Bản Cam Kết Thực Hiện Nội Quy

     

Mẫu cam đoan chấp hành nội quy công ty

Bản cam kết chấp hành nội quy doanh nghiệp là mẫu solo được sử dụng phổ cập trong các công ty và doanh nghiệp, phòng ban nhà nước với mục tiêu yêu mong các cá thể có trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện khi làm việc tại công ty. Nội dung cụ thể của mẫu 1-1 xin mời chúng ta cùng thiết lập về nhằm sử dụng.

Bạn đang xem: Bản cam kết thực hiện nội quy

Mẫu sổ theo dõi nhân viên cấp dưới ra vào công ty

Biên phiên bản họp Hội đồng member công ty

Mẫu quy định điều hành và kiểm soát nhân viên cùng khách ra vào công ty

*

Bản cam kết chấp hành nội quy công ty

Nội dung của Bản khẳng định chấp hành nội quy công ty, mời chúng ta cùng tìm hiểu thêm dưới đây:

CÔNG TY: …………..

PHÒNG: …………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vì – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Ban Tổng Giám Đốc công ty ……………………………………………………………………………………….

Tôi tên: ……………………………………………………………… Sinh ngày ……….. Tháng …………. Năm …………..

Xem thêm: Sự Vận Dụng Mối Quan Hệ Biện Chứng Giữa Cơ Sở Hạ Tầng Và Kiến Trúc Thượng Tầng Ở Việt Nam Hiện Nay

Địa chỉ tạm trú: ……………………………………………………………. Điện thoại: …………………………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND: …………………. Cấp ngày ……… tháng …….. Năm ……… Tại:……………………………………………

Qua trao đổi với phòng Nhân sự doanh nghiệp ……………………………………. Về các thủ tục trước khi nhận việc tại Công ty.

Tôi xin cam kết thực hiện đúng những quy định sau với chức danh: ……………………………………………

thuộc bộ phận: ……………………………………………Mức lương: ……………………………………………………….

Xem thêm: Loa Thanh Soundbar Samsung 2, Loa Thanh Soundbar Samsung Hw

…….., ngày …. Tháng …. Năm ….

NGƯỜI CAM KẾT

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

Bạn có thể tải bạn dạng cam kết chấp hành nội quy công ty bản PDF hoặc Word doc để chỉnh sửa thêm vào phần !