CÁC SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ

     

Số gồm bốn chữ số là số tất cả bốn chữ số mặt hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục và hàng đối chọi vị.

Bạn đang xem: Các số có bốn chữ số

2.Đọc (viết) số gồm bốn chữ số

- Đọc (viết) như số tất cả 3 chữ số: Đọc (viết) lần lượt từ trái sang phải, tự hàng tối đa đến sản phẩm thấp nhất.

- lúc chữ số 0 ở hàng trăm ngàn thì ta đọc hàng trăm ngàn là "không trăm".

3.Viết số thành tổng

4.Thứ tự các số

B. Ví dụ

Ví dụ 1: Viết những số sau:

a) Bảy nghìn tám trăm

b) Sáu ngàn một trăm bảy mươi mốt

c) Chín nghìn một trăm bảy mươi sáu

Hướng dẫn:

a) 7800

b) 6171

c) 9176

Ví dụ 2:Đọc các số 7234; 5600 ; 4506.

Hướng dẫn:

7234 đọc là: Bảy nghìn nhị trăm bố mươi tư.

5600 hiểu là: Năm nghìn sáu trăm.

Ví dụ 3:Viết tất cả các số bao gồm bốn chữ số, từng số đều sở hữu hàng ngàn là 2, những hàng đều phải có đủ ba chữ số 4 ; 6 ; 8.

Hướng dẫn:

Tất cả những số gồm bốn chữ số, mỗi số đều phải có hàng nghìn là 2, các hàng đều có đủ ba chữ số 4 ; 6 ; 8 là:

2468; 2486; 2648; 2684; 2846; 2864.

Ví dụ 4:Viết tất cả các số bao gồm bốn chữ số, từng số đều có hàng đơn vị là 0, những hàng đều phải sở hữu đủ cha chữ tiên phong hàng đầu ; 2 ; 3.

Hướng dẫn:

Tất cả các số có bốn chữ số, mỗi số đều phải sở hữu hàng đơn vị chức năng là 0, những hàng đều có đủ bố chữ tiên phong hàng đầu ; 2 ; 3 là:

1230; 1320; 2130; 2310; 3120; 3210.

Ví dụ 5:Viết số thích hợp vào khu vực chấm:

a) 4000 ; 5000 ; 6000 ; ………… ; ………… ; …………

b) 5100 ; 5200 ; 5300 ; ………… ; ………… ; …………

c) 1230 ; 1240 ; 1250 ; ………… ; ………… ; …………

Hướng dẫn:

a) 4000 ; 5000 ; 6000 ; 7000; 8000; 9000.

b) 5100 ; 5200 ; 5300 ; 5400; 5500; 5600.

c) 1230 ; 1240 ; 1250 ; 1260; 1270; 1280.

Xem thêm: Giá Ép Plastic Chứng Minh Thư Không Còn Giá Trị Khi Ép Dẻo Lại

C. Bài xích tập từ luyện

Bài 1.Viết các số sau:

a) Támnghìn haitrăm

b) Bảynghìn một trăm bảy mươi mốt

c) Chín ngàn một trăm bảy mươi tư.

Bài 2.Đọc các số 3874; 4500; 8097.

Bài 3.Viết toàn bộ các số gồm bốn chữ số, mỗi số đều có hàng nghìn là 1, những hàng đều phải có đủ tía chữ số 3; 5; 7.

Bài 4.Viết toàn bộ các số tất cả bốn chữ số, từng số đều có hàng đơn vị là 2, những hàng đều phải có đủ ba chữ số 7; 8; 9.

Bài 5.Tìm số lớn nhất có 4 chữ số.

Bài 6. kiếm tìm số bé dại nhất gồm 4 chữ số.

Xem thêm: Nên Mua Máy Xông Mũi Họng Omron Loại Nào Tốt ? Máy Xông Mũi Họng Omron Loại Nào Tốt Nhất

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 19trong mục Học tốt toán hàng tuầntrên 1art.vn để hiểu bài tốt hơn.