Bài tập perfect gerund có đáp án

     

Danh rượu cồn từ xong xuôi trong giờ anh là gì? kết cấu và cách dùng như vậy nào? cùng 1art.vn tò mò kiến thức và thực hành thực tế bài tập để nắm vững về phương pháp này nhé!


*

10 triệu++ trẻ em tại 108 nước đã xuất sắc tiếng Anh như người phiên bản xứ và cải tiến và phát triển ngôn ngữ vượt trội qua các app của 1art.vn

Đăng cam kết ngay sẽ được 1art.vn support sản phẩm cân xứng cho con.

Bạn đang xem: Bài tập perfect gerund có đáp án


Danh rượu cồn từ kết thúc trong tiếng anh

Khá hiếm chạm chán nhưng danh hễ từ kết thúc có thể khiến cho bạn trở ngại khi chạm mặt công thức này trong bài xích thi. Bởi vì vậy, ở trong phần đầu tiên, 1art.vn để giúp đỡ bạn đọc rõ bản chất của phương pháp này qua tư tưởng và công dụng của nó.

Định nghĩa perfect gerund là gì?

Khái niệm: Danh hễ từ hoàn thành trong giờ đồng hồ anh được hotline là Perfect Gerund. Cụm từ này được thành lập và hoạt động bởi trợ hễ từ “having” với “phân từ vượt khứ”. Kết cấu này được áp dụng thay cho hiệ tượng hiện tại của danh đụng từ khi chúng ta muốn đề cập đến 1 hành vi trong thừa khứ.

Công thức chung: having + past participle

Ví dụ:


Ví dụ các từ

Ví dụ câu

deserting => have deserted

He was accused of deserting his ship.

=> He was accused of having deserted his ship

fishing => having fished

She apologized for not finishing the project.

=> She apologized for not having finished the project.

learning => having learned

I tried learning the speech by heart but it was difficult.

=> I tried having learned the speech by heart but it was difficult.


Chức năng với vị trí

Dựa vào cấu trúc, danh rượu cồn từ dứt có cấu trúc tương từ danh rượu cồn từ và các danh từ cho nên nó có đầy đủ công dụng của cả 2 vẻ ngoài này, bao hàm 3 chức năng:

Làm nhà ngữ vào câu

VD: Having built a new house costs a large amount of money.

(Xây dựng một ngôi nhà new tốn một khoản tiền lớn).

Làm tân ngữ của động từ vào câu

VD: The father cannot defend his son’s having acted that way.

(Người ba không thể đảm bảo an toàn cách hành xử vậy nên của cậu con trai).

Làm bửa ngữ, thường che khuất “tobe”

VD: John’s biggest dream is having travelled around the world.

(Ước mơ lớn nhất của John là đi phượt vòng quanh thay giới).

Về vị trí, danh hễ từ chấm dứt thường đứng sinh sống 5 vị trí.Bạn có thể thấy rõ địa chỉ của các loại từ này ở những ví dụ nêu trên.

Đứng đầu câu làm chủ ngữ

Đứng sau động từ làm cho tân ngữ

Đứng sau khổng lồ be làm xẻ ngữ

Đứng sau giới từ cùng liên từ

Đi sau một trong những động từ/ danh từ/ tính từ tốt nhất định

Cấu trúc câu với danh đụng từ trả thành

Từ tác dụng và các vị trí nêu trên, danh đụng từ bao gồm 2 cách làm tương ứng, ráng thể:

Danh cồn từ kết thúc đứng sau các động từ bỏ + giới từ

Công thức: verb + (object) + preposition + having Ved/ V3

Các cụm động từ bỏ + giới tự đi kèm:

apologize for (xin lỗi ai về)

accuse... Of (buộc tội ai về)

admire...for (ngưỡng mộ ai về)

blame...for (đổ lỗi mang đến ai về)

congratulate...on (chúc mừng ai về)

criticise...for (phê bình ai về)

punish...for (trừng phạt ai về)

thank...for (cảm ơn ai về)

suspect...of (nghi ngờ ai về)

Ví dụ:

He apologized for having forgotten his appointment with her.

(Anh ấy xin lỗi vì đã quên cuộc hứa với cô).

We congratulate her on having achieved first prize.

(Chúng tôi chúc mừng cô ấy đã đạt giải nhất).

Danh rượu cồn từ xong xuôi đứng sau cồn từ

Công thức: verb + having Ved/ V3

Các động từ thường xuyên đi kèm: deny (phủ nhận), admit (thừa nhận), forget (quên), mention (đề cập), remember (nhớ), recall (gợi lại), regret (hối tiếc),...

Ví dụ: She denied having broken the flower vase.

(Cô ấy phủ nhận việc làm vỡ tung bình hoa).

Phân biệt danh đụng từ kết thúc & phân từ ngừng (perfect participle)

Danh rượu cồn từ xong và phân từ xong là 2 khái niệm không giống nhau nhưng lại có cấu trúc giống nhau nên rất dễ nhầm lẫn, vậy làm cố gắng nào để rành mạch chúng?

Về điểm giống như nhau, kết cấu của 2 các từ này đều phải có dạng:

having + past participle (V3/-ed)

Về điểm khác nhau, 2 nhiều từ này không giống nhau ở cách dùng:

Danh đụng từ hoàn thành được dùng làm thay cụ cho hiệ tượng hiện tại của danh hễ từ khi muốn nói về hành động trong thừa khứ.

Ví dụ:

The boy was accused of breaking the window.

=> The boy was accused of having broken the window.

(Cậu bé xíu bị cáo buộc đã làm vỡ cửa sổ)

Phân từ hoàn thành được dùng làm rút gọn gàng mệnh đề (lược bỏ chủ ngữ) khi trong câu tất cả 2 mệnh đề bao gồm cùng 1 công ty ngữ. Mệnh đề có hành vi xảy ra trước được sử dụng phân từ xong thay chũm cho phân từ lúc này trong mệnh đề này.

Ví dụ:

When he had collected all the necessary information, he started writing his report.

=> Having collected all necessary information, he started writing his report.

(Đã thu thập dứt toàn bộ tin tức cần thiết, anh ấy bước đầu viết báo cáo).

Bài tập về danh rượu cồn từ trả thành

Qua phần kỹ năng trên, bạn đã làm rõ cách sử dụng và sự khác biệt giữa danh rượu cồn từ chấm dứt và phân từ trả thành. Dưới đây là một số bài bác tập giúp bạn ghi lưu giữ và núm chắc ngữ pháp hơn.

Bài tập danh động từ xong xuôi (Perfect Gerund)

Bài 1: cho dạng đúng của cồn từ vào ngoặc để ngừng câu

1. Tom hated _________ (climb) the mountain because there was nothing khổng lồ see there.

2. I remember _________ (watch) that movie before.

3. The murderer admitted ________ (kill) the old lady.

4. Sally regretted _________ (forget) their wedding annivesary.

Xem thêm: Đám Cưới 30, 40, 50 Năm Là Đám Cưới Gì ? Ý Nghĩa Của Mỗi Cột Mốc

5. One of the security guard was accused of ________ (help) the robbers during the robbery.

6. Why don’t you apologized to lớn me for ________ (read) my diary?

7. My son recalled ________ (hide) his toy under his bed.

8. He didn’t mention _________ (change) the meeting dates lớn the manager.

9. I couldn’t bear _________ (hear) the terrible noise coming upstairs.

10. This job necessitates _________ (graduate) from ELT Department.

11. She regrets ________ (marry) too early.

12. He is accused of ________ (offer) a bride for his fault in the accident.

13. Gina remembers ________ (travel) Disneyland when she was 7.

14. He enjoyed ________ (eat) the chocolate cake.

15. He denied ________ (steal) the car.

Bài tập Perfect Gerund và Perfect Participle

Bài 2: chia động từ trong ngoặc ngơi nghỉ dạng danh rượu cồn từ ngừng hoặc phân từ hoàn thành

1. I object to him_______ (make) private calls on the office phone.

2. ______(be) his own boss khủng for such a long time, he found it hard khổng lồ accept orders from another.

3. They denied_______ (be) there.

4._______ (tie) one kết thúc of the rope lớn his bed, he threw the other over out of the window.

5._______ (read) the instruction, he snatched up the fire extinguisher.

6. The children admitted_______ (take) the money.

Bài 3: chọn đáp án phù hợp để chấm dứt câu

1. ….…… only three hours, I can hardly focus on my work.

A. Having slept

b. Was slept

c. Slept

d. Sleeping

2. ….……. Up late is harmful for skin.

A. Staying

b. To stay

c. Stayed

d. Have stayed

3. ….……. From so much trouble in the life makes her more & more mature than before.

A. Suffering

b. Was suffered

c. Has suffered

d. Suffered

4. ….……. This movie last week, I still wanted khổng lồ see it again.

A. Having seen

b. Had seen

c. Was seen

d. Seeing

5. Mary is the cleverest person in the classroom. She is always the first person ……… the question.

A. Lớn answer

b. Answering

c. Has answered

d. Answered

6. Her boss caught him ………. Privately in the working time, so he was fired.

a. Speaking

b. Spoken

c. To lớn speak

d. Was speaking

7. Dan appears ………. Some weight. Has he been ill?

a. Having lost

b. Having been lost

c. To have lost

d. To lớn have been lost

8. Are you sure you told me? I don’t recall ………. About it.

a. Having told

b. Having been told

c. Khổng lồ have told

d. Lớn have been told

9. Tome made a bad mistake at work, but his boss didn’t fire him. He is happy about ………. A second chance.

a. Giving

b. Having been given

c. Lớn have been given

d. To give

10. When I called them, they didn’t answer. They pretended ………. Already.

a. Lớn sleep

b. Sleeping

c. Having slept

d. Lớn have been sleeping

11. ….…….. The bottles, Mike poured the drinks for everyone.

a. Lớn open

b. To have opened

c. Being opened

d. Having opened

12. The painting was beautiful. I stood there ………. It for a long time.

a. Khổng lồ admiring

b. Admiring

c. Admire

d. Having admired

13. A plane with an engine on fire approached the runway. …….. Was frightening. There could have been a terrible accident.

a. Watch it landing

b. Watching it land

c. To watch it to land

d. Watching khổng lồ land it

14. I’ve just heard that there’s been a major accident that has all of the traffic tied up. If we want to get to lớn the play on time, we’d better avoid ………. The high way.

a. Having taken

b. Take

c. Khổng lồ take

d. Taking

15. Did you ever finish ………. The office for that new client of yours?

a. To design

b. Designing

c. Designed

d. Having designed

16. Mr. Lee was upset by ………. The truth.

a. Not having been told

b. Us not to lớn tell him

c. He hadn’t been told

d. Being not told

17. ……….. In restaurant as often as they vày is very expensive.

a. Being eaten

b. Having eaten

c. Having been eating

d. Eating

18. Jack made me ………. Him next week.

a. To promise lớn call

b. Lớn promise calling

c. Promise to call

d. Promise calling

19. ………. All the papers already, Sarah put them back in the file.

a. Lớn have photocopied

b. To lớn photocopy

c. Photocopying

d. Having photocopied

20. Our mechanic says that he expects ………. The brakes on our oto before we pick it up.

Xem thêm: Trình Bày Khởi Nghĩa Hương Khê Lịch Sử 11, Khởi Nghĩa Hương Khê (1885

a. Fixing

b. Being fixed

c. Lớn have fixed

d. Lớn have been fixed

21.George mentioned ……… in an accident as a child, but he never told us the details.