BÁN KÍNH NGUYÊN TỬ HIDRO

     

Câu 278771: Bán kính của nguyên tử hidro dao động bằng 0,053nm. Còn bán kính của proton bằng 1,5.10-15m. Cho rằng cả nguyên tử hidro và hạt nhân đều có dạng hình cầu. Tính tỉ lệ thành phần thể tích của toàn nguyên tử hidro với thể tích của hạt nhân.

Bạn đang xem: Bán kính nguyên tử hidro

A. 35.1013 lần

B.

Xem thêm: Tốc Độ Tăng Trưởng Kinh Tế Thực Là Gì? Công Thức Tính Tốc Độ Tăng Trưởng Kinh Tế

3,5.1013 lần

C.

Xem thêm: Vai Trò Của Các Tuyến Nội Tiết Là Gì? Trình Bày Vai Trò Của Các Tuyến Nội Tiết

2,68.1013 lần

D. 4,43.1013 lần 


r nguyên tử H= 0,053 nm= 0,53.10-8 cm

và r proton= 1,5.10-13 cm

Vnguyên tử H= (frac43pi (0,53.10^ - 8)^3cm^3)

Vproton= (frac43pi (1,5.10^ - 13)^3cm^3)

 ( o fracV_ntV_hn)


Giải chi tiết:

r nguyên tử H= 0,053 nm= 0,53.10-8 cm

và r proton= 1,5.10-13 cm

Vnguyên tử H= (frac43pi (0,53.10^ - 8)^3cm^3)

Vproton= (frac43pi (1,5.10^ - 13)^3cm^3)

( o fracV_ntV_hn = (frac0,53.10^ - 81,5.10^ - 13)^3 = 4,43.10^13)


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát