CÁC HẠT CẤU TẠO NÊN HẠT NHÂN CỦA HẦU HẾT CÁC NGUYÊN TỬ LÀ

     

Tổng số phân tử proton, nơtron cùng electron trong nguyên tử nhân tố X là 155, trong các số ấy số hạt có điện nhiều hơn nữa số phân tử không mang điện là 33 hạt. X là yếu tắc nào dưới đây ?
Bạn đang xem: Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là

Ở 20oC cân nặng riêng của Au là 19,32 g/cm3. Vào tinh thể Au, các nguyên tử Au là đầy đủ hình cầu chiếm 75% thể tích toàn khối tinh thể, phần sót lại là các khe trống rỗng giữa những quả cầu. Cân nặng mol của Au là 196,97. Nửa đường kính nguyên tử khoảng của Au ngơi nghỉ 20oC là:


Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong nhì nguyên tử sắt kẽm kim loại X với Y là 142, trong những số đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn thế nữa tổng số phân tử không sở hữu điện là 42. Số hạt sở hữu điện của nguyên tử Y nhiều hơn thế nữa của X là 12. Hai sắt kẽm kim loại X, Y theo lần lượt là


Tổng số proton, notron, electron vào nguyên tử của nhì nguyên tố X với M lần lươt là 52 cùng 82. M với X chế tác hơp hóa học MXa, vào phân tử của hơp hóa học đó tổng thể pronton của các nguyên tử là 77. Xác định công thức của MXa.

Biết trong X bao gồm tỉ lệ notron: proton≤1,22.


Ở 20oC cân nặng riêng của sắt là 7,85 g/cm3. Trả thiết trong tinh thể các nguyên tử sắt là số đông hình cầu chiếm 75% thể tích tinh thể, phần sót lại là những khe rỗng giữa các quả cầu và khối lượng nguyên tử sắt là 55,85 đvC thì bán kính gần đúng của một nguyên tử fe ở nhiệt độ này là
Xem thêm: Cách Đăng Nhập 1 Tài Khoản Zalo Trên 2 Máy Tính Khác Nhau, Cách Đăng Nhập 1 Tài Khoản Zalo Trên 2 Điện Thoại

Cho những phát biểu sau:

(1). Toàn bộ các hạt nhân nguyên tử phần đa được kết cấu từ các hạt proton với notron.

(2). Cân nặng nguyên tử tập trung đa phần ở lớp vỏ.

(3). Trong nguyên tử số electron ngay số proton.

(4). Trong phân tử nhân nguyên tử hạt mang điện là proton với electron.

(5). Trong nguyên tử, phân tử electron có cân nặng không đáng chú ý so với những hạt còn lại.

Số phát biểu đúng là


Một nguyên tử gồm tổng số phân tử là 46. Trong những số ấy tỉ số hạt có điện tích đối với hạt không với điện là 1,875. Cân nặng tuyệt đối của nguyên tử đó là:

(Cho biết me = 9,109.10-31 kilogam ; mp = 1,6726.10-27 kg; mn = 1,6748.10-27 kg).


Oxit X bao gồm công thức R2O. Tổng số hạt cơ phiên bản (p, n, e) vào X là 92, trong những số ấy số hạt mang điện nhiều hơn nữa số phân tử không có điện là 28. X là chất nào sau đây (biết rằng trong phân tử nhân nguyên tử oxi bao gồm 8 proton và 8 nơtron) ?


Ở đk thường, crom có cấu trúc mạng lập phương trung khu khối trong số ấy thể tích của các nguyên tử chiếm phần 68% thể tích tinh thể. Cân nặng riêng của crom là 7,2 gam/cm3. Giả dụ coi nguyên Cr có ngoài mặt cầu thì bán kính gần đúng của nó là:
Xem thêm: Điện Thoại Xiaomi Black Shark 4 Giá Bao Nhiêu, Xiaomi Black Shark 4

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam