CÁCH VẼ LẠI MẠCH ĐIỆN

     
- Trong điện một chiều, một trong những phần làm các bạn cảm thấy bối rối nhất chắc hẳn rằng là việc vẽ lại mạch điện tương đương.

Bạn đang xem: Cách vẽ lại mạch điện

- Đây chưa phải là phần chính trong một bài tập điện một chiều tuy thế là phần trọng yếu, vị nếu vẽ lại mạch không nên thì những đo lường sau đó là vô nghĩa.- Vẽ lại mạch điện tương đương là có phương thức (chứ chưa phải theo đẳng cấp "tùy cơ ứng biến") phải nếu nắm rõ cách có tác dụng thì dù mạch phức hợp đến mấy các bạn cũng bao gồm tự tin làm chính xác.- Vẽ lại mạch điện thực chất rất 1-1 giản, nhưng mà để nghiêm ngặt thì phần triết lý được viết hơi dài, bởi đó nếu khách hàng nào không thích đọc nhiều kim chỉ nan thì hoàn toàn có thể kéo xuống xem thẳng phần III. Các ví dụ cũng trở nên hiểu được bí quyết làm.

I. Những cách mắc cơ bản

Có 3 cách mắc cơ bạn dạng trong một mạch năng lượng điện là: a) mắc tuy nhiên song; b) mắc nối tiếp; c) mắc dạng mạch cầu, như hình bên dưới đây:
*
Cách mắc dạng mạch cầu rất nâng cao, đề nghị trong phạm vi bài viết này sẽ không tồn tại dạng mạch cầu. Bài viết này chỉ đề cập đến mạch ước là nhằm nếu chúng ta có gặp mặt phải phương pháp mắc dạng mạch ước thì không nhất thiết phải "vẽ lại mạch" nữa, vì đã về dạng cơ bản rồi, có vẽ nữa cũng vô ích.Vậy khi nào cần vẽ lại mạch tương đương?Câu trả lời là khi trong mạch điện tất cả trùng dẫn (tức là gồm 2 điểm trong mạch bị nối tắt với nhau bằng một dây dẫn hoặc ampe kế lý tưởng) hoặc mạch mắc rất rối rất khó nhìn ra các dạng mắc cơ bản.Lưu ý: khi gặp gỡ dạng mạch bao gồm trùng dẫn thì đề nghị nghĩ đến vẽ lại mạch ngay, không nên kết luận vội, rất dễ dàng bị lừa nếu vội kết luận.

II. Phương thức vẽ lại mạch năng lượng điện tương đương

Để vẽ lại mạch điện tương đương, ta áp dụng các bước như sau:Bước 0: Đặt tên toàn bộ các nút trong mạch điện (nút là nơi ngã 3, vấp ngã 4 (tương từ bỏ như nút giao thông); khiến cho tiện từ sau đây ta call "nút" là "điểm"). Lấy ví dụ như ta để 2 điểm béo của mạch nên vẽ lại là $A$ cùng $B$, các điểm còn lại lần lượt là $M$, $N$, $P$, $Q$,...Bước 1: Liệt kê tất cả các cặp điểm trùng dẫn: là 2 điểm nối với nhau bằng 1 dây dẫn hoặc ampe kế lý tưởng, 2 đặc điểm này sẽ được xem như trùng nhau.(Bước này siêu quan trọng!).Bước 2: Vẽ (chấm) tất cả các điểm trong mạch ra giấy theo sản phẩm công nghệ tự tự trái qua đề nghị ($A$ mặt trái, $B$ bên phải). Những cặp điểm trùng dẫn sinh hoạt Bước 1 thì để trùng nhau.Bước 3: đính các linh kiện (điện trở, trở thành trở, đèn, tụ điện,...) vào những cặp điểm làm thế nào cho giống với mạch gốc.

III. Các ví dụ

Ví dụ 1: cho mạch điện như Hình 1.1, biết$R_1 = R_2 = R_3=R=6 ext Omega$,tính điện trở tương tự đoạn mạch AB.
*

Giải
:Bước 0: Đặt tên các nút. Done!Bước 1: bao gồm 2 trùng dẫn: $AN$ với $M B$.

Xem thêm: Meme À Thế Làm Sao Mà À Thế Làm Sao Mà À!, À Thế Làm Sao Mà À!

Bước 2: Dựa theoBước 1, vẽ những điểm với $NA$ với $M B$:
*
Bước 3
: lắp $R_1$ giữa $A$ và $M$:
*
thêm $R_2$ thân $M$ và $N$:
*
gắn thêm $R_3$ giữa $N$ cùng $B$:
*
Vậy sau cuối mạch mắc ($R_1$ // $R_2$ // $R_3$) như Hình 1.2 $Rightarrow R_AB= R / 3 = 2 ext Ω$.
*

Ví dụ 2
: mang lại mạch năng lượng điện như Hình 2.1. Biết $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R = 10 ext Ω$, tính năng lượng điện trở tương tự đoạn mạch AB.
*

Giải
:Bước 1: có 1 trùng dẫn: $NB$.Bước 2: Dựa theoBước 1, vẽ những điểm với $N B$:
*
Bước 3
: đính thêm $R_1$ thân $A$ với $M$:
*
gắn $R_2$ giữa $M$ và $B$:
*
thêm $R_3$ thân $A$ với $N$:
*
thêm $R_4$ thân $M$ và $N$:
*
Vậy sau cùng mạch mắc <$R_3$ // ($R_1$ nt ($R_2$ // $R_4$))> như Hình 2.2 $Rightarrow R_MN = R / 2$; $R_AMN = 3R / 2$; $R_AB= 3R / 5 = 6 ext Ω$.
*

Ví dụ 3
: cho mạch điện như Hình 3.1. Biết $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = R = 6 ext Ω$, tính điện trở tương tự đoạn mạch AB.

Giải
:Bước 1: có 1 trùng dẫn: $NP$.Bước 2: Dựa theoBước 1, vẽ những điểm với $N P$:
*
Bước 3
: đính $R_1$ giữa $A$ cùng $P$:
*
đính thêm $R_2$ giữa $M$ và $B$:
*
thêm $R_3$ giữa $M$ cùng $P$:
*
đính thêm $R_4$ giữa $M$ và $N$:
*
lắp $R_5$ giữa $A$ với $N$:
*
Vậy sau cùng mạch mắc <($R_1$ // $R_5$) nt ($R_3$ // $R_4$) nt $R_2$>như Hình 3.2 $Rightarrow R_AN = R / 2$; $R_NM = R / 2$; $R_AB= 2R = 12 ext Ω$.

IV. Bài bác tập

Bài 1: đến mạch điện như Hình 4. Biết $R_1 = 3 ext Ω$, $R_2 = R_3 = R_4 = 6 ext Ω$, tính năng lượng điện trở tương đương đoạn mạch AB khi:a) khóa K mở;b) khóa K đóng.
$ exta) // R_2 Rightarrow R_AB = 3 Omega$.$ extb) (R_2 // R_3 //R_4) Rightarrow R_AB = 2 Omega$.

Xem thêm: Trả Lời Câu Hỏi Mái Ngố Thưa Hợp Với Khuôn Mặt Nào ? Khuôn Mặt Nào Sẽ Hợp Với Kiểu Tóc Mái Thưa Nhất


Bài 2
: mang đến mạch điện như Hình 5. Biết $R_1 = 3 ext Ω$, $R_2 = 4 ext Ω$, $R_3 = R_4 = R_5 = R_6 = 6 ext Ω$, tính năng lượng điện trở tương đương đoạn mạch AB.