Báo Cáo Thực Hành Bài 35 Vật Lý 11

     

Hướng dẫn giải bài bác 35. Thực hành: xác minh tiêu cự của thấu kính phân kì đồ gia dụng Lí 11 để giúp những em học viên học giỏi môn thiết bị lý 11, ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia.

Bạn đang xem: Báo cáo thực hành bài 35 vật lý 11

LÍ THUYẾT

​I – mục tiêu thí nghiệm

1. Biết được phương thức xác định tiêu cự của thấu kính phân kỳ bằng cách ghép nó đồng trục cùng với thấu kính quy tụ để tạo ảnh thật của đồ qua hệ nhị thấu kính.

2. Rèn luyện kỹ năng sử dụng giá bán quang học tập để xác định tiêu cự của thấu kính phân kì.

II – hình thức thí nghiệm

Bộ trang bị thí nghiệm khẳng định tiêu cự của thấu kính phân kì được sắp xếp như Hình 35.1a.

*

1. giá bán quang học tập G, bao gồm thước lâu năm 75cm

2. Đèn chiếu Đ, các loại 12 V- 21 W

3. phiên bản chắn sáng sủa C, màu sắc đen, trên mặt tất cả một lỗ tròn với hình số 1 dùng làm vật AB.

4. Thấu kính phân kỳ L.

5. Thấu kính quy tụ L0.

6. bạn dạng màn ảnh M

8. bộ hai dây dẫn gồm đầu phích căm.

III – đại lý lý thuyết

– áp dụng công thức tính vị trí hình ảnh tạo bởi vì thấu kính (frac1f) = (frac1d) + (frac1d’) (1)

⇒ f = (fracd.d’d+d’) (2)

– Lập mối quan hệ giữa vị trí ảnh và tiêu cự của thấu kính qua hệ bao gồm thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì.

Trả lời câu hỏi C1 trang 219 đồ gia dụng Lý 11

Hãy nêu rõ:

– đặc thù của hình ảnh ảo A’B’ tạo vày thấu kính phân kì so với vật thật AB

– quy cầu về vết đại số của những đại lượng d, d’, f’ trong phương pháp (35.1)

Trả lời:

– Ảnh ảo A’B’ tạo vị vật thật AB là hình ảnh có kích thước bé dại hơn vật, và thuộc chiều so với vật.

– Quy mong về vệt đại số của những đại lượng f, d, d’ trong cách làm 35.1

+ Ảnh là hình ảnh ảo buộc phải d’ IV – reviews dụng cố đo

*


V – tiến hành thí nghiệm

– Điều chỉnh khoảng cách vật, thấu kính, màn chắn phù hợp để thu được ảnh thật từ một màn chắn.

– Đo các khoảng cách d, d’ và ghi chép những số liệu.

– Tính tiêu cự của thấu kính trong mỗi lần đo theo cách làm (1).

Xem thêm: Ăn Thực Phẩm Gì Để Nhiều Tinh Trùng Khỏe Mạnh, Bơi Nhanh, Ăn Gì Tốt Cho Tinh Trùng

– Tính quý giá trung bình của tiêu cự.

– Tính được không nên số của phép đo.

– trình bày được công dụng và dìm xét được lý do gây ra không đúng số.

1. Trả lời câu hỏi C2 trang 221 đồ dùng Lý 11

Muốn thấu kính quy tụ L0 tạo ra ảnh thật A’B’ to hơn vật thật AB (Hình 35.2a), ta cần phải chọn khoảng cách từ thiết bị AB và từ màn ảnh M đến thấu kính hội tụ L0 thỏa mãn điều khiếu nại gì đối với tiêu cự của thấu kính này?

*

Trả lời:

Muốn thấu kính quy tụ L0 tạo nên ra hình ảnh thật A’B’ to hơn vật thiệt AB thì thứ AB đề xuất nằm trong tầm từ f mang đến 2f, tức là f 0 được tính theo công thức:

$d’=fracd.fd-f$

2. Trả lời thắc mắc C3 trang 221 đồ Lý 11

Muốn hình ảnh cuối cùng của đồ vật AB tạo bởi vì hệ thấu kính (L, L0) bố trí như hình 35.2 là ảnh thật, thì khoảng cách giữa thấu kính phân kì L và thấu kính hội tụ L0 phải to hơn hay nhỏ dại hơn tiêu cự của thấu kính quy tụ L0 ? lý giải tại sao.

Trả lời:

Khoảng bí quyết giữa thấu kính phân kì L với thấu kính hội tụ L0 phải to hơn tiêu cự của thấu kính quy tụ L0:

Vì ảnh cuối thuộc của đồ vật AB là hình ảnh thật, nên hình ảnh sẽ ngược hướng với vật, cho nên vì thế số thổi phồng của ảnh sau thuộc phải nhỏ dại hơn 0 (k 1 . K2 = $(-fracd’_1d_1).(-frac-d’_2d_2)$

Vì d’1 1 > 0 phải $fracd’_2d_2$ > 0 $Leftrightarrow$ d2 > f2

Gọi L là khoảng cách hai thấu kính ⇒ d2 = L – d’1 ⇔ L – d’1 > f2

Vì d’1 1 > f2 thì L > f2

Vậy muốn ảnh cuối cùng của vật dụng AB tạo do hệ thấu kính (L, L0) bố trí như hình 35.2 là hình ảnh thật, thì khoảng cách giữa thấu kính phân kì L với thấu kính hội tụ Lo phải lớn hơn tiêu cự của thấu kính hội tụ L0.

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM

Họ với tên: …. Lớp: …. Tổ: ….

1. Tên bài thực hành

Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì

2. Bảng thực hành 35.1

Vị trí (1) đồ vật AB: 150 (mm)
Lần đod (mm)|d′| (mm)f (mm)Δf (mm)
16830-53,681,31
26730– 54,320,67
36831– 56,971,98
46830– 53,681,31
56931– 56,291,3
Trung bình$arf$ = – 54,99 (mm)$overlineDelta f$ = 1,314 (mm)

3. Tính tác dụng của phép đo vào Bảng thực hành thực tế 35.1

– Tính giá trị tiêu cự f của thấu kính phân kì L trong mỗi lần đo: công dụng ghi trong bảng

– Tính giá trị trung bình $arf$ của các lần đo: $arf = – 54,99 (mm)$

– Tính không đúng số hoàn hảo nhất trong mỗi lần đo: $Delta f$ = $left | arf -f ight |$

– Tính không nên số tuyệt vời nhất trung bình $overlineDelta f$ của các lần đo:

$overlineDelta f = fracoverlineDelta f_1+overlineDelta f_2+overlineDelta f_3+overlineDelta f_4+overlineDelta f_55 = 1,314 (mm)$

– Tính sai số tỉ đối trung bình:

$delta = fracoverlineDelta f = left | frac1,314-54,99 ight | = 0,024$

4. Viết kết quả phép đo

$f=arfpm overlineDelta f=-54,99pm 1,314 (mm)$

Với $δ = 0,024$

CÂU HỎI

1. Giải bài xích 1 trang 223 đồ dùng Lý 11

Viết công thức thấu kính cùng nói rõ quy mong về dấu của các đại lượng bao gồm trong cách làm này.

Trả lời:

Công thức về thấu kính:

$1 over f = 1 over d + 1 over d’$

+ f là tiêu cự của thấu kính: f > 0: thấu kính hội tụ, f 0: đồ gia dụng thật ; d 0: ảnh thật; d’ 0 với d > 0 : đồ vật thật, hình ảnh thật

⇒ k 0 : thiết bị thật, ảnh ảo

⇒ k > 0: vật dụng và ảnh cùng chiều.

2. Giải bài bác 2 trang 223 đồ vật Lý 11

Trình bày cách thức đo tiêu cự của thấu kính phân kì L đang được tiến hành trong thử nghiệm này.

Vẽ hình ảnh thật của một vật thật AB để vuông góc cùng với trục thiết yếu của một hệ nhị thấu kính đồng trục L, L0. Cho thấy thêm thấu kính phân kì L để gần đồ dùng AB rộng so với thấu kính hội tụ L0 và hình ảnh cuối cùng tạo vị hệ thấu kính này là hình ảnh thật.

Trả lời:

– Điều chỉnh khoảng cách vật, thấu kính, màn chắn phù hợp để thu được ảnh thật xuất phát điểm từ một màn chắn.

– Đo các khoảng cách d, d’ với ghi chép những số liệu.

3. Giải bài xích 3 trang 223 đồ vật Lý 11

Có thể xác định tiêu cự của thấu kính quy tụ L0 khi triển khai thí nghiệm này được ko ? giả dụ biết, em hãy nói rõ câu chữ này trực thuộc phần làm sao của bài xích thí nghiệm.

Trả lời:

Có thể xác định tiêu cự của thấu kính hội tụ L0 vào mục V.2, bài bác 35 SGK thiết bị Lý 11. Sau khoản thời gian thu được ảnh thật A’B’ lớn hơn vật AB biểu hiện rõ trên màn hình ảnh M, ta buộc phải đo các khoảng cách d0 từ thứ AB và khoảng cách d’0 từ ảnh thật A’B’ cho thấu kính quy tụ L0 để tính tiêu cự f0 của thấu kính này theo phương pháp (35.1).

4. Giải bài bác 4 trang 223 đồ vật Lý 11

Hãy phân tích cách xác minh đúng vị trí hình ảnh rõ nét của một thứ hiện trên màn ảnh đặt sống phía sau của một thấu kính hoặc của một hệ thấu kính.

Trả lời:

Có thể khẳng định đúng vị trí ảnh rõ nét của một thứ trên màn hình ảnh M đặt ở phía sau đó 1 thấu kính hoặc hệ thấu kính bằng phương pháp vừa quan sát mép các đường viền của ảnh, vừa phối hợp dịch chuyển về cả nhị phía so với một trong ba đối tượng: hoặc vật, hoặc màn ảnh, hoặc những thấu kính, làm sao cho mép những đường viền hình ảnh thay đổi dần dần từ không rõ nét (bị nhòe) chuyển sang sắc đẹp nét, rồi lại không rõ nét. Sau vài ba lần đối chiếu mức độ phân giải của mép các đường viền ảnh, ta rất có thể xác định được vị trí hình ảnh hiện rõ ràng nhất trên màn ảnh M.

5. Giải bài 5 trang 223 thứ Lý 11

Hãy cho biết thêm những lý do nào rất có thể gây đề xuất sai số bỗng nhiên của phép đo tiêu cự f thấu kính phân kì L trong thể nghiệm này.

Trả lời:

Nguyên nhân chủ yếu gây đề nghị sai số hốt nhiên của phép đo tiêu cự thấu kính phân kỳ trong nghiên cứu này có thể do:

– Không khẳng định được đúng vị trí hình ảnh hiện rõ nét nhất trên màn ảnh M;

– các quang trục của thấu kính phân kì L cùng thấu kính quy tụ L0 chưa trúng nhau;

– Đèn Đ không đủ hiệu suất để thắp sáng hoặc dây tóc đèn chưa được kiểm soát và điều chỉnh nằm sinh sống tiêu diện của kính tụ quang đãng (lắp làm việc đầu đèn Đ).

6. Giải bài 6 trang 223 thiết bị Lý 11

Có thể tiến hành phép đo tiêu cự f của thấu kính phân kì L bằng phương pháp ghép nó đồng trục với 1 thấu kính hội tụ L0, dẫu vậy vật thiệt được để gần thấu kính hội tụ hơn đối với thấu kính phân kì được không?

Nếu biết, em hãy trình diễn rõ công việc tiến hành thí nghiệm với vẽ hình minh họa sự tạo hình ảnh của vật.

Trả lời:

Có thể triển khai phép đo tiêu cự của thấu kính phân kỳ L bằng cách ghép nó đồng trục với cùng một thấu kính quy tụ L0, tuy nhiên vật thiệt AB được đặt gần thấu kính hội tụ L0 hơn so với thấu kính phân kỳ L.

Xem thêm: Bầu 3 Tháng Đầu Nên Ăn Gì Trong 3 Tháng Đầu Thai Kỳ, Các Bà Bầu Nên Biết

Phương án này sẽ cho kết quả chính xác hơn. Lý do là vì chùm sáng từ đồ vật AB, sau thời điểm truyền qua thấu kính hội tụ L0, được tụ lại gần trục bao gồm hơn. Chính vì thế toàn cỗ thông lượng tia nắng phía sau thấu kính quy tụ L0 các truyền qua thấu kính phân kỳ L, nên hình ảnh A2B2 hiện nay trên màn hình ảnh M sẽ rõ ràng hơn rất nhiều và độ tương bội nghịch sáng tối cũng rõ ràng hơn.

Bài trước:

Trên đây là phần phía dẫn bài 35. Thực hành: xác định tiêu cự của thấu kính phân kì đồ vật Lí 11 đầy đủ, ngắn gọn và dễ nắm bắt nhất. Chúc chúng ta làm bài môn đồ vật lý 11 xuất sắc nhất!