 trong hỗn hợp HCl loãng dư thấy còn sót lại 6,4 gam Cu ko tan. Ngoài ra hòa tan hết 24,16 gam tất cả hổn hợp trên vào 240 gam hỗn hợp HNO3 31,5% (dùng dư) thu được dung dịch Y. Mang đến 600 ml dung dịch NaOH 2M vào hỗn hợp Y. Lọc vứt kết tủa, cô cạn hỗn hợp nước lọc, tiếp nối nung tới cân nặng không song thu được 78,16 gam rắn khan. Mật độ C% của Cu(NO3)2 trong dung dịch Y gồm giá trị ngay gần nhất với
Bạn đang xem: Cặp chất không xảy ra phản ứng hóa học là

Cho m gam tất cả hổn hợp X tất cả Cu và Fe vào hỗn hợp H2SO4loãng (dư) , chấm dứt phản ứng chiếm được 2,24 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của sắt trong 2m gam X là


Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,06 mol AgNO3và 0,15 mol Cu(NO3)2, sau một thời hạn thu được 11,664 gam chất rắn với dung dịch X cất 2 muối. Tách lấy kết tủa, thêm tiếp 5,04 gam bột sắt vào hỗn hợp X, sau khi các bội phản ứng trả toàn, nhận được 5,616 gam hóa học rắn. Cực hiếm của m là:


Cho 9,2 gam các thành phần hỗn hợp X có Mg và Fe vào dung dịch hỗn hợp AgNO3 với Cu(NO3)2, thu được hóa học rắn Y (gồm 3 kim loại) cùng dung dịch Z. Tổ hợp hết Y bởi dung dịch H2SO4 (đặc, nóng, dư), thu được 6,384 lít khí SO2 (sản phẩm khử của S+6, sinh hoạt đktc). Cho dung dịch NaOH dư vào Z, thu được kết tủa T. Nung T trong không khí đến khối lượng không đổi, nhận được 8,4 gam hỗn hợp rắn. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Phần trăm cân nặng của fe trong X là


Cho 14,4 gam hỗn hợp Fe, Mg với Cu (số mol mỗi sắt kẽm kim loại bằng nhau) công dụng hết với dung dịch HNO3 (dư), thu được dung dịch X với 2,688 lít (đktc) lếu láo hợp tất cả 4 khí N2, N2O, NO và NO2 trong những số ấy hai khí N2 với NO2 tất cả số mol bằng nhau. Cô cạn cẩn trọng toàn cỗ X chiếm được 58,8 gam muối bột khan. Số mol HNO3 sẽ tham gia phản bội ứng là


Trộn 8,1 gam Al cùng với 35,2 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Fe, Fe3O4, FeO, Fe2O3và Fe(NO3)2, thu được các thành phần hỗn hợp Y. Hòa hợp hết Y vào dung dịch chứa 1,9 mol HC1 và 0,15 mol HNO3đến phản nghịch ứng trả toàn, thu được dung dịch Z (không tất cả NH4+) và 0,275 mol hỗn hợp khí T có NO với N2O. Mang lại dung dịch AgNO3dư vào Z mang lại phản ứng hoàn toàn, thu được hỗn hợp M; 0,025 mol khí NO (sản phẩm khử tốt nhất của N+5) với 280,75 gam kết tủa. Phần trăm cân nặng của Fe(NO3)2, trong Y là
Xem thêm: Lý Thuyết Sinh Học 11/Chương 1/Bài 12 : Hô Hấp Ở Thực Vật, Quá Trình Hô Hấp Ở Thực Vật Có Ý Nghĩa

Để đảm bảo vỏ tàu làm bằng chất liệu thép phần ngâm trong nước biển, fan ta lắp thêm kim loại M vào vỏ tàu. Kim loại M hoàn toàn có thể là


Cho hỗn hợp Cu và Fe2O3 vào dung dịch HCl dư. Sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X cùng một lượng hóa học rắn không tan. Muối bột trong hỗn hợp X là


Có 4 dung dịch muối riêng biệt: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Trường hợp thêm dung dịch KOH (dư) vào 4 dung dịch trên, thêm tiếp hỗn hợp NH3 quánh (dư) vào thì sau khi ngừng các phản bội ứng số hóa học kết tủa chiếm được là


Hòa rã 8,4 gam fe vào 500 ml hỗn hợp X gồm HCl 0,2M với H2SO4 0,1M. Cô cạn dung dịch thu được sau làm phản ứng thì thu được từng nào gam muối khan?
Xem thêm: Cách Cúng Sao Kế Đô Cúng Ngày Nào, Bài Cúng Sao Kế Đô Giải Hạn Năm Tân Sửu 2021

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam